MVSZ-80: Árpádtól, Árpádig és a Szent Korona Országáig - Üzenet a világ magyarságának, rokon népeinknek, Európának és a nagyvilágnak

MVSZ 80 ünnepség 0nÜnnepi Küldöttgyűlést tartott a Magyarok Világszövetsége 2018. augusztus 18-án, alapításának 80. évfordulóján. A 80. évfordulós ünnepség középpontjában a Szent Korona Országa állt, amelyet a Magyarok Világszövetsége, mint az egyik legtökéletesebb állammodellt már korábban felajánlott Európa népeinek és nemzeteinek. Az Ünnepi Küldöttgyűlés nyilatkozatot fogadott el, amely tömören összefoglalja az MVSZ eddigi útját, de leginkább a jövőbe tekint, és fontos üzenetet fogalmaz meg a világ magyarságának, rokon népeinknek, Európának és a nagyvilágnak. Az ünnepi nyilatkozatot – Árpádtól, Árpádig és a Szent Korona Országáig – alább és csatoltan is, teljes terjedelmében közzétesszük.

Bővebben...

MVSZ-80 - Ünnepség az MVSZ 80. évfordulóján

MVSZ 80 ünnepség 0nMAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE: 80 éve A Szent Korona Országáért

Ünnepség az MVSZ 80. évfordulóján

2018. augusztus 18.

Budapest, MVSZ – Magyarok Háza

 

Bővebben...

MVSZ-80 - Ünnepi program Ópusztaszeren

mvsz1Amint arról korábban hírt adtunk, e hét végén, augusztus 18-án lesz nyolcvan éves a Magyarok Világszövetsége. Pénteken elnökségi ülés, szombaton Ünnepi Küldöttgyűlés és Gálaest, majd vasárnap, augusztus 19-én Ópusztaszeren emlékfák avatása és egész napos ünnepi konferencia lesz, amelyen rokon népek képviselői is előadásokat tartanak. A két ópusztaszeri esemény közé időzítik a Vereckei-hágóról tíz nappal korábban indult Juhos Gábor MMM Maratonjának befutóját. Az ünnepi konferencián – amelyre a Magyarok Világszövetsége és a Magyarok Országos Gyűlése (MOGY) együttműködésének eredményeként az ópusztaszeri Látogatóközpont konferenciatermében kerül sor – előadások hangzanak el az MVSZ kiemelt jelentőségű programjairól. Első előadó Drábik János, az Országos Trianon Társaság elnöke, az MVSZ Stratégiai Bizottságának elnöke. Záró mozzanatként ismertetik az MVSZ Ünnepi Küldöttgyűlése által egy nappal korábban elfogadandó nyilatkozatot: Üzenet a világ magyarságának, rokon népeinknek, Európának és a Nagyvilágnak.

Bővebben...

80 éves a Magyarok Világszövetsége

mvsz1Augusztus 18-án lesz 80 éves a Magyarok Világszövetsége. A jeles évforduló előestéjén ülésezik az MVSZ Elnöksége, a napján pedig Ünnepi Küldöttgyűlés lesz, amely üzenetet fogalmaz meg a magyar nemzethez, Európához és a világ népeihez intézve. A szombati napot egy Gálaest zárja.

  Bővebben...

MMM Maraton a Vereckei-hágótól Ópusztaszerig az MVSZ alapításának 80. évfordulóján

MMM 2018 0kHolnap, augusztus 8-án rajtol Juhos Gábornak a Vereckei-hágótól Ópusztaszerig tartó MMM Maraton futása Minden Magyarok Megmaradásáért, amelyre a Magyarok Világszövetsége alapításának 80. évében kerül sor. Juhos Gábor maratonfutásához az MVSZ logisztikai és anyagi támogatást nyújt. A rajtnál jelen lesz Fuksz Sándor, az MVSZ Elnökségének tagja, az MVSZ Felvidéki Országos Tanácsának elnöke. Az ópusztaszeri befutást augusztus 18-ra, az MVSZ 80. "születésnapjára" időzítik.

Bővebben...

Petőfiért! - Az orosz levéltári irat fordítása

Petőfiért!   Fuksz Szibéria 0Tegnapi közleményünkben hírt adtunk róla, hogy az MVSZ Petőfi Sándor Bizottsága eddig ismeretlen szibériai levéltári iratot mutatott be, amelybő egyértelművé válik, hogy 1849-ben, a magyar szabadságharcot vérbefojtó cári orosz seregek igenis hurcoltak el magyarokat szibériai fogságba. Ezzel megdőlt az a magyarországi ál-tudományos vélekedés – amelynek legádázabb hangoztatója Hermann Róbert volt –, amely szerint nem vittek volna az oroszok magyar hadifoglyokat 1849-ben. Hermann Róbert alighanem súlyos revízióra kényszerül. Alább közzétesszük a kézírásos orosz levéltári irat magyar fordítását.

 

Bővebben...

Nk-Trianonról - Patrubány Miklós lelkesítő eladást tartott Fertőszéplakon

NK Trianon   Patrubány Fertöszéplakon 0Július 27-én, Kóbor Attila polgármester meghívására Patrubány Miklós tartott lelkesítő előadást Fertőszéplakon, a Trianonról indított nemzeti konzultációról. Szó volt a magyarság sok ezer éves, most feltáruló történelméről, miként a nemzet és Európa jövőjéről.

 

Patrubány Miklós előadására annak a kastélynak a szomszédságában került sor, ahol a legnagyobb magyar, Széchenyi István édesapja, Széchényi Ferenc született. A rendezvényt Szabó Ferenc kezdeményezte, aki jelenleg a Nemzeti konzultáció Trianonról legsikeresebb aláírásgyűjtője.

 

Bővebben...

1. oldal / 40

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates