Feltlts alatt
Magyarok Világszövetsége

MVSZ-80 - Kákonyi Tibor délvidéki színész szavalta Babits Mihály: Áldás a magyarra című versét - Magyarok Világszövetsége: 80 éve a Szent Korona Országáért

MVSZ 80 Kákonyi szaval 0A felvidéki – kéméndi és köbölkúti – dalokat Babits Mihály Áldás a magyarra című verse követte a Magyarok Világszövetsége 80. évfordulóján rendezett Gálaesten. Babits Mihály ezt a versét pár hónappal a Magyarok Világszövetségének alapítása után, 1938. november 2-án kezdte írni, azon a napon, amikor megszületett az első bécsi döntés, és Felvidék egy része, benne Kéménd és Köbölkút visszatért a Hazához.

 

Register to read more...

MVSZ-80 - Felvidékről a Varjos zenekar - Magyarok Világszövetsége: 80 éve a Szent Korona Országáért.

MVSZ 80 Varjos zenekar 0Az MVSZ alapításának 80. évfordulóján rendezett Gálaest keretében elsőként felvidéki művészek léptek fel. A párkányi Varjos zenekar Vág-Garam közi összeállítást adott elő, pontosabban kéméndi és köbölkúti dalokat. A narrátor megemlékezett arról, hogy 2002-ben Kéménden tartotta a Magyarok Világszövetsége azt a nemzetközi sajtótájékoztatót, amellyel elsőként vitte Európa nyilvánossága elé a benesi dekrétumok szlovákiai továbbélését, és követelte azok hatályon kívül helyezését. Bár akkor még nem voltak magyar képviselők az Európai Parlamentben, az MVSZ-nek sikerült több EP-képviselőt és a világsajtót – több tévétársaság és a Frankfurter Allgemeine Zeitung volt jelen – is meghívnia Kéméndre.

 

Register to read more...

MVSZ-80 - Patrubány Miklós ünnepi beszéde - Magyarok Világszövetsége: 80 éve a Szent Korona Országáért.

MVSZ 80 Patrubány ünnepi beszéd 0„Ha mindezt tudta volna a magyar nép a kiegyezés utáni évtizedekben, akkor nincs Trianon” – mondta az Árpádtól, Árpádig és a Szent korona Országáig című dokumentum ismertetésekor a Magyarok Világszövetségének elnöke. Az MVSZ alapításának 80. évfordulója alkalmából megtartott Gálaesten Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke mondott ünnepi beszédet. Az eseményen jelen volt a Dr. Georg Engel vezette müncheni UNGARNPANORAMA és az ugyancsak Münchenben, Bács László újságíró által működtetett INTERPRESSMEDIA, akik a rendezvény minden mozzanatát rögzítették és a világhálón közzétették. Ráadásul az összes jogot átadták a Magyarok Világszövetségének, amely ezért ez úton is köszönetet mond. Sorozatban közzétesszük az öt felvételt. Elsőként Patrubány Miklós elnök ünnepi beszédét.

 

Register to read more...

MVSZ-80 - Még egy adomány: Petőfi Sándor fába faragott arcmása

MVSZ 80 Petöfi fába 0Az MVSZ 80. évfordulójára rendezett Gálaest keretében adták át Novák Tamás adományát, 19 magyar király fába faragott portréját. A kiállított domborműveket Kiss István egri fafaragó népi iparművész méltatta. Beszéde végén, meglepetést okozva átadta saját maga adományát a Magyarok Világszövetségének, egy általa faragott, 40*60 cm méretű, gyönyörű Petőfi-domborművet. Köszönjük!

 

Register to read more...

MVSZ-80 - Árpád-házi királyaink arcképcsarnoka

MVSZ 80 Árpádházi királyok 0„A Magyarok Világszövetsége megalakulásának 80. évfordulója tiszteletére adományozom a 19 db keményfába kézzel faragott, magyar királyokat ábrázoló faragványokat, hozzátartozó ismertető táblákkal együtt” – írta a 2018. augusztus 15-én, Budapesten kelt Adományozó levél-ben Novák Tamás.

 

A tizennyolc Árpád-házi királyt valamint Hunyadi Mátyást ábrázoló, 30*55 cm méretű faragott domborműveket a Magyarok Világszövetsége székházának első emeleti Bethlen-kerengőjében helyezték el, állandó jelleggel. Így azt a székház rendezvényeire látogatók mindig megtekinthetik.

 

 

Register to read more...

MVSZ-80 - From Arpad to Arpad and... - Az MVSZ Ünnepi Küldöttgyűlésének üzenete - angolul

MVSZ 80 Üzenet angolul 0Elkészült a Magyarok Világszövetsége alapításának 80. évfordulóján ülésező Ünnepi Küldöttgyűlés által elfogadott Üzenet a világ magyarságának, rokon népeinknek, Európának és a nagyvilágnak című dokumentum angol nyelvű fordítása. Alább és csatoltan közzétesszük (a csatolmány ide kattintva elérhető), arra kérve tagjainkat és híveinket, hogy terjesszék azt magyar és nem magyar körökben.

 

Register to read more...

MVSZ-80 - A legnagyobb meglepetés: Vennes Aranka ajándéka

MVSZ 80   Vennes Aranka 0Az MVSZ alapítása 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség legnagyobb meglepetését Vennes Aranka újságíró, a Vasárnapi Újság c. rádió-műsor korábbi szerkesztője szolgáltatta. A Gálaest nyitó pillanataiban színpadra lépett és anélkül, hogy szándékát korábban ismertette volna, átadta a Magyarok Világszövetségének a Szent Korona egy általa készíttetett másolatát, jogarral és országalmával. Vennes Aranka 1996-2008 között négy  Magyarok Világkongresszusának volt szervező bizottsági tagja, a teljes ülések narrátora. A Magyarok Világszövetsége hálásan köszöni volt munkatársának nagyvonalú adományát.

 

Register to read more...

Page 20 of 62

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates