Feltlts alatt
Magyarok Világszövetsége

Rácz Sándor

Belépési nyilatkozat

Belépési nyilatkozat

 

A belépési nyilatkozatot a Magyarok Világszövetsége egy tagjának vagy tisztségviselőjének jelenlétében kell aláírni, aki maga aláírásával igazolja, hogy a belépő szabad elhatározásából kérte az MVSZ tagjai közé való felvételét, és saját kezével írta alá a belépési nyilatkozatot.

Két színes útlevél-fényképet csatolva – mindkettő hátlapján tollal feltüntetve a belépő nevét –, a kérelmet el kell juttatni az MVSZ budapesti székházába: 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3., tel/fax: +3-1-485-4060, e-mail: elnok@mvsz.hu.

Ugyancsak be kell fizetni a pénztárba, vagy bankszámlára (MKB Rt – 10300002-20102159-00003285) utalni a belépési tagdíjat: Magyarországon és a Kárpát-medencében 7500 Ft, Nyugat-Európában 50 EUR, az Amerikai földrészen 50 USD, Ausztráliában 50 AUD – vagy ezeknek megfelelő helyi pénz.

Letöltés / Nyomtatás itt

 

Belépési nyilatkozat egyesületek részére

Belépési nyilatkozat egyesületek részére

 

A belépési nyilatkozatot a Magyarok Világszövetsége egy tagjának vagy tisztségviselőjének jelenlétében kell aláírni, aki maga aláírásával igazolja, hogy a belépő szabad elhatározásából kérte az MVSZ tagjai közé való felvételét, és saját kezével írta alá a belépési nyilatkozatot.

Letöltés / Nyomtatás itt

 

Kapcsolat

Kapcsolat

Magyarok Világszövetsége
1052 Budapest,
Semmelweis u. 1-3
Magyarország

 

Tel. : [00-36-1 / 06-1] 267-4510

Fax/Tel : [00-36-1 / 06-1] 485-4060

e-mail : mvsz@mvsz.hu

Szja 1%

Szja 1%

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-ával a Magyarok Világszövetségét!

 

Ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1%-át

a Magyarok Világszövetsége javára!

 

Adószámunk: 19672081-1-41

 

Jelmondatunk: Hagyomány – Tudás – Újjászületés

 

Ezért kérjük bizalmát:

 

„A Magyarok Világszövetsége, mint az összmagyarság érdekvédelmi szervezete, védőernyőként kíván működni a magyar nemzet minden tagja számára, bárhol éljen a világon.”

 

„A Magyarok Világszövetsége nemzetközi hatókörű, közhasznú egyesület, össznemzeti képviseletet ellátó nemzeti szervezet.” (Alapszabály)

 

Ha bővebbet szeretne tudni a Magyarok Világszövetségéről, olvasson bele az MVSZ 2014. évi közhasznúsági jelentésébe.

Nyitólap

Szja 1%

2009/03/17

Ajánlja fel személyi jövedelemadójának 1%-át

a Magyarok Világszövetsége javára!

Adószámunk: 19672081-1-41

Kezeskedünk azért,

hogy felajánlása a magyar nemzet újjászületését szolgálja!

Jelmondatunk: Hagyomány – Tudás – Újjászületés


Magyar Pálosok

2009/03/17

palos


Ünnepi megemlékezés március 15-én

2009/03/13

kokardaMárcius 15-én 15:30-kor Patrubány Miklós a Magyarok Világszövetségének elnöke mond ünnepi beszédet a Deák Ferenc téren.

Várunk mindenkit szeretettel!

Video : http://vimeo.com/3697273?pg=embed&sec=


Sátán, el a Szent Koronától!

2009/01/23

szent_korona

Kun Bélának sem sikerült, nektek sem fog!

A rendszerváltásnak hazudott, de a pesti utca által csak gengszterváltásnak nevezett 20 éves időszak politikai osztálya két évtized alatt végső romlásba döntötte a hazát. Mára odáig süllyedt, hogy a nagy család, a nemzet történelmi ereklyéjét, a Szent Koronát – melyért évszázadokon át legnagyobb hőseinek vérüket és életüket áldozták – árúba bocsássák.

Az MVSZ Sajtószolgálatának értesülései szerint a közelmúltban – teljesen törvénytelenül – feloszlatta magát a Szent Korona Testület. (!?) Azaz, az a testület, amelyet az Országgyűlés „A Szent Koronának és a hozzá tartozó jelvényeknek a védelmére és megóvására, valamint a velük kapcsolatos intézkedések megtételére” hozott létre. (2000. évi I. törvény, 4. § (1)).

Amennyiben ez a testület valóban elkövette volna e törvénytelenséget, akkor semmi kétség afelől, hogy az országkáromló Gyurcsány Ferenc útjából elhárult az utolsó akadály is, az általa megvetett magyar nemzeti ereklye árúba bocsátása elől. Az egyetlen állami intézmény, amely e gyalázatos szándékot jog szerint megakadályozhatja, az Alkotmánybíróság.

Azzal a felhívással fordulunk minden felelős magyar állampolgárhoz, a magyar nemzet minden tagjához, a magyar nemzet sorsa iránt felelősséget vállaló, minden magyar szervezethez, hogy tiltakozzanak e gyalázatos szándék ellen: Sátán, el a Szent Koronától!

Egyben hívunk mindenkit, január 30-án 16 órára Budapestre, az Alkotmánybíróság épülete elé (II. kerület, Donáti u. 35-45.) össznemzeti tüntetésre! A Szent Korona elárusítását, az ország további züllesztését, a magyar nemzet tovább haladó szétdarabolását meg fogjuk akadályozni! (Gyülekezés 15 órakor a Battyhány téren).

A kezdeményezők minden felelős magyar szervezet és párt csatlakozását kérik, várják és elvárják, hiszen:

„A Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyeként él a nemzet tudatában és a magyar közjogi hagyományban.” (2000. évi I. tv.)

Meghívott szónokok:
Dr. Hegedüs Loránt, Morvai Krisztina, Rácz Sándor…

Patrubány Miklós
Magyarok Világszövetsége

Kiss Dénes
Országos Trianon Társaság

Dr. Papp Lajos és Jelenczki István
Kárpát-Haza Nemzetőrség

Vona Gábor
Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt

Kiss Róbert
Magyar Gárda Mozgalom

Zagyva György Gyula
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom

Schuster Lóránt
Magyar Nemzeti Front

v. Hunyadi László
Történelmi Vitézi Rend

Dr. Kövesdy Pál
Erdélyi Körök Országos Szövetsége

Nemzeti Őrsereg

Pátyi Hun-Magyar Alapítvány

Vörös Jolanda
Atilla Király Népfőiskola

Dr. Kiszely István
Körösi Csoma Sándor Egyetem
Atilla Király Népfőiskola


A trianoni és a párizsi diktátum felülvizsgálatát kezdeményezi az MVSZ

2008/12/16

Patrubány MiklósA két világháborút lezáró békeparancsok Magyarországra – mára bizonyítottan ok nélkül, és a nürnbergi per bizonysága szerint megengedhetetlen módon – kollektív büntetést szabtak.

A Magyarok Világszövetsége a trianoni(1920) és a párizsi (1947) békeparancs felülvizsgálatát kezdeményezi

A Magyarok VII. Világkongresszusa 2008. augusztus 20-án elfogadott Zárónyilatkozatában foglalt Magyar Önrendelkezési Nyilatkozat szellemében, és a Világkongresszus keretében megtartott, Trianon újraértékelése című konferencián hozott határozattal egyetértve, a Magyarok Világszövetsége petíciót készít, amellyel az Egyesült Nemzetek Szervezeténél kezdeményezi az első világháborút lezáró trianoni (1920), valamint a második világháborút lezáró párizsi (1947) békeparancs felülvizsgálatát.

A két világháborút lezáró békeparancsok Magyarországra – mára bizonyítottan ok nélkül, és a nürnbergi per bizonysága szerint megengedhetetlen módon – kollektív büntetést szabtak. Ezzel máig tartóan sújtják Európa egyik meghatározó jelentőségű, államalkotó népét, a magyart.

A Magyarok Világszövetsége elfogadhatatlannak tartja azt a szándékot, hogy idegen katonai megszállás alatt hozott kormányközi egyezményeket a független Magyarországgal kívánnak törvénybe iktatni, még akkor is, ha ezt az Európai Unió valamely testülete próbálja kikényszeríteni.

* Az MVSZ felszólítja a budapesti parlament tagjait, hogy vegyék le tárgysorozatról az előterjesztést!
* Az MVSZ felhívja a világ magyarjait, hogy tiltakozzanak a Gyurcsány-kormány újabb országvesztő lépése ellen!

A Magyarok Világszövetségének Elnöksége határozatát egyhangú szavazattal hozta meg. A petíciót 2009 januárjában juttatja el hivatalos helyre, és hozza nyilvánosságra.

A Magyarok Világszövetsége 2008. december 15-én, ezennel soron kívül hozza nyilvánosságra határozatát, miheztartás végett a budapesti parlament tagjainak figyelmébe ajánlva azt.

Budapest, 2008. december 15.

A Magyarok Világszövetségének Elnöksége nevében

Patrubány Miklós elnök

Subcategories

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates