MVSZ-siker: A Vallásszabadság napjának gondolatát magukévá tették az erdélyi protestáns egyházak

mvsz1A Tordán, január 13-án, a Tordai Országgyűlés 450. évfordulóján magyar állami vezetők részvételével zajló emlékünnepség keretében az erdélyi protestáns egyházak magukévá tették a Magyarok Világszövetségének azt a törvényhozási javaslatát, amellyel a szervezet kezdeményezte, hogy az Országgyűlés és más keresztény gyökerű államok nyilvánítsák január 13-át a Vallásszabadság napjává. A vallásszabadságot a Tordai Országgyűlés 1568-ban Európát egy, Amerikát két évszázaddal megelőzve iktatta törvénybe.

Bővebben...

Petíció: A román kormányfőnek azonnali hatállyal le kell mondania - Székely vezetők követelése

NYILATKOZAT

Mi, mint a települési székely tanácsok, a Székely Nemzeti Tanács középviseletre felhatalmazott tisztségviselők, küldöttek és székely magánemberek a Székely Nép  védelmében  a következő nyilatkozatot tesszük:

1. A nemzetközi jog a népcsoportok – így a székely nép –  léthez való jogát, mint alapvető kollektív jogot szavatolja. A léthez való jog magába foglalja a népcsoportok jogát a létüket érintő fenyegetések és az identitásuk védelméhez.

2. Románia kormányfőjének, a romániai végrehajtó hatalom legfőbb képviselőjének  a 2018. január 10-én tett  nyilvános kijelentése, miszerint: „Ha a székelyföldi intézményekre kiteszik a székely zászlót, akkor azok is lógni fognak, akik kitették azt. A székelyek autonómiájáról szó se lehet”( http://itthon.transindex.ro/?hir=50116)– kimeríti a népirtás elkövetésének szándékát -- így súlyos lelki sérelem elkövetését jelenti egy népcsoport, jelen esetben a székely nép ellen.

Bővebben...

MVSZ: Románia hívja vissza miniszterelnökét!

Mihai Tudose 0Nincs helye Európában annak a közösség elleni uszításnak, amit Románia miniszterelnöke engedett meg magának, amikor akasztással fenyegette meg azokat a székelyeket, akik ki merik tűzni Székelyföldön középületekre a székely nemzeti lobogót. Ez példátlan és megengedhetetlen!

Bővebben...

Nk-Trianonról: "Nagyrabecsülésem jeléül..." - elismerés a Magyarok Világszövetségének

NK Trianon   Endrödi elismerés 0,,Nagyrabecsülésem jeléül a szervezetnek ajándékoznám ezt a kb. 40 cm-es régi szobrot, melyen mint látható, egy székelymagyar ember kettétöri a trianoni diktátum pecsétjét! Szeretném, ha az anyaországi székházban maradna, és ott is szemelőttre kerülne!” – írta 10 nappal ezelőtt Facebook oldalán Endrődi Sándor, a nevét viselő néprajzi gyűjtemény résztulajdonosa. Ma megtörtént a szobor átadása.

Bővebben...

MVSZ: Törvényhozási javaslat a Tordai Országgyűlés 450. évfordulójára

mvsz1Patrubány Miklós január 8-án levelet írt Kövér László Házelnöknek, amellyel javasolta, hogy az Országgyűlés nyilvánítsa törvény erejével az 1568-as tordai országgyűlés zárónapját, január 13-át a Vallásszabadság napjává, ekként állítva emléket annak, hogy a magyarság a Tordai Országgyűlés révén Európát egy évszázaddal, Amerikát kettővel megelőzve, elsőként iktatta törvénybe a legfőbb emberi szabadságot, a lelkiismeret, avagy a hit szabadságát.

Az MVSZ elnöke elküldte törvényhozási javaslatát az Országgyűlés alelnökeinek, az országgyűlési képviselettel rendelkező magyar pártok elnökeinek, frakcióvezetőinek.

Bővebben...

Nk-Trianonról - Nagy Márton - a nap aláírásgyűjtője

NK Trianon   Nagy Márton 0Nagy Márton régi kisgazdapárti tag Veszelszki Ferenccel közösen gyűjtött. A Trianonról szóló nemzeti konzultáció első nyolcvan napja alatt 35 napot töltöttek Budapest metrómegállóiban aláírásgyűjtéssel. 

Bővebben...

Magyarország szuverenitása és az EU – az MVSZ Emlékirata

mvsz1A migránsválság kirobbanása óta visszatérő téma közéletünkben Magyarország kormányának harca Brüsszellel, más fogalmazással a nemzeti szuverenitásunk kérdése. A kormányzat harcias politikája ugyan dicséretes, de látni kell, hogy ez szélmalomharc, hiszen a nemzetállamok szuverenitását gyökeresen korlátozza a lisszaboni szerződés. Magyarország szuverenitásának gyengüléséért a felelősség azoké, akik megszavazták a lisszaboni szerződést. A magyar parlament tagjainak döntő többsége – pontosan négyötöde – megtette ezt, ráadásul úgy, hogy a sok száz oldalas, toldozott-foltozott módosító szöveg-halmaz magyar fordítása a szavazás napjának hajnalában készült el. Erkölcsi alapja arra, hogy Magyarország egyre jobban korlátozódó szuverenitását sirassa, annak a politikusnak van, aki nem volt hajlandó a lisszaboni szerződést ilyen körülmények között megszavazni. Mindennek alátámasztására, és mindnyájunk emlékeztetésére közzétesszük a Magyarok Világszövetségének azon Emlékiratát, amely már tíz évvel ezelőtt a lisszaboni szerződésbe rejtett veszélyekre hívta fel a figyelmet akkor, amikor még úgy tűnt, hogy az Országgyűlés botrányos ratifikálása ellenére a lisszaboni szerződés életbe léptetése az írországi népakaraton megtörik.

Bővebben...

12. oldal / 15

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates