Felhívás

Keresünk százezer magyar embert!


Keresünk százezer magyar embert, aki kész támogatni azt az önzetlen nemzetszolgálatot, amelyet a Magyarok Világszövetsége immár 12. éve az állami költségvetési támogatástól megfosztva, a magyar nemzet szolgálatában végez.

Az elmúlt évtizedben, lett légyen az a magyar állampolgárság visszaszerzése érdekében kitűzött népszavazás anyagi eszközök nélküli megszervezése, vagy lett légyen az Magyarok Világkongresszusa, vagy lett légyen az tüntetés megszervezése Trianonban, az országunkat ízeire szaggató békeparancs helyszínén, vagy lett légyen az a benesi dekrétumok tarthatatlanságának Brüsszelbe vitele, vagy lett légyen az a készülő európai alkotmánynak eddig soha nem volt közösségi jogokkal való kiegészítése, vagy lett légyen az, az 1956-os, üdvtörténeti jelentőségű Magyar Forradalom és Szabadságharc leverésére bevetett szovjet katonai erő által okozott károk kiértékelése, vagy lett légyen az a magyarságtudományi tanulmánykötet, és később a Magyarságtudományi Füzetek kiadása – a Magyarok Világszövetsége mindig nulláról indult.

Most minden eddiginél nagyobb lépésre szánjuk el magunk. Lelki szemeink előtt évek óta egy olyan eljövendő Magyarország képe lebeg, ahol minden köztisztviselőnek ahhoz, hogy állását betölthesse, egy magyarságtudományi vizsga-fokozattal kell rendelkeznie, természetesen az általa betöltött tisztséghez szükséges szakmai felkészültségen túlmenően. Ez a bizonyos magyarságtudományi fokozat – elgondolásom szerint – változatos lehet, kezdve egy posztgraduális képzés során szerzett ismereteket tanúsító vizsgától, el egészen a magyarságtudományi egyetemi oklevélig, netán doktorátusig. Azon az úton, amely ide elvezet, életre kell hívnunk azt a magyarságtudományi egyetemet, amelyről a Magyarok VI. Világkongresszusa 2004-ben már elvben határozott, és amely létrehozásának halaszthatatlansága 2008-ban, a Magyarok VII. Világkongresszusa közel háromszáz előadásának hallatán, meggyőződésünkké vált.

A magyarságtudományi egyetemnek otthont adó épülettel már rendelkezünk, ezért annak elindításához szükséges pénzösszeget egymilliárd forintra becsüljük. Ám tervünk megvalósítása már ennek az összegnek az egyötödével elkezdhető.

Keressük tehát azt a százezer magyar embert, aki hajlandó a magyarságtudományi egyetem létrehozására 1000 Ft-ot adakozni a következő tíz hónapban. Egyszer, vagy alkalmanként többször, netán havonta egyszer.

Vállaljuk, miként korábbi gyűjtéseink során is, a teljes nyilvánosságot és a maradéktalan nyilvános elszámolást. Vállaljuk, hogy az így befolyó adományok legfönnebb 20 %-át fordítjuk a Magyarok VIII. Világkongresszusának megszervezésére, a Magyarok Világszövetsége működtetésére. Honlapunkon folyamatosan nyilvánosságra hozzuk az adakozók nevét és adományaik összegét. Számlaszámként a korábbi gyűjtéseinkből ismert bankszámlát használjuk.

Magyarországról történő átutalás esetén:

Magyarok Világszövetsége 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

bankszámlája: 10300002-20102159-70763285


Külföldről történő átutalás esetén:

Magyarok Világszövetsége

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

bankszámlája: IBAN HU 07  10300002-20102159-70763285

MKB - Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

1056 Budapest, Váci u. 38.

SWIFT Kód: MKKBHUHB

Kérjük az adakozókat, hogy csakis általunk történő felhasználásra küldjék el postai címüket, hogy adományukat meghálálandó, egy magyarságtudományi füzettel kedveskedhessünk minden alkalommal. Ha valaki arra vállalkozik, hogy 20-25 adakozó adományát összegyűjtve, a gyűjtéssel járó ügyvitelt egyszerűsítve, költségeit csökkentve segítse munkánkat, úgy neki a híres-nevezetes Magyarságtudományi tanulmányok kötetét küldjük ajándékba.

Hívjuk és szólítjuk minden tagunkat, minden hívünket, és mindazon magyarokat, akik értékelik szolgálatunkat és bíznak bennünk, hogy adakozzanak.

Keresünk százezer magyart!

Patrubány Miklós István Ádám,
a Magyarok Világszövetségének elnöke

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates