Patrubány Miklós Göteborgban

NK Trianon   Patrubány Göteborgban 0Vasárnap a svédországi Göteborgban tartott előadást Nemzeti konzultáció Trianonról Miért? Miért most? címmel Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke. Előadása végén a Magyar Nemzetért Érdemérem ezüst fokozatával tüntette ki Tóth Károly Antalt és feleségét, Ilonát, az első erdélyi szamizdat, az Ellenpontok szerkesztésében és kiadásában vállalt szerepükért, valamint egész életútjukért, amely a nemzetszolgálat jegyében telt.

 

Bővebben...

Nk-Trianonról - Aki aláírta: Vesztergám Miklós

NK Trianon   Vesztergám Miklós 0Vesztergám Miklós tárogatóművész is aláírta a Nemzeti konzultáció Trianonról indítványát.

 

Vesztergám Miklós autodidakta módon tanult több népi hangszeren játszani. 

Koncertjein bemutatja a tárogató történetét, versekkel, idézetekkel színesíti a műsort. Könyvet írt a történelmi alkotmányról, és a Szent Korona Országának lelkes híve.

 

Gratulálunk, és biztatunk mindenkit, hogy kövessék példáját!

Bővebben...

Nk-Trianonról - Aki aláírta: Sinkovits-Vitay András

NK Trianon   Sinkovits Vitay 0Sinkovits-Vitay András ismert színész is aláírta a Nemzeti konzultáció Trianonról indítványát. Aláírásgyűjtő Kocsor Ildikó.

 

Sinkovits-Vitay András rég óta tagja a Magyarok Világszövetségének. Öt évvel ezelőtt, 2013. június 4-én, a Versailles-ban megrendezett Trianon-ellenes összmagyar megmozdulás egyik főszereplője volt. Az csak természetes, hogy réges-régen aláírta már a trianoni béke semmisségének nemzetközi bíróság általi kimondatását kezdeményező indítványt. Csupán aláírásának híre jutott el késve hozzánk.

Bővebben...

Nyomorult világ rokkant segítője - Gábor Ferenc jegyzete Tokay Csöpi köszöntésére

Csöpike 70 Gábor Ferenc 0Kolozsváron jártam a napokban, Tokay Rozália (Csöpi) 70. évet töltött, hívott és én jöttem ünnepelni, hála Istennek volt mit. Ünnep volt a Magyar Konzulátus épületében fafaragásainak kiállítása is, Fába vésett költészet" címmel. Kevesen tudják, hogy ő maga is mozgássérült lévén, megalapította a kolozsvári Magyar Mozgáskorlátozottak Társulatát. Még a Funár idejében, amikor még az RMDSZ is beszólt neki, hogy ne legyen az elnevezésben a magyar" mert hát... Csöpi, nem az aki hagyja meggyőzni magát! Futószalagon jöttek és még jönnek a hatósági vegzálások, ám mindhiába, ő kitart. Még megépíttetett a meglévő idősek otthona mellé egy leányanya otthont is, óvodával, bölcsődével. Nemsoká fogadóképes lesz. Az épületek körül Miholcsa József alkotásai: magyar történelmi alakok gyönyörű szobrai, domborművei. Ha valakinek Hát neki igazán joga lenne csak a maga bajával foglalkoznia, hagyni a világot, de Ő nem, neki nem elég az övé, a másokét is vállára vette. Csöpi, Isten éltessen sokáig, hogy még sokat segíthess e nyomorú világon!

 

Gábor Ferenc

(Fb bejegyzés)

Bővebben...

Tokay Rozália életmű-kiállítása Kolozsváron a főkonzulátus rendezvénytermében

Tokay Rozália kiállítása 0Szeptember 14-én nyílt meg Kolozsváron, Magyarország Főkonzultusának rendezvénytermében Tokay Rozália fafaragó művész életmű kiállítása. A művésznőt, aki mellesleg az általa alapított Szent Kamill Otthon és Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon vezetője gazdag művészi műsorral köszöntötték. Sokan megjelentek, erdélyiek, anyaországiak és külhoniak egyaránt. A Magyarok Világszövetségének elnökségi tagját sajtószolgálatunk ezúton maga is köszönti.

 

 

Bővebben...

Nk-Trianonról - Aki aláírta: Bayer Zsolt

NK Trianon   Bayer Zsolt 0Bayer Zsolt ismert kormánypárti publicista is aláírta a Trianon ellen kezdeményezett nemzeti konzultáció indítványát. Az aláírás begyűjtője Kocsor Ildikó.

 

Szinte követhetetlenül alakul a vezető kormánypárt köreinek és holdudvarának viszonyulása Trianon ügyéhez. Miközben az országgyűlési bizottságban még tárgysorozatra sem engedik azt a javaslatot, amely 2020. évet, Trianon századik évfordulóját Trianon emlékévvé nyilvánítaná, aközben frakcióvezetője, Kocsis Máté és első számú publicistája Trianon semmisségének nemzetközi bíróság általi kimondatását is támogatja.

Bővebben...

Video: Patrubány Miklós előadása az Ausztriához csatolt magyar területekről

Patrubány 20180915 0Az első világháborút követően bekövetkezett országcsonkítás legalantasabb részének nevezte Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke szeptemberi nemzetpolitikai előadása keretében azt a tényt, hogy még Ausztriához is csatoltak magyar területeket. Méghozzá nem is keveset, több mint 4.000 négyzetkilométert. Ez 1919. szeptember 10-én Saint Germain-ben történt, amikor az antant-hatalmak Ausztriával kötöttek békét. Magyarország ekkor tetszhalott volt, az őszirózsás- és az azt követő a patkány-forradalom után bekövetkezett román katonai megszállást nyögte éppen…

 

Bővebben...

1. oldal / 47

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates