30 éve történt: Szent Lászlóval, hangágyúval, Székely Himnusszal - Százezres tüntetés Erdélyért

Tüntetés Erdélyért 0Harminc évvel ezelőtt, 1988. június 27-én, Erdély védőszentje, Szent László király névnapján százezres tüntetés volt Budapesten az akkor végveszélyben levő Erdélyért. Ez a tüntetés adta vissza a magyarság méltóságát. A falurombolást eltervező Ceausescu-rendszer nemzetközi lelepleződése, majd elszigetelődése ezzel a tüntetéssel kezdődött. Egy évvel később, a Szent László napi tüntetés főszervezője már Washingtonban, kongresszusi meghallgatáson leplezi le az erdélyi magyarságot ért emberi jogi sérelmeket. A magyar belpolitikában ez a tüntetés tette igazán politikai tényezővé a Kádár rendszer akkor kibontakozó ellenzékét, élén az MDF-el. Összeállításunk e jeles eseménynek állít emléket.

 

Bővebben...

Egy izgalmas könyv - Írta: Az Utca Gondolkodó Magyar Embere

Egy izgalmas könyv 0HAJSZÁLGYÖKEREK – Retúrjeggyel a Kárpát-medencébe a címe annak a könyvnek, amelynek szerzője szerényen így nevezi meg magát a könyvborítón: A z  U t c a  G o n d o l k o d ó  M a g y a r  E m b e r e. Könyvét pedig ugyancsak Az Utca Gondolkodó Magyar Embere számára írta. A könyv a magyar népnek az MTA által letagadott, ősidőkbe visszanyúló történetét feszegeti, azon információk alapján, amelyek egy nyitott szemmel járó magyar emberhez könnyen eljutnak.

 

Bővebben...

Aki aláírta: Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere

NK Trianon   Szamosvölgyi Péter 0A Nemzeti konzultáció Trianonról aláíróívét aláírta Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely fideszes polgármestere is, aki egyben a Magyarok Világszövetségének is tagja. Az aláírásgyűjtő Bodnár József, az MVSZ Elnökségének tagja.

 

A Trianonról szóló nemzeti konzultációhoz való csatlakozást köszönjük, és követendő példaként ajánljuk más települések polgármestereinek is.

Bővebben...

Nk-Trianonról - A nap aláírásgyűjtője: Szentesi József

NK Trianon   Szentesi József 0A Nemzeti konzultáció Trianonról aláírásgyűjtésében Szentesi József Dunakeszin gyűjtötte az aláírásokat. Eddig összesen 150 aláírást.

 

Szentesi József kiérdemelte a NEMZETSZOLGÁLAT kitüntetés I. fokozatát.

  Bővebben...

Torontóban elhunyt Aykler Béla

Ajkler Béla elhunyt 0Torontóban 89 éves korában elhunyt a Kárpátalján született Aykler Béla, aki a kanadai magyarság egyik meghatározó egyénisége volt.

 

Bővebben...

Aki aláírta: Dr. Cey-Bert Róbert Gyula

NK Trianon   Cey Bert Róbert 0A Nemzeti konzultáció Trianonról aláíróívét Dr. Cey-Bert Róbert Gyula is aláírta. Az aláírásgyűjtő Perjés Andrea.

 

Egy legendás életúttal a háta mögött – Somogy megye szülötte, '56-ban a Corvin közben harcolt, majd Ausztriában érettségizett, Svájcban két egyetemet is elvégzett, Párizsban, a Sorbonne-on végezte doktori iskoláját, az ujgurok hazájában kutatta a magyarsághoz fűző jegyeiket, majd Bangkokban telepedett le, és a Gasztronómiai Világtanács főtitkára, elnöke, majd tiszteletbeli elnöke lett, végül 1996-ban hazatelepedett – immár Magyarországon élve, örömmel írta alá a petíciót, és járult hozzá nevének nyilvánosságra hozatalához.

Bővebben...

Nk-Trianonról - A nap aláírásgyűjtője: v. Tóth Katalin

NK Trianon   Toth Katalin 0A Nemzeti konzultáció Trianonról aláírásgyűjtésében v. Tóth Katalin, a Történelmi Vitézi Rend hadnagya, v. dr. Bucsy László által bevonva Monoron gyűjtötte az aláírásokat. Eddig összesen 170 aláírást szerzett.

 

v. Tóth Katalin kiérdemelte a NEMZETSZOLGÁLAT kitüntetés I. fokozatát.

Bővebben...

5. oldal / 37

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates