Az idő igaz,

S eldönti, ami nem az“

Petőfi SándorAz MVSZ 2014. évi közhasznúsági jelentése


Szöveges beszámoló


A Magyarok Világszövetsége nem egy civil szervezet a sok közül, még csak nem is egy nemzeti szervezet a több nemzeti szervezet közül. A Magyarok Világszövetségét az a Magyarok Világkongresszusa alapította – saját, állandóan működő, ügyvivő testületeként –, amelyet Magyarország és a magyar nemzet trianoni szétszaggattatása után, az egyetemes magyar nép képviseletére hívtak életre eleink.


A 2014. esztendő minden bizonnyal a nagy megvalósítások éveként vonul be a 76. életévébe jutott Magyarok Világszövetségének történetébe. Vegyük sorra a legjelentősebbeket.

Sikerült kivédenünk egy alattomos támadást Ne tovább a landesmanni úton! –, mely a magyar nemzet kulturális örökségének a magyar nyelvet követő legbecsesebb eleme, a székely-magyar rovásírás ellen irányult, érvényt szerezve a Magyarok VII. és VIII. Világkongresszusának a rovásírás számítógépes szabványosítására vonatkozó határozatainak. (1. sz. melléklet)

Elvi éllel megfogalmaztuk a magyar nemzet felelősségét az ukrán válság idején. A nemzet nem eshet Kárpátaljával szemben még egyszer abba a hibába, amelybe a magyar állam esett a Szovjetuniót követő években, Antall József kormányzása idején. Az MVSZ Elnökségének 2014 februárjában elfogadott nyilatkozata – Felelősségünk az ukrán válság idején – zsinórmértékként vezeti a magyar nemzetpolitikát a kárpátaljai magyarok és ruszinok vonatkozásában. (2. sz. melléklet)

Petőfi Sándor hamvainak elhozása végett, a nemzet nagy fia hamvainak a haza földjében való méltó eltemetését, a nemzeti kegyelet megadásának kötelezettségét a Magyarok Világszövetsége cselekvésének homlokterébe emeltük. A sorsával való mindennapos törődésünk csúcspontján, a segesvári csatában történt eltűnésének 165. évfordulóján megjelöltük azt a helyet – Budapesten a Hősök terét –, amelyet egyedül tartunk méltónak Petőfi Sándor hamvainak befogadására. (3. sz. melléklet)

A Magyarok Világszövetsége – Pásztói Csoportja révén – megálmodta, és nagyszerű közösségi összefogással megvalósította a Magyar Összetartozás Fogadalmi Helyét, amely a magyar nemzet lelki és szellemi megújulását szolgálja. A Hármas halom - Turul - Kettős kereszt együttesében megtestesülő fogadalmi helyre már érkeznek a zarándokok. (4. sz. m.)

Amerikában élő tudós tisztségviselőnk révén végképp bebizonyítottuk, hogy Amerika, Amerio Vespucci közvetítésével Szent István király fiáról, Szent Imre hercegről nyerte a nevét, és Szent Imre Amerikája c. kezdeményezésünkkel megalapoztuk az Árpád-házi szent amerikai kultuszát. (5. sz. melléklet)

Azzal, hogy méltóknak bizonyultunk a Képes Krónika Gyűjtemény megalkotójának bizalmára, látványosan gyarapítottuk az MVSZ hírnevét, eszmei értékét és vagyonát.

A kettős állampolgárságért kiírt népszavazás 10. évfordulóján végképp feloldoztuk a magyar nemzetet december 5. nyomasztó terhe alól. E nap ettől fogva A Magyarok Világszövetsége és a Magyar Nemzet Oszthatatlansága Napja. (7. sz. melléklet)

Tettük mindezt, és ennél sokkal többet egy fillér állami támogatás nélkül, valamennyi pályázatunk elutasítása mellett, harmadik éve fűtetlen székházban, a magyar állam hatóságainak folytatódó zaklatása mellett, halálos fenyegetések közepette. A 2000 óta ellenünk folytatott perek száma a tavalyi 97-ről 102-re nőtt.


És akkor szóljunk minderről bővebben.


1. Ne tovább a landesmanni úton! – A magyar nyelv és kultúra védelmében. Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, ünnepi sajtótájékoztató keretében jelentettük be a nagy győzelmet: sikerült kivédenünk egy alattomos támadást – Ne tovább a landesmanni úton! –, mely a magyar nemzet kulturális örökségének a magyar nyelvet követő legbecsesebb eleme, a székely-magyar rovásírás ellen irányult. A titkolt kazárosítási kísérlet leleplezésével és megakadályozásával sikerült érvényt szereznünk a Magyarok VII. és VIII. Világkongresszusának a rovásírás számítógépes szabványosítására vonatkozó határozatainak. A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) és a nemzetközi szabványügyi testület (ISO – International Standard Organization) azt a rovásírás jelkészletet emelte számítógépes szabvánnyá, amelyet a magyar ősiség és a magyar írás nagy kutatói, élükön Magyar Adorjánnal, Forrai Sándorral és társaikkal ajánlottak. A szabvány neve: Old Hungarian Script, avagy Ősi Magyar Írás. Az ügy fontos, mai magyar viszonyainkra nézve tanulságos részlete, hogy a kezdeményező, egyben befutó előterjesztő nem magyar volt, hanem Michael Everson személyében egy ír származású amerikai.

Igen jelentős állomása a magyar önismeretnek, hogy Nyíri Ágnes művésznőnek sikerült felkutatnia, majd közzétételre az MVSZ-nek átadnia Táncsics Mihály kiadatlanul maradt, 700 oldalas fő művének még a szerző által kinyomtattatott kivonatát, amelynek címe: Legrégibb a magyar nyelv, és amelyről eleddig semmit sem tudott a ma élő magyar nemzedék. Magát a művet jól elrejtették a magyarság ellenségei. Fellelése még várat magára. Ez a tavaly napvilágra került információ jelentősen megváltoztatja az eddig terjesztett Táncsics-képet, és segíthet a Petőfi-titok megfejtésében is.

Az MVSZ Elnöksége meghallgatta Dr. Mandics György matematikus, művelődéstörténész tájékoztatását az Általa előkutatott, elveszettnek hitt rovásírásos magyar kódexekről, és kutatásainak erkölcsi támogatásáról döntött. Az MVSZ székházában mutatta be a szerző művének a tavaly ősszel megjelent második és harmadik kötetét.

Erkölcsileg támogattuk tagunk és tisztségviselőnk, Dobos Attila operájának ősbemutató koncertjét, amelyet Madách Imre fő művére, Az ember tragédiájára írt.


2. Felelősségünk az ukrán válság idején. Februári ülésén, még a Donyeck-medencei fegyveres összetűzések kirobbanása előtt, az MVSZ Elnöksége behatóan tárgyalta az Ukrajnában kialakult belpolitikai válságot. Megállapításait egy elvi élű nyilatkozatban tette közzé. Az ebben a dokumentumban kifejtettek zsinórmértékként segítik a magyar nemzet elvárandó és elvárható viszonyulását a bonyolult, és egy világégés veszélyét is magában hordozó ukrán válság idején. (Felelősségünk az ukrán válság idején - az MVSZ Elnökségének nyilatkozata – 2. sz. melléklet) A nemzetközi közösség tájékoztatására az Elnökség Nyilatkozatát közzétettük angol, orosz és ruszin nyelven is.


Létrehoztunk egy önkéntesekből álló figyelőszolgálatot, amelynek feladatául a kárpátaljai történések követését tettük. Értesüléseinket az MVSZ Sajtószolgálat révén folyamatosan tettük közzé. Volt úgy, hogy rémhír terjesztését akadályoztuk meg, és volt több olyan esemény, amelyről elsőként adtunk hírt.


A kárpátaljai magyar fiatalok védelmében Magyarország számos városában és külhonban is, hónapokon át tartó, figyelemfelkető aláírásgyűjtést folytattunk. Karsay Péter térségi alelnök jóvoltából lehetővé tettük az on-line aláírást a világhálón. Az aláíróíveken meghirdetett fő célon túl, célunk volt a magyar nép figyelmének az Ukrajnában zajló, és az ott élő magyar testvéreinket létükben fenyegető veszély tudatosítása, a segítőkészség felébresztése. Fontos megtapasztalásunk: óriási volt az aláírási hajlandóság. Nagyságrenddel nagyobb, mint a kettős állampolgárság megadásáért kezdeményezett népszavazás aláírásgyűjtése során.

Kiemelkedő teljesítményt az MVSZ Dr. Boór Ferenc vezette Fejér megyei, és a dr. Simon Enikő vezette Baranya megyei szervezet nyújtott. Külön dicséret illeti az egyéni aláírásgyűjtésben jeleskedő Fuksz Sándor elnökhelyettest, és az aláírásgyűjtés főszervezőjét, v. Zombory Istvánt.


Többször befogadtuk székházunkba, csatlakoztunk a Simó Endre által kezdeményezett Magyar Békekörhöz, és következetes volnalvezetéssel alakítottuk annak arcélét.

A Magyar Békekörrel közös szervezésben befogadtuk és főszerepet vállaltunk a székházunkban megtartott Magyarok együtt a békéért című értekezlet lebonyolításában amelyről itt, itt és itt is olvashatnak.


3. Petőfi Sándor hamvainak elhozása végett. Folytatva az előző évek megfeszített munkáját, már újév napján, Petőfi Sándor születésnapján Budapesten, a Petőfi-szobornál megtartott megemlékezéssel jeleztük, hogy ebben az évben döntő szakaszába kívánjuk juttatni Petőfi Sándor hamvainak a haza földjébe történő méltó eltemetését, a nemzeti kegyelet megadását.


Március 15-én – Az idő igaz, S eldönti, ami nem az címmel – ünnepi, emlékező rendezvényt tartottunk a Magyar Tudományos Akadémia székháza előtt. Az eseményen meghatározó beszédet mondott Fuksz Sándor, Kiss Endre József és A.V. Tyivanyenko, felvidéki iskolások kórusa, felvidéki népi énekesek és táncosok idézték Petőfi szellemiségét. A világhálón élőben is közvetített rendezvény teljes felvétele mai is megtekinthető.

Ugyanazon a napon a világhálón is közvetített kerekasztal-beszélgetést tartottunk, melynek részvevői voltak: Patrubány Miklós, A.V. Tyivanyenko, Fuksz Sándor, Drábik János és Grespik László. Az ott elhangzottak nagy visszhangot váltottak ki világszerte. Még az Oxfordi Egyetem tanári köreiben is beszédtémává vált a Petőfi-ügy, ami kétségtelenül hatást gyakorolt mind az MTA-ra, mind a magyar államra.


Támogattuk Borzák Tibor – P.S. Titkok a barguzini csontváz körül c. könyvének megjelenését és terjesztését. Ez a könyv a legteljesebb és legdokumentáltabb összefoglalója a barguzini feltárásnak és az azt követő 25 év fejleményeinek.


Kolozsváron az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának közbenjárásával, a Tokay Rozália vezette Szent Kamill Otthon és Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon udvarán Petőfi-mellszobrot avatott a kolozsvári Magyar Mozgássérültek Társulata, az MVSZ egyik legjelesebb tagszervezete.


Fuksz Sándor elnökhelyettes, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának koordinátora szervezésében és támogatásával egy hónapig vendégül láttuk a Burjátországban élő Alekszej Vasziljevics Tyivanyenko professzort, a barguzini feltárás egyik alapemberét. A professzor számos előadást tartott Magyarország több városában, rádió- és tévé-felvételek sora készült vele. Megnyilvánulásaival ugyancsak jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy 25 év után a magyar állam lassan döntés elé kényszerült Petőfi Sándor ügyében.

Tyivanyenko professzor magyarországi útjához köthető az is, hogy egy magával hozott régi térképen az itteniek érdeklődése nyomán megtalálta azt a Bajkálon túli, Vengerszkájá (Magyarka) nevű falut, amely az odahurcolt magyar hadifoglyok sokaságáról kapta a nevét, de amelyet a ma élők csak hallomásból ismertek, hiszen mint kiderült, a településnek ma már egészen más neve van. Hiába is keresnék eredeti nevén a térképeken.

Mérföldkőnek számít az a sajtótájékoztató, amelyet látogatása végén Patrubány Miklóssal, az MVSZ elnökével tartott. Miután megismerte az MVSZ Petőfi Sándor Bizottsága által készíttetett szuperpozíciót, amellyel a barguzini sírból kiemelt Petőfi-koponyát egy meglévő Petőfi-dagerrotípiára vetítették, ezen a sajtótájékoztatón A.V. Tyivanyenko bejelentette: a kutatás befejeződött. a magyarok eltemethetik nagy költőjüket. Ezzel a burjátországi professzor megállapítása az MVSZ-nek ítélte a végső bizonyíték szolgáltatást, egy olyan babért, amelyre szövetségünk soha nem pályázott.

Lehet, hogy ez a bejelentés váltotta ki azt a dühödt támadássorozatot, amely egyidejűleg, mintegy beintésre indult az MVSZ ellen a Fidesz befolyásolta Magyar Demokratában, a Jobbik befolyásolta Barikádban és a gyanús hátterű HunHír-portálon, majd később a Kapu-ban.


Ez a nemtelen támadássorozat sem tudta megakadályozni a Magyarok Világszövetségének a 2015. évre tervezett csúcsrendezvényét. Július 31-én, eltűnésének 165. évfordulóján, a Hősök terén, Petőfi a segesvári csatában NEM HALT MEG címmel nagyszabású megemlékezést tartottunk. Erre az alkalomra egy kisfilmet készíttettünk, egy történelmi színt Petőfi Sándor kimenekítéséről a fehéregyházi csatatérről és későbbi szibériai életszakaszáról, Dráfi Mátyás rendezésében. A hangulatot az ÖRÖKSÉG zenekar Jöjj, Petőfi! c. koncertje szolgáltatta. Drábik János, Kiss Endre József, Fuksz Sándor és Patrubány Miklós beszédei hordozták a politikai üzenetet. A rendezvény csúcspontján megjelölték az Ismeretlen Hősök szimbolikus sírját, mint Petőfi Sándor hamvainak méltó nyughelyét: Itt nyugodjék Petőfi Sándor (1823-1856), a nemzet hőse! – sírfelirattal. Később a Magyarok Világszövetsége DVD-n megjelentette a rendezvény teljes felvételét.


Az Ismeretlen Hősök szimbolikus sírján elhelyezett sírkeresztet több ízben is ellopták. Részben ez indokolta, hogy az MVSZ őrállást szervezett a Hősök terére. Ebből sarjadt ki a Hódolat Petőfi Sándornak c. mozgalom, amelynek keretében a téli fagy beálltáig minden nap délben amatőr és hivatásos művészek rövid művészeti-mozzanatokat szerveztek a megjelölt, eljövendő Petőfi-sír előtt.


Végül meg kell említenünk azt a több hónapon keresztül folytatott sajtókampányt, amelynek során napi rendszerességgel közöltük Petőfi Sándor életének, nagyságának a ma élők döntő többsége számára ismeretlen részleteit, a huszadik század elején kiadott PETŐFI-ALBUM-ból. Ezzel az ugyancsak nagyságának hódoló gesztussal is segíteni kívánjuk Petőfi Sándornak a haza általi kései befogadását. Ugyanezt kívántuk elősegíteni Balla József – Zúg a tajga és Varjas-Tóth János – Egyik falutól a másikig című versének közzétételével, amelyek a Szibériába elhurcolt Petőfi Sándort szólítják meg.


4. A Magyar Összetartozás Fogadalmi Helye. A Magyarok Világszövetsége – Pásztói Csoportja révén – megálmodta, és nagyszerű közösségi összefogással megvalósította a Magyar Összetartozás Fogadalmi Helyét, amely a magyar nemzet lelki és szellemi megújulását szolgálja. A Hármas halom – Turul – Kettős kereszt együttesében megtestesülő fogadalmi helyre már érkeznek a zarándokok.

Az a felismerés vezetett e fogadalmi hely kialakításához, hogy a magyar nemzet ügye olyan súlyos, hogy ebben a helyzetben csak a nemzet javára tett fogadalmak és azok betartása segíthet. A szándék, az ígéret a magyarság mai helyzetében legfönnebb lassítja nemzetünk pusztulását. Elszánt, a magyar összetartozáson való munkálkodásra fogadalmat tevők sokasága kell nemzetünk életben maradásához, majdani felemelkedéséhez. Az MVSZ Pásztói Csoportját ezen a helyen is dicséret illeti, miként tette azt az MVSZ Elnöksége is, amely a 2014. évben az MVSZ legjobb helyi szervezete címmel tüntette ki, ezzel az indoklással: „Az MVSZ Pásztói Csoportja részére, amely Bottyán Zoltán vezetésével megálmodta, felvázolta és megalkotta Pásztón a Nemzeti Összetartozás Fogadalmi Helyét, és ezért a Magyarok Világszövetségének Elnöksége a 2014. évben Az MVSZ legjobb helyi szervezete címmel tüntette ki.“

A fogadalmi hely kialakításának utolsó simításait végezték, amikor a csoport egyik tagja, a mindig segítőkész hazafi, Gortva János a helyszínen szörnyethalt. Gortva János tragikus halála valóságos áldozat, amely már jó előre vérrel pecsételte meg a Magyar Összetartozás Fogadalmi Helyét. Az avatás napján a Magyarok Világszövetségének elnöke A MAGYAR NEMZETÉRT Ezüstéremmel tüntette ki posztumusz Őt.


5. Szent Imre Amerikája. Prof. Dr. Balogh Sándor, az MVSZ Védnöki Testületének Amerikában élő tagja másfél évtizede vizsgálta azt a feltevést, hogy Amerigo Vespucci névadója Szent Imre herceg lett volna, hiszen az Amerigo keresztnév csak Imre szentté avatása után terjedt el. A kérdés jelentőségét az adja, hogy amennyiben ez igaz, abból következik, hogy az Újvilágnak, azaz Amerikának is az Árpád-házi királyfi a névadója. A teljes körű bizonyításhoz hiányzó utolsó „láncszemet“ Balogh professzor az ELTE művészettörténész professzor asszonyának, Dr. Prokopp Máriának egyik publikációjában találta meg: mai is létezik Firenzében, Amerigo Vespucci szülővárosában, a San Martino a Mensola templomban az az oltárkép, amelyet jóval Amerigo Vespucci születése előtt festettek, és amelynek egyik főszereplője a Szűzanya mellett, kezében a szüzességet jelképező fehér liliommal, maga Szent Imre, akinek a nevét is odaírták: SCO Amerigo D‘ Ungheria, azaz Magyarországi Szent Imre. Ezzel teljessé vált Balogh Sándor professzor bizonyítása, amit az MVSZ Sajtószolgálat magyarul, angolul és spanyolul is közzétett.

A magyarság számára felkínálkozó, nemzetpolitikai jelentőségű fejleményt felismerve jeles magyar közéleti személyiségek – Kozma Imre atya, Prokopp Mária professzor asszony, Balogh Sándor professzor, Borbély Imre, Botos László, Drábik János és Patrubány Miklós – felhívással fordultak az Amerikában élő magyar közösségekhez, hogy évről-évre emlékezzenek meg Amerika névadójáról, Szent Imre hercegről. Arra bíztatták őket, hogy fogjanak össze a településükön élő olaszokkal – már csak Amerigo Vespucci okán is –, lengyelekkel – a magyar-lengyel barátságra építve – és az írekkel, akik Nyugat magyarjainak tekintik magukat.

Az ünneplésre hívott amerikai közösségek részére a világhálóról letölthető, ihletett, művészi plakátot bocsátott rendelkezésre az MVSZ. A letöltések számából ítélve, sokan használták ezt a hirdetőeszközt.

Az első látványos eredmény New York állam fővárosában, Albany-ban született, ahol a város polgármestere ezt követően Amerigo Vespucci Nappá nyilvánította november 5-ét, Szent Imre napját, amit Szent Imre szülővárosából, Székesfehérvárról üdvözölt a Fejér Szövetség két alapító vezetője, Dr. Boór Ferenc és Sajó Victor, akik a mi tagjaink is.

Szent Imre Amerikájának bizonyításáért a Magyarok Világszövetségének az elnöke A MAGYAR NEMZETÉRT Ezüstéremmel tüntette ki Balogh Sándor professzort, amelyet az Albany-i ünnepségen adott át neki az MVSZ megbízottja, Botos László térségi alelnök.

Az amerikai magyar közösségek számára ez egy jó alkalom volt arra, hogy felelevenítsék a Szent Imre-kultusz eddig létező amerikai emlékeit, például South Bend-ben és New York-ban, de Székesfehérváron is.

Arra is alkalom kínálkozott, hogy felelevenítsük Szent Imre legendáját, és Szent István királynak fiához intézett intelmeit, különösen azt, amelyet sohasem idéznek.

Az Imre nevet viselő magyar testvéreink számára Szent Imre Amerikájának „felfedezése“ ugyancsak ok lehet újszerű köszöntésükre, mely lelki többletet adhat.


6. A Képes Krónika Gyűjtemény, avagy egy festmény „szenvedésének“ gyümölcse. Íme a szenvedéstörténet: Varga Ildikó festőművész 1992-ben egy hatalmas festményre vetítette ki a Képes Krónika egyik ismert képét, a Ménfői csatát. A képzőművészeti lektorátus akkor 200.000 Ft-ra értékelte a 24 karátos arannyal és egyéb drága anyagokkal bőrre vitt alkotást, amely a mai árfolyamon legalább annak tízszeresét jelenti. Örömében, hogy olyan jól sikerült, az akkor újraalakulóban levő összmagyar szervezetnek, a Magyarok Világszövetségének adományozta. Írásos köszönő levelet is kapott, amelyben biztosították, hogy jó helyen – az elnöknél – őrzik. Ezt a festményt szerette volna a művésznő a Magyarok Világszövetségétől egy életmű-kiállításra kölcsönkérni, valamikor 2013 őszén. Ám kiderült, hogy a Ménfői csatát ábrázoló hatalmas festményt senki nem látta. Még az MVSZ mai elnöke sem, pedig ő 1992 óta tagja az MVSZ Elnökségének.

A fölöttébb kényes kérdés kivizsgálására az MVSZ elnöke az MVSZ Felügyelő Bizottságát kérte fel (8. sz. melléklet), amely hónapokon keresztül vizsgálódott, megkeresve minden olyan szereplőt, akik az elmúlt két évtizedben betöltött hivataluknál fogva kellett volna lássák a Varga Ildikó által az MVSZ-nek adományozott festményt: főtitkárt, művészeti igazgatót, alapítványi elnököt. Senki sem emlékezett arra, hogy valaha látta volna a keresett festményt.

A Felügyelő Bizottság jelentésének meghallgatása után az MVSZ Elnöksége felkérte a bizottság elnökét, hogy levélben szólítsa fel a Magyarok Világszövetségének 2000-ben leköszönt, korábbi elnökét: szolgáltassa vissza a Ménfői csata című festményt.

Hosszú hetek után jelentkeztek a korábbi elnök megbízottai, és beszállították a festményt az MVSZ Magyarok Házába, ahol azóta is díszíti a legszebb terem, a Bartók-terem falát.

Varga Ildikó művésznő olyan nagyra értékelte, hogy az MVSZ ilyen hosszúra nyúló, kitartó vizsgálódással megtalálta és visszaszerezte élete fő művét, hogy meglepő bejelentést tett: a teljes Képes Krónika Gyűjteményt, összesen 28+1 Általa megfestett miniatúrát, a Magyarok Világszövetségének adományozza.

A Magyarok Világszövetsége, a gesztus viszonzásaként A MAGYAR NEMZETÉRT Ezüstéremmel tüntette ki a nagyszerű nemzetszolgálatról bizonyságot tevő művészt, és a Képes Krónika Gyűjtemény gondos megőrzésére héttagú bizottságot nevezett ki, Oláh István térségi elnök vezetésével.

Azzal, hogy méltóknak bizonyultunk a Képes Krónika Gyűjtemény megalkotójának bizalmára, látványosan gyarapítottuk az MVSZ hírnevét, eszmei értékét és vagyonát.


Történt pedig mindaz, amiről eddig számot adtunk, drámai körülmények között.


7. Hajsza és halálos fenyegetés az MVSZ és annak elnöke ellen. Amint azt e beszámoló bevezetőjében említettem, történt mindez: „egy fillér állami támogatás nélkül, valamennyi pályázatunk elutasítása mellett, harmadik éve fűtetlen székházban, a magyar állam hatóságainak folytatódó zaklatása mellett, halálos fenyegetések közepette. A 2000 óta ellenünk folytatott perek száma a tavalyi 97-ről 102-re nőtt.“


Névtelen halálos fenyegetések évről-évre érték az MVSZ elnökét. Ami most történt, az minőségileg más: a mintegy 185 cm magas, robusztus testalkatú fenyegetőző személyesen megjelent, bemutatkozott, kérésre bemutatta személyi igazolványát, és célzottjának a szemébe mondta, hogy amennyiben nem mond le elnöki tisztéről, meg fog halni. Akkor az MVSZ elnöke elküldte őt. Ám még aznap e-mail-ben megismételte fenyegetését, és ultimátumot adott. Üzenetéhez csatolta saját fényképét is. Ezek után feljelentették a fenyegetőt: leírással, névvel, fényképpel. A rendőrség pedig lázas nyomozásba kezdett. Hónapokon át. Közben a halállal fenyegető töbször – hol egyedül, hol többedmagával – megjelent a tett helyszínén, és hol szűk körben, hol ordítozva megismételte fenyegetését. Előfordult az is, hogy a Kossuth téren, egy rendezvényen hazafiak felismerték őt, és átadták az intézkedő rendőröknek, akik, miután röviden értekeztek a központtal, futni hagyták.

Az ügyben megszólaltak az MVSZ vezetői és kérték Áder János köztársasági elnököt, hogy vegye védelmébe a Magyarok Világszövetségének elnökét, hasson oda, hogy a rendőrség kézre kerítse a fenyegetőt, még mielőtt baj történne. Hasonló nyílt leveleket küldtek a köztársasági elnöknek aggódó erdélyi, svájci, amerikai szervezetek. Hiába!

Mindenki, aki figyeli a magyarországi történéseket, emlékszik arra, hogy Áder János köztársasági elnök sietve sietett, és személyesen kereste fel és biztosította szolidaritásáról, a magyar állam védelméről Schweitzer József főrabbit, miután a pesti körúton egy ismeretlen szóbelileg inzultálta. Tanulság: a Magyarok Világszövetsége elnökének a hónapokon keresztül ismételgetett halálos fenyegetés esetében sem jár Áder János köztársasági elnök figyelme… Ez Magyarország. Ez Magyarország?

Epilógus: A rendőrség hónapokkal később közölte, hogy azonosították az elkövetőt, előállították, kihallgatták, megvizsgáltatták, és megállapíttatott, hogy súlyosan beteg. Nem felel cselekedeteiért. Amíg tettlegességre nem kerül sor, nem lehet eljárni vele szemben. Elbocsátották, és ezzel az ügyet lezártnak tekintik.


Vajon mitől „gurult be“ egy őrült az MVSZ számára olyannyira ismeretlen elnöke ellen, hogy amikor megfenyegette, meg kellett kérdeznie, hogy ő-e az elnök, és papírfeljegyzésből kellett elolvasnia a célszemély nevét? Lehet, hogy nem programozták be. Bár a magáról közzétett szimbólumok okot adnak ilyen felvetésre is. A tudatmódosító eszközök ma már magasan fejlettek.

De amennyiben el is hessegetjük magunktól ezt az „összeesküvés-elméletet“, az a folyamatos rágalomhadjárat, amely immár negyedik éve özönlik az MVSZ elnökének személyéről a világhálón, egészséges embereket is ellene uszíthat. Az MVSZ-ből kizártak sajtószolgálata és a Magyar Felderítő fedőnevű e-mail címekről immár százhoz közelít azoknak a világhálót elborító, förtelmesen rágalmazó leveleknek a száma, amelyeknek kivétel nélkül Patrubány Miklós az alanya. Az aláírók álnevet használnak, és senki nem vállal felelősséget a levelek tartalmáért. De megkapják e leveleket politikusok, közéleti emberek, szerte a nagyvilágban.

A besározott pedig hiába tesz feljelentést. Az elkövetőket nem találja sem rendőrség, sem ügyészség, sem bíróság, sem más hatóság. Pedig a lehetséges elkövetők köre igen szűk: nem több, mint két-három fő. A világ legnagyobb magyar nemzeti szervezetének elnökével ezt büntetlenül, mitöbb, érdemi vizsgálódás nélkül el lehet követni ma Magyarországon. Pedig ez ügyben felszólalt a Magyarok Világszövetségének Elnöksége is… Ez Magyarország. Ez Magyarország?


De folynak végeláthatatlanul a perek – immár a 102-nél tartunk, ami több mint ötszáz bírósági tárgyalási napot tesz ki (!) –, volt bombariadó is. Miként van cenzúra is az MVSZ elnökének személyével szemben, olyan mértékű, amit halandó el nem képzelhet. Az elhallgattatás tudatos és teljes… Ez Magyarország. Ez Magyarország?!


8. A Magyarok VIII. Világkongresszusa határozatainak végrehajtása. A Magyarok Világkongresszusa határozatai az általa életre hívott Magyarok Világszövetsége számára kötelezőek. A VIII. Világkongresszus legfőbb határozata a magyar nemzet új meghatározását adja. Ezt folyamatosan terjesztjük. A leghangsúlyosabban a Szent László Magyarságtudományi Akadémia tanfolyamain. De erről másik fejezet szól.

Ezen a helyen a nemzetmeghatározást gazdagító, kiemelkedő, Baráth Tibor-szintézisről és annak általunki terjesztéséről adunk hírt. Baráth Tibor írását – Mi a magyar? – lefordíttattuk németre – Wer sind die Ungarn? – és angolra – What is Hungarian? –, és széles körben terjesztjük.


9. Elmaradt Magyar Nemzeti Minimum-2014, avagy az MVSZ és a politikum. A pártpolitikummal szembeni kötelező és elfogulatlan távolságtartás jegyében fogadta el 1998-ban a Magyarok Világszövetsége a Magyar Nemzeti Minimum nevet viselő módszert és a nemzet állapotához és a kihívásokhoz igazodó, saját nemzetpolitikai programját, amelyet – a választópolgárok jobb tájékoztatására – a választások évében aktualizál, ahhoz mérve az egyes versengő pártok választási programját.

Így született meg a Magyar Nemzeti Minimum – 2006, és a Magyar Nemzeti Minimum – 2010 című dokumentum. Tavaly ki kellett volna dolgoznunk a Magyar Nemzeti Minimum-2014 címűt. Ez elmaradt, mert a választásokon induló legerősebb pártok nem mutatták be választási programjukat! Így nem lett volna mivel összevetni az MVSZ nemzetpolitikai programját.

A választások eredményének elemzését két írásban végezte el a Magyarok Világszövetsége: MVSZ: Jókívánságok és intelmek a választások résztvevőihez és Hogyan lesz 2/3-os többség a 350 ezer mínuszból? De közöltünk tőlünk független elemzést is.


Az őszi önkormányzati választások idején konfliktussá érett az MVSZ és a Jobbik közötti nézetkülönbség. Elsősorban elvi okok miatt, amelyek azonban konkrét személyekhez kötődtek. A nodus discordiae-t mindenekelőtt a székely-magyar rovásírás kazárosítási kísérlete szolgáltatta, amelynek főkolomposát – az MVSZ minden tiltakozása ellenére – a Jobbik nemhogy felelősségre vonta volna, egyik választási jelöltjévé tette. Az utolsó cseppet a pohárba annak a személynek az indítása jelentette, aki az MVSZ történtének legsúlyosabb felforgató tevékenységet folytatja Szövetségünk ellen, és egyszemélyben több mint harminc pert indított ellenünk.

Az MVSZ Elnöksége próbált párbeszédet folytatni a Jobbik vezetőivel –eredménytelenül. Ezek után a testület határozatban mondta ki az együttes MVSZ- és Jobbik-tagság összeférhetetlenségét. Az új évben az Elnökség – végrehajthatatlanság és diszkriminatív volta miatt – ugyan fölülvizsgálta e döntését, ám egyben arról is határozott, hogy a pártokkal való összeférhetetlenség tételét a Szövetség alapszabályába emeli. Néhai Rácz Sándornak a Jobbik által történt elutasítása is előkerült.


De szerepelt közleményeinkben Rácz Sándor személye a pártok viszonylatában 1989. június 16-a, Nagy Imre és vértanú társai újratemetésének 25. évfordulója alkalmából is: Rácz Sándor beszéde Nagy Imre újratemetésén, 1989. június 16-án és Patrubány Miklós: 1989 nem sajátíthatja ki június 16-át.


10. Felszólalások elvi éllel. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az egész nemzetet érintő kérdésekben, amelyeket a hazai vagy a globális politikum, illetve az emberiség kisebb-nagyobb közösségei szülnek, a Magyarok Világszövetsége elvi megnyilatkozással segítse tagjai, hívei és egyáltal a magyar emberek eligazodását. Ilyen, elvi kinyilatkoztatásra tavaly több ízben is sor került.

A legnagyobb visszhangot a Conchita Wurst-jelenséget elítélő állásfoglalásunk kapta.

Azonos nagyságrendű, és felfokozott érdeklődés követte Drábik János állásfoglalását a magyar nemzet és a magyarországi zsidó népcsoport között, amellyel vitába szállt Orbán Viktor miniszterelnökkel.

Különösen Erdélyben, Székelyföldön talált nagy visszhangra Borsos Géza elemzése, amellyel mindazokat kárhoztatta, akik harsány propagandával megakadályozták, hogy a romániai népszámlás során a székelyek a magyar nemzethez tartozó székely népként határozzák meg magukat, amivel megfosztották magukat az önrendelkezés (autonómia) elvi alapjától.

Sokak tisztánlátását segítette a Szellemi fertő című írás, miként Patrubány Miklós Tőkés Lászlóról tett vallomása is.


11. A nemzeti érdekek védelme és érvényesítése. A magyar nemzeti érdek védelme, az MVSZ egyik tág spektrumú alapfeladata. A legjelentősebb szellemi önvédelmi eszköz, amelyet a Magyarok Világszövetsége a magyar emberek számára kidolgozott, A közbéke érdekében című állásfoglalás, amely minden külhonban élő magyar számára megdönthetetlen érveket szolgáltat annak bizonyítására, hogy milyen nagyszerű hozzájárulása volt nemzetünknek Európa történelméhez, és mennyire elfogadhatatlan ennek okán Trianon. 2014-ben folytattuk a nyilatkozat idegen nyelvekre történő fordítását. Elkészült fordítások: szerb, ruszin, ír, olasz.


Az első világháború kitörésének 100. évfordulója számos alkalmat szolgáltatott a visszaemlékezésre. Az MVSZ kulcsfontosságúnak ítélte annak az évszázados hazugságnak a kiigazítását, mely szerint Tisza István, magyar miniszterelnök lett volna felelős az első világégés kirobbantásáért. Ennek dokumentumokkal igazolhatóan pont az ellentéte az igaz: Ő volt az egyetlen, aki élt vétójogával, aki a végsőkig megpróbált ellenállni. Azt is tudatosítani kellett a ma élő nemzedékben, hogy ennek a háborúnak a legnagyobb vesztese Magyarország volt.


A nemzeti érdekek védelmének széles spektrumába beletartozott a Szabadság téri szovjet emlékmű elleni fellépés, a világ második legnépesebb országa új államelnökének köszöntése, és egy különleges magyar találmányhoz magyar partner keresése is.


12. Trianon-94. A trianoni békeparancs 94. évfordulóján is szerveztünk magyar megmozdulást Versailles-ban. Az eső és az odavezényelt ügynökök beárnyékolták ugyan a rendezvényt, de Varga Tamás „új hangja“ azt az üzenetet hordozta, hogy lesz, aki éltesse az igazságos rendezés reményét.


13. A székely nép önrendelkezési harcának támogatása. A székely önrendelkezés a Trianon utáni magyarság egyik első számú sorskérdése. Annak támogatása a Magyarok Világszövetségének kiemelt jelentőségű kötelessége. Ez elől a kihívás elől a Székely Nemzeti Tanács életrehívójaként ki sem térhet.

Jelen voltunk a március 10-i marosvásárhelyi megmozduláson.

Jelen voltunk a Madéfalvi veszedelem 250. évfordulóján, ahol az MVSZ elnöke nagy – katolikusoktól szokatlan – tapsot arató beszédet mondott a rendezvénysorozat nyitó napján a zsúfolásig megtelt templomban.

Jelen voltunk a székely nép nagy fiának, Márton Áronnak szentelt kolozsvári megemlékezésen is.

Dr. Léh Tibor közbenjárásának köszönhetően elvihettük a székely önrendelkezési törekvés hírét Bretagne-ba, bátorítva az anyanyelvét vesztett breton népet önrendelkezési igényének megfogalmazására.


A székely önrendelkezési küzdelem kitekintésének szélesítéséért Drábik János, az MVSZ Stratégiai Bizottságának nagy érdeklődéssel követett előadást tartott Szovátán, Korondon és Marosvásárhelyen.


14. A szórványmagyarság védelmében. Kisebb mértékben ugyan, de jutott figyelmünkből a szórványsorban élő moldvai csángó-magyarokra is. Ojtoz (Oituz) csángó-magyarok lakta falu a Fekete-tenger partján és Csángóföld: Norvég pénzből a magyar nyelv ellen? – Nyisztor Tinka PhD felszólalása.


15. A Magyarságtudományi Füzetek. A nemzettudat formálásában leghatékonyabb eszközünknek bizonyulnak a Magyarságtudományi Füzetek. 2014-ben nagy pénzügyi erőfeszítéssel sikerült valamennyi addig megjelent füzet, összesen 22 utánnyomását elkészíttetnünk. Így a kezdetek óta első ízben voltunk abban a helyzetben, hogy azok számára, akik később vettek tudomást a füzetek megjelenéséről, felajánlhassuk a teljes sorozatot.

Célként fogalmazzuk meg, és tagjainkat, híveinket arra bíztatjuk, hogy osszanak szét középiskolás osztályokban teljes füzetsorozatokat, minden diáknak más-más füzetet. Ezzel látványosan lehet növelni a közöttük folyó párbeszédet, mindnyájunk épülésére.

2014-ben két füzet kiadására került sor: MTF-22 - Az ógörög kapcsolat - Dr. Aczél József: Szittya-görög eredetünk és MTF-23 - Cúth János: A magyar katonai vitézség évezredei - A harcterek magyar daliái .


16. Könyv-, CD- és DVD-kiadás. Támogattuk Botos László Olvasósönyvének kiadását. A magyar életnek egy teljes keresztmetszetét adó könyv egyaránt szól fiatalokhoz és felnőttekhez, és különösen alkalmas a magyar azonosság megőrzésére a szórványban, és a magyarságismeretek gyarapítására a szakiskolások, illetve főiskolát, egyetemet nem végzők körében.

Újra kiadtuk a Szent Kinga gyűrűje c. misztériumjáték zenéjét tartalmazó CD-t, és Árpád-házi Boldog Kinga szentté avatásának 10. évfordulóján, Ószandecen megajándékoztuk vele az egész lengyel püspöki kart, mélyítve ezzel a lengyel-magyar barátságot.

Amint már említettem, Fuksz Sándor közbenjárásával DVD-t készíttettünk a Petőfi Sándor a segesvári csatában NEM HALT MEG című, Hősök terén megtartott rendezvényünkről.


17. A Szent László Magyarságtudományi Akadémia. Az egyetemes magyar népfőiskolaként működő magyarságtudományi akadémián négy folyamban zajlott az oktatás. A magyar nemzet című tantárgy 2. sorozata keretében előadott: Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa, dr. Bene Gábor, Varga István, Dr. Bogár László, dr. Léh Tibor, Borsos Géza, Borbély Imre, Pápai Szabó György, Prof. Dr. Váraljjai Csocsány Jenő, Prof. Dr. Tanka Endre, Dr. Kőrösi Mária, Siklós András, Dr. Drábik János, Dr. Varga Csaba, Dr. Boór Ferenc, Dr. Popvits Tibor Miklós, Dr. Bajnok István, Dr. Varga Tibor.

Drábik János kéthetente tartott előadásokat a magyar nemzetet érő legnagyobb kihívásokról.

Ígéretes új tantárgyként bevezettük a magyar kézműves borászat oktatását a neves Kaló Imre vezetésével.

A negyedik folyamot a Herman Ottó Társaság válogatott előadásai képezték.

A Szent László Magyarságtudományi Akadémia előadásait élőben közvetítjük a világhálón, és azok utólag is megtekinthetők.

A Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott pályzatunkat indoklás nélkül elutasították. A Bethlen Gábor Alap elnöke Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes.


18. Avanti ragazzi di Budapest! Ebben a tárgykörben az MVSZ nemzetpolitikai cselekvése, a római Lazio labdarúgó-csapat indulójának – amely nem más, mint az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc fenntartás nélküli dicsérete – beazonosítása a 2013. évhez kötődik. Akkor az MVSZ Elnöksége pályázatot hirdetett az olasz dalszöveg magyarra történő átültetésére. A tíz beérkezett pályamunkából a Zsigmond Emese (Erdély) és Mihályi Molnár László (Felvidék) alkotta bíráló bizottság a Békéscsabán élő Bálint Miklós versfordítását díjazta legjobbként. A Magyarok Világszövetsége elkészíttette az új magyar szöveggel a dalfelvételt, amelyet 2014. október 23-án a világhálón közzétett.


19. Magyarságszolgálat a világ magyar közösségeinél. Patrubány Miklós folytatja a Rácz Sándor teremtette hagyományt. Minden hónapban egyszer nemzetpolitikai előadást tartott. De nem 23-án, hanem a hónap derekán, 15-én.

Fuksz Sándor és A.V. Tyivanyenko professzor már ismertetett előadássorozatán túl, 2014-ben viszonylag kevés kiszállásra utaztak az MVSZ vezető tisztségviselői.

Az MVSZ elnöke Magyarkanizsán és Veszprémben tartott előadást a magyar nemzet sorskérdéseiről, Nagyboldogasszony napján az MVSZ Fejér megyei szervezetének vendégeként mondott zarándoklat-indító beszédet. Párizsban, a Magyarországi Szent Erzsébet templomban Szent Erzsébet napján bemutatott misén vett részt.


20. Múltidézés, avagy nemzeti hagyomány ápolása. A múltidézés a nemzeti hagyományok ápolásának talán legfontosabb eszköze, amely nem hiányozhat annak a szervezetnek a gyakorlatából, amely a HAGYOMÁNY címszót zászlajára tűzte. A 2014. év néhány eseményéről szóló tájékoztatás címekben: Az egri Dobó István 14. gyalogezred hőseire emlékeznek, A Pozsonyi csata emlékére, Tisztelgés a NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL napján, Az Aradi Vértanúk napjára készülődve, Ismétlés: Az aradi tizenhárom és a további vértanúk , Magyar hősök előtti tisztelgés a párizsi Diadalívnél, Az ószandeci székely kapu.


21. Tisztelgés az elődök emléke előtt. Megemlékeztünk a közelmúltban elhunyt, nagyformátumú tisztségviselő társainkról: Rácz Sándorról, Dr. Hegedűs Loránt püspökről – akinek szoboravatásán az MVSZ elnöke mondott beszédet – és Jáky Teodóz atyáról, egykori küldöttünkről. Méltó módon eltemettük a horvátországi magyar nemzeti közösség nagy alakját, az MVSZ Védnöki Testületének néhai tagját, Ádám Jenőt.


22. Az MVSZ Magyarok Házának működtetése. Harmadik éve fűtetlen székházban töltöttük a telet, és szerveztünk rendezvényeket. Köszönet mindazoknak, akik hűséggel vállalták ezt a nehéz közösséget a Magyarok Világszövetségével. Székházunk programjából a mellékletben adunk ízelítőt. A programok közül kiemelkedett az Emberek aranyban című, szkíta fejedelmek kincseit bemutató kiállítás, amelynek társszervezői voltunk.


23. December 5. tizedik évfordulója. Hosszas készülődéssel, alapos dokumentálódással és sűrű kommunikációval készültük december 5-ének 10. évfordulójára. Az évforduló napján a Kossuth téren történelmi jelentőségű megemlékező nagygyűlést szerveztünk, amelyet nem a részvevők száma tesz naggyá, hanem megtörténtének ténye, az ott elhangzott beszédek, valamint azon üzenete, amely végképp feloldozta a magyar nemzetet az alól a lelki teher alól, amellyel – az elcsalt szavazatok miatt – ügydöntő erejű győzelem elmaradása miatt kárhoztatták ellenségei és önmaga.

Ez a népszavazás, és annak tragikus kicsengése volt az ár, amelyet meg kellett fizetnie a nemzet egységének helyreállításáért.

Az MVSZ másnap ülésező Elnöksége december 5-ét A Magyarok Világszövetsége és a Magyar Nemzet Oszthatatlansága Napjává nyilvánította, amelyről ezután minden évben megemlékezünk.


24. A „piszkos“ anyagiakról. A fent vázoltak mellett és a körülmények ellenére, pénzügyileg nyereséges évet zárunk. Csak nehogy profitadót is kelljen fizetnünk! Székházunk részeinek elárverezését barátainktól kapott kamatmentes kölcsönökkel akadályoztuk meg. Tavaly sikerült kilenc millió forint kölcsönt visszafizetnünk. Csoda-e, hogy ennek következtében nem csak Jézus urunk születésére való várakozással készülődtünk, hanem még egészségi tanács-osztogatásra is telt kedvünkből az Ádvent-ben.Adventi jókívánság - Hagymával az influenza, a tüdőgyulladás és más betegségek ellen

Melléklet

Az MVSZ 2014. évi közhasznú tevékenysége a híradások tükrében

Összeállítás az MVSZ Sajtószolgálat 2014. évi közleményeiből


1. Ne tovább a landesmanni úton! – A magyar nyelv és kultúra védelmében

Magyar kultúra: Ne tovább a landesmanni úton!

Közzétesszük Táncsics Mihály főművét: Legrégibb nyelv a magyar

Friedrich Klára: Van-e Q, X, Y a siménfalvi rovásbejegyzésekben?

Friedrich Klára írása arról, hogy miért nem kell rovásjel a Q, W, X, Y betűknek

Az elveszett magyar kódexekről tájékoztatta az MVSZ Elnökségét Dr. Mandics György - Ma könyvbemutató lesz

Dobos Attila Az Ember Tragédiája c. operájának ősbemutató koncertje2. Felelősségünk az ukrán válság idején

Kárpátalja többségi népe, a ruszinok

Felelősségünk az ukrán válság idején - az MVSZ Elnökségének nyilatkozata

Our Responsibility at this Time of Crisis in Ukraine - World Federation of Hungarians

Nyilatkozat: НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВО ВРЕМЯ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА – декларация президиума Всемирной федерации венгров

Ruszin fordítás: Felelősségünk az ukrán válság idején – Az MVSZ ELnökségének nyilatkozata

Álhír a Hunhír közlése ("Torkához szegezett szuronnyal énekeltették az ukrán himnuszt a beregszászi presbiterrel")

Krím: Népszavazás - Kárpátalja?

Ruszin művész álma az EU-ról

Tüntetés Kárpátalja visszatéréséért - ami a hírekből kimaradt

Gyetvay: Népszavazást Kárpátalja jövőjéről!

Íme Martonyi, íme az Összetartozás Napja - Petíció Kárpátaljáért, Martonyiék válasza, Szaniszló intelme

Kárpátalján felfegyverzett radikális elemek jelentek meg... - 39 kárpátaljai magyar szervezet aggódó nyilatkozata

A kárpátaljai magyarság támasza: Perényi Zsigmond

Magyar áldozatok a donyecki ütközetekben?!

Cáfolják a donyecki magyar áldozatokról szóló értesüléseket

Aláírásgyűjtésbe kezd az MVSZ: "Ne vigyék a kárpátaljai magyar fiatalokat ágyútölteléknek az ukrajnai konfliktusokba!"

Magyarországi civil szervezetek felszólalása az ukrajnai békéért - A történelem más irányba fordul?

Kárpátalja: Vegyenek golyóálló mellényeket!

Aláírásgyűjtés a világhálón is: "Ne vigyék a kárpátaljai magyar fiatalokat ágyútölteléknek az ukrajnai konfliktusokba!"

Magyar fiatalok a donyecki hadszíntereken

Kárpátaljáért! - Aláírásgyűjtés Székesfehérváron, a Koronázó téren

Porosenko mozgósít - a listán van Kárpátalja is

Kárpátaljáért! - Prikarpattyán a polgármesterek elégetik a behívókat

Tömeges behívók magyaroknak - Kárpátalja forrong

Kárpátalja forrong - Tűntetés Beregszászban - A magyar állam felelőssége

Facebook-körlevél az ukrajnai "önkéntességről"

Kárpátaljáért! – Százévesek is megmozdultak - v. Detre Gyula példája

Kárpátaljáért! - Aláírásgyűjtés az Astoriánál

Kárpátaljáért! - A kárpátaljai magyar fiatalok védelmében kezdeményezett aláírásgyűjtés aláíró íve

Kárpátaljáért! - Tüntetés a Kossuth téren

Kárpátaljáért! - Napi kétszáz aláírás az Astoriánál. Aláírásgyűjtés Debrecenben és Montrealban is

Vasárnap 11 órakor az MVSZ székházában: Magyarok együtt a békéért!

Koszovó és Novorosszija - Az EU és a NATO hagyjon fel a kettős mércével

Dupka Nándor Ungvárról: "Mi nem kérünk egy fasiszta államból!"

Harmadszor az Ukrajna békéjéért szervezett értekezletről

Magyar Békekör a Magyarországra gyakorolt amerikai nyomásról3. Petőfi Sándor hamvainak elhozása végett

Négy éve történt: El kell temetnünk Petőfi Sándort! - Tűnődés Petőfi Sándor fehéregyházi eltűnésének 161. évfordulóján - Patrubány Miklós programadó írása

Petőfiért! - 3 évvel ezelőtt, 2011. július 31-én történt - Petíció Petőfi-hajszálért

Petőfiért! - A nemzeti kegyelet megadásának kötelezettsége

Petőfiért! - Az MTA már a '70-es években tudta...

Petőfiért! - Újabb bizonyíték Petőfi Sándor Szibériába történt elhurcolásáról

Petőfiért! - "Az idő igaz, és eldönti, ami nem az." - Borzák Tibor könyve

Petőfiért! - Megjelent Borzák Tibor könyve: P. S. Titkok a barguzini csontváz körül

Kiss Endre József Borzák Tibor Petőfi-könyvéről

Petőfiért! – Karáth Imre filmjei a barguzini feltárásról és annak utóéletéről


Felavatták Petőfi Sándor szobrát Kolozsváron


Petőfi szibériai életszakaszáról - A.V. Tyivanyenko előadása a Magyarok Házában

Petőfiért! - Kidölt MTA-pillér a Petőfi-kutatásban - A.V. Tyivanyenko előadása és az MTA

Petőfiért! - Tetemre hívás nemzeti ünnepen viharos, hideg szélben

Petőfiért! - Kerekasztal a nemzeti kegyeletadás kötelezettségéről

Petőfiért! - Tetemre hívás - Kiss Endre József beszéde

Petőfiért! - Megvan Magyarka falu, a Bajkálon túl

A. V. Tyivanyenko: A munka befejeződött. Egyértelmű, hogy Barguzinban Petőfi Sándor hamvai kerültek elő.

Patrubány Miklós és A. V. Tyivanyenko professzor közös sajtótájékoztatója

Petőfiért! - Kónya-Hamar Sándor nagyapjától tudta, hogy Petőfi Sándor Szibériában halt meg

Petőfiért! - Patrubány Miklós: Kicenzúrázott válaszom Hankó Ildikónak

Petőfiért! - A magyar nép temesse el nagy költőjét - A.V. Tyivanyenko-interjú a Szent István Rádióban

Petőfiért! - Sevarnadze, Petőfi Sándor hamvai és Pozsgay


Petőfiért! – A PETŐFI-ALBUM - egy könyv igényes magyarok számára

Petőfiért! – 165 éve tűnt el, 25 éve találták meg hamvait – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 2. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 3. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 4. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 5. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 6. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak


Petőfiért! – 9. rész - Petőfi gyermek- és diákkora – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 10. rész - Petőfi és a színészet – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 12. rész - Petőfi és a színészet – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 13. rész - Petőfi és a színészet – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 14. rész - Petőfi és a színészet – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 15. rész - Petőfi és a színészet – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 17. rész - Petőfi és a színészet – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 18. rész - Petőfi és a színészet – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 20. rész - Petőfi a dicsőség útján – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 22. rész - Petőfi a dicsőség útján – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 23. rész - Petőfi a dicsőség útján – Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! – 24. rész - Petőfi a dicsőség útján – Hódolat Petőfi Sándornak

A PETŐFI-ALBUM – egy könyv igényes magyarok számára


Petőfiért! - Össztűz az MVSZ-re, jobboldalról

A rokonok után a bencés rendről - Szemelvények Kiszely István besúgói jelentéseiből

Kiszely István 6-os kartonja és "életműve"

Kiszely a tartótisztjeinek: "... azért az életem, mint ahogyan Önök igen jól tudják, nem egészen feddhetetlen."

Kiss Endre József a Bunyevácz-jelenségről

Petőfiért! - Az MVSZ válasza a Barikád-ban megjelent rágalmazó írásra


Petőfiért! – Videó-klipp és plakát – Július 31., 20 óra, Hősök tere

"Itt nyugodjék Petőfi Sándor (1823-1856), a nemzet hőse" - 2014. július 31. - Hősök tere, Budapest

Petőfiért! - Drábik János beszéde a Hősök terén

Petőfiért! - Kiss Endre József beszéde a Hősök terén

Petőfiért! - Fuksz Sándor beszéde a Hősök terén

Petőfiért! - Tóth Attila nagyvonalú támogatása

Petőfiért! – DVD: Petőfi a segesvári csatában NEM HALT MEG! – Hősök tere, 2014. július 31.


Toborzó: Őrállás Petőfi Sándorért, a Hősök terén

Petőfiért! - Minden nap a Hősök terén: Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! - Hódolat Petőfi Sándornak

Petőfiért! - Naponta a Hősök terén: Hódolat Petőfi Sándornak


Petőfiért! - Balla József: Zúg a tajga (In memoriam Petőfi Sándor)

Petőfiért! – Varjas-Tóth János: Egyik falutól a másikig (Barguzin)4. A Magyar Összetartozás Fogadalmi Helye

Tragikus haláleset miatt elhalasztják a Magyar Összetartozás Fogadalmi Helyének felavatását

In memoriam Gortva János

Pásztó: Megszületett a Magyar Összetartozás vérrel pecsételt Fogadalmi Helye5. Szent Imre Amerikája

Amerikát Amerigo Vespucci nevéről, azaz Szent Imréről, magyar védőszentjéről nevezték el!

Angol szöveg: Amerika Szent Imréről kapta a nevét

Spanyol szöveg: Amerika Szent Imréről kapta a nevét

South Bend-i templom: Saint Emericus Dux Hungariae - America Patronus

Szent Imre Amerikája

Szent Imre herceg, Szent István fia bizonyítottan Amerika névadója

Szent Imre napjára: Felhívás az amerikai magyar közösségekhez - Jeles közéleti személyiségek felhívása

Digitális plakát a Szent Imrét ünneplők számára

Imrék köszöntése az első Amerigo Vespucci-napon

Épülő Szent Imre-kultusz Amerikában – New York állam fővárosa polgármesterének kiáltványa

Nyílt üdvözlet Albany polgármesterének Szent Imre szülővárosából – Greetings to Mayor of Albany from the birthplace of Saint Emeric

Albany, NY: Dr. Balogh Sándor kitüntetése Szent Imre napján

Innen tölthetők le a Szent Imre Amerika védőszentje c. plakátok

Szent Imre szobra szülővárosában neve napján

Szent Imre legendája

O'Connor bíboros is támogatta Szent Imre ünneplését Amerikában

Az EU és egy Szent István-i intelem, amelyet ritkán idéznek6. A Képes Krónika Gyűjtemény, avagy egy festmény „szenvedésének“ gyümölcse

Kiállításmegnyitó: Hódolat a Képes KrKiállításmegnyitó: Hódolat a Képes Krónikánakónikának

A Magyar Nemzetért Ezüstérem Varga Ildikó festőművész részére7. Hajsza és halálos fenyegetés az MVSZ és annak elnöke ellen

Halálos fenyegetés Patrubány Miklósnak

Megvannak a fenyegető fényképei

A halállal fenyegető fényképe

Ismét megjelent a fenyegető... a rendőrség továbbra sem találja

Immár harmadmagával... - a rendőrség nyomoz

Folytatódó nyomozás - Körmendi Anna levele

Meghívó rendkívüli sajtótájékoztatóra - AZ MVSZ elnökét érő halálos fenyegetés

Az MVSZ Erdélyi Országos Tanácsának nyílt levele Patrubány Miklós védelmében Magyarország legfőbb közjogi méltóságainak

Áder János azonnali intézkedését kérik az MVSZ vezetői Patrubány Miklós védelmében

Levél Svájcból Áder János köztársasági elnökhöz - Patrubány Miklós védelmében

Levél Amerikából Áder János köztársasági elnökhöz - Patrubány Miklós védelmében

Futni hagyta a rendőrség az MVSZ elnökének fenyegetőjét - Áder János hallgat


Az MVSZ Elnökségének nyilatkozata Patrubány Miklós védelmében


Ismét bombariadó a Magyarok Világszövetségénél


Sajtótörténeti kuriózum, avagy durva cenzúra a Magyar Nemzetben

Durva cenzúra nemcsak a Magyar Nemzetben, hanem a New York Times-ban is

Tovább cenzúrázzák a Magyarok Világszövetségét


Elsőfokú határozat született a Tokay-írás ügyében - Az igazság két arca

Jogerőre emelkedett tagadás, avagy tisztességes elkövető kerestetik - Patrubány Miklós nyílt levele a kuruc.info szerkesztőihez8. A Magyarok VIII. Világkongresszusa határozatainak végrehajtása

Mi a magyar? - Baráth Tibor összegzése

Wer sind die Ungarn? - Németül is olvasható Baráth Tibor összefoglalása

What is Hungarian? - Angolul is olvasható Baráth Tibor összefoglalása9. Elmaradt Magyar Nemzeti Minimum-2014, avagy az MVSZ és a politikum

MVSZ: Jókívánságok és intelmek a választások résztvevőihez

Hogyan lesz 2/3-os többség a 350 ezer minuszból?

Kovács János közleménye: Az elcsalt rendszerváltás óta hazaáruló posztkommunisták vezetik az országot - félre


A kertjében magyar zászlót égető magánszemély még lehet jó Jobbikos politikus?! - Friedrich Klára nyílt levele

MVSZ Elnökségi határozat: Az MVSZ-tagság összeegyeztethetetlen a Jobbik-tagsággal!

Patrubány Miklós válasza Vona Gábornak - Nyílt levél

Sípos Lászlóék áldatlan szerepéről nyilatkozik egy rovásíró szaktekintély

Rácz Sándor ajánlása, amelyet a Jobbik elnöke figyelmen kívül hagyott és válaszra sem méltatott


Rácz Sándor beszéde Nagy Imre újratemetésén, 1989. június 16-án

Patrubány Miklós: 1989 nem sajátíthatja ki június 16-át10. Felszólalások elvi éllel

Archívum - Pannon Palesztina - Miért NEM? - EU-népszavazás, az MVSZ álláspontjának indoklása

Csendes halál: A megtagadott székely nép - Borsos Géza nyílt levele

Holokauszt-emléknap - Dr. Drábik János: Észrevételek Orbán Viktor MAZSIHISZ-nak írt levelére

Kolbász Pina

Hanukázó menórás csodaszarvas rovásírással avagy Metamorphosis Hungariae?

"A család nevében" – Ellentűntetés a Budapest Pride-al szemben - Az élet védelmében

Király B. Izabella: Kiút a bankárkaszt diktatúrájából

Prof. Dr. Balogh Sándor: Kinek a helytartója Ferenc?

Szellemi fertő

Patrubány Miklós: 1989-ben Tőkés László hős volt és szabadító11. A nemzeti érdekek védelme és érvényesítése

A közbéke érdekében - szerb fordítás - Trianon tarthatatlan

A közbéke érdekében - ruszin fordítás - Trianon tarthatatlan

A közbéke érdekében - ír fordítás - Trianon tarthatatlan

A közbéke érdekében - olasz fordítás - Trianon tarthatatlan

Tisza István vétója az I. világháború ellen

Kik és miért robbantották ki az I. világháborút? – Magyarország semmiképpen!

Magyarország az I. világháború legnagyobb vesztese - Budapesti béketüntetés az I. világháború kirobbanásának 100-ik évfordulóján

MVSZ-nap a Szabadság téri szovjet emlékmű elleni tüntetésen

J.J. Modi-ra emlékezve: N. Modi India új miniszterelnöke

Magyar gépkocsi-motor fejlesztő partnert keres találmányának értékesítéséhez12. Trianon-94

Trianon-94 - Idén is lesz összmagyar megmozdulás Versailles-ban június 4-én - Kárpátalja

Trianon-94. – Idén is lesz összmagyar megmozdulás Versailles-ban - A petíció

Trianon - 94 - A közbéke érdekében - Idén is lesz összmagyar megmozdulás Versailles-ban

Trianon - 94: Esőben, ügynökökkel és fiatalokkal - Megmozdulás Versailles-ban13. A székely nép önrendelkezési harcának támogatása

Madéfalva 250 - A székely nép

Székely biztatás Bretagne-nak

Patrubány Miklós előadása a Nantes-i (Bretagne) konferencián

Kolozsvári megemlékezés Márton Áron püspökről

Drábik János előadásai Szovátán, Korondon és Marosvásárhelyen14. A szórványmagyarság védelmében

Ojtoz (Oituz) csángó-magyarok lakta falu a Fekete-tenger partján

Csángóföld: Norvég pénzből a magyar nyelv ellen? – Nyisztor Tinka PhD felszólalása15. A Magyarságtudományi Füzetek

MTF-22: Háromezer magyar tőszó egyezése az ógöröggel

MTF-23 - Megjelenés előtt - Cúth János: A magyar katonai vitézség évezredei - A harcterek magyar daliái

MTF1-22 – A teljes sorozat kapható!16. Könyv- és CD- és DVD-kiadás

Húsvéti ajándék: Botos László olvasókönyve

Az MVSZ újra kiadta a Szent Kinga gyűrűje című CD-t

Petőfiért! – DVD: Petőfi a segesvári csatában NEM HALT MEG! – Hősök tere, 2014. július 31.17. A Szent László Magyarságtudományi Akadémia

Október 1. - Tanévnyitó a Szent László Magyarságtudományi Akadémián és az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának nyilvános ülése


Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa: Vallási és etnikai közösségek a Szent Korona országában a teljes autonómiáig - 2014. január 11.

Az MVSZ-Magyarok Háza 4. heti programjai - Dr. Drábik János előadása - A nemzet és az állam kiszolgáltatottsága a globális háttérhatalomnak - január 25. szombat

Dr. Bene Gábor: Mi a nemzet?- 2014. február 1.

Varga István: A nemzeti lét dimenziói, különös tekintettel az értékteremtésre - 2014. február 8.

Február 15. - 17 óra - Dr. Bogár László előadása - A magyar nemzet állama

dr. Léh Tibor: Etnikai vagy állampolgári nemzet? - 2014. február 22.

Március 1. - 17 óra - Borsos Géza előadása - A székely nép helye a magyar nemzet történetében

Borbély Imre: Szubszidiáris nemzetstruktúra és tudásközpontú nemzetfejlesztés, illetve ezek mai korlátai - 2014. március 8.

Pápai Szabó György : Magyar erkölcs, magyar jellem, magyar küldetés… - 2014. március 22.

Prof. Dr. Váralljai Csocsány Jenő: A népszaporulat a nemzeti lét elsődleges feltétele - 2014. március 29.

Tanka Endre: A föld szerepe a nemzet életében - 2014. április 5.

Gazda József: A magyar nemzettudat állapota és a magyar jövő - 2014. április 26.

Május 17. - 17 óra - Dr. Kőrösi Mária előadása - Nemzetünkért – a politikai geográfia tükrében

Május 24. - 17 óra - Siklósi András előadása - Szellemi, lelki, erkölcsi, hitbeli adalékok a magyarság megmentéséhez

Kedd 18 óra: Drábik János előadása - A magyar nemzet megmaradása mindent felülír

Dr. Varga Csaba előadása: Új nemzetfelfogás és új nemzetstratégia

Április 12. - 17 óra - Varga István előadása - A választási eredményekből következő lehetséges gazdaságpolitika

Szt.László-MTA - Csütörtök, 18 óra: Dr. Boór Ferenc előadása - Út a székhelyiségtől a magyarságig

Szt.László-MTA - Csütörtök, 18 óra: Dr. Popovics Tibor Miklós előadása - A mai ukrajnai helyzet kárpátaljai magyar és ruszin vonatkozásai

Szt.László-MTA - Csütörtök, 18 óra: Bajnok István előadása - A magyar nemzet meghatározása és a politikum felelőssége

Szt.László-MTA - Csütörtök, 18 óra: Varga Tibor előadása - A vérszerződés hagyománya és a magyar nemzet


Május 31. - 15 óra - Szent László-MTA - Évértékelő kerekasztal beszélgetés


Szt.László-MTA: A gondolkozó ember és a Bor - Kaló Imre előadása

Szt.László-MTA: Magyar borkultúra a Kárpát-medencében - Kaló Imre második előadása június 17-én

Szt.László-MTA - Borkultúra - Hétfő, október 20., 19 óra

Újratöltve: Szt.László-MTA - Borkultúra - Kaló Imre és Demeter Zoltán előadása


Hétfő, 17 óra: Szt.László-MTA - Dr. Pecz Ernő : Mit kell tudni az atomenergiáról? ― Az energetika aktuális kérdései

Szt.László-MTA: Szombat 15 óra - Deák-Varga Dénes előadása - A Rotunda-építészet gyökerei – 17 óra

Szt.László-MTA - Szerda, 18 óra: Nyitrai Ákos előadása - Hogyan működtessünk egy szociális szövetkezetet?

Szt.László-MTA - Szerda, 18 óra: Czum László előadása - A váltók használata a szociális szövetkezeti rendszerek közötti termelésben

Szt.László-MTA - Szerda, 18 óra: Varga István előadása - Hogyan vezessünk be helyi pénzt?

Szt.László-MTA - Szerda, 18 óra: Drábik János és Vezér-Szörényi László előadása - A transzatlanti integráció és hatása Magyarország pénzügyeire

Szt.László-MTA - Szerda, 18 óra: Simon István előadása - Hogyan szervezzünk hatékony és olcsó logisztikát egy együttműködő gazdasági közösségben?18. Avanti ragazzi di Budapest!

1956: Hősiesség-Tisztesség-Méltóság - Előre budapesti srácok!19. Magyarságszolgálat a világ magyar közösségeinél

Patrubány Miklós előadása Magyarkanizsán

Patrubány Miklós veszprémi előadása

Adósságunk II. Rákóczi Ferenccel szemben - Szoboravatás Csókán

Nagyboldogasszony Napi Kegyeleti Zarándoklat Fehérvárott - 2014.08.15. 17:00-20:00 (Az Aranybullától a Nemzeti Sírkertig)

Ünnepi szentmise Párizsban, a Magyarországi Szent Erzsébet templomban20. Múltidézés, avagy nemzeti hagyomány ápolása

Az egri Dobó István 14. gyalogezred hőseire emlékeznek

A Pozsonyi csata emlékére

Tisztelgés a NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL napján

Az Aradi Vértanúk napjára készülődve

Ismétlés: Az aradi tizenhárom és a további vértanúk

Magyar hősök előtti tisztelgés a párizsi Diadalívnél

Az ószandeci székely kapu21. Tisztelgés az elődök emléke előtt

Egy éve hunyt el Rácz Sándor

Hegedűs Loránt-szobor a Hazatérés Templomában - Patrubány Miklós avató beszéde

Dr. Hegedűs Loránt püspök sírkőavatója

Jáki Sándor Teodóz OSB emlékezete

Gyászhír: Elhunyt Ádám Jenő, a Magyarok Világszövetsége Védnöki Testületének tagja22. Az MVSZ Magyarok Házának működtetése

Déryné - Kocsis István monodrámája az MVSZ-Magyarok Házában

ŐSEREDET HIMNUSZ - '57 Palásti Erzsébet kiállítása az MVSZ székházában

Április 16. – 16.00 óra: Dr. Fekete József kiállításának megnyitója

Május 31. - Mészáros János Elek koncertje az MVSZ-Magyarok Házában

Álmosfia Árpád - Elődás július 5-én, jegyek elővételben kaphatók

Erkel Ferenc: Hazám, hazám – énekel Ninh Đức Hoàng Long (Vietnám)

Július 26., 16 óra - Kémenes Lóránt fotókiállítása az MVSZ - Magyarok Házában

Péntek, 18 óra: Firdauszí: Sáhnáme - A királyok könyve - részletek - előadással egybekötött könyvbemutató


Kiállítás: Emberek Aranyban - Szkíta fejedelmek hagyatéka

Szkíta-kiállítás: Egy nép, akik évezreden át uraltak két kontinensnyi területet

Szkíta-kiállítás: Egy birodalom, akik ellen a kínaiak védekezésül emelték a Nagy Falat

Szkíta-kiállítás: Egy kultúra, ahol már 2500 éve ingben és nadrágban jártak

Szkíta-kiállítás: Egy feltaláló nép, akiknek a szőnyegtől a kengyelen át az íjig és a fokosig oly sok mindent köszönhetünk

Szkíta-kiállítás: Egy haderő, amelytől Egyiptom, India, Kína és Róma is rettegett

Szkíta-kiállítás: Egy társadalom, ahol a férfi és a nő egyenrangú és egyenértékű volt

Szkíta-kiállítás: Egy történet, melynek nyomait ma is fellelni az Altáj-hegységtől hazánkig

Szkíta-kiállítás: Egy leletegyüttes, melynek kincseit a Tutanhamon-lelethez hasonlította a világ23. December 5. tizedik évfordulója

Újra együtt! - Nagygyűlés egy erős nemzetért a Kossuth téren

Újra együtt! - Felhívás

Újra együtt! – "Csak akkor..." - Tíz évvel ezelőtti elemzés a december 5-i népszavazásról

Újra együtt! – Hívjuk a népszavazásra társult szervezetek tagjait és vezetőit!

Újra együtt! - Az egykori aláírásgyűjtőket hívjuk!

Újra együtt! - Erdély, Felvidék és Délvidék küldötte is hoz üzenetet a Kossuth térre

Újra együtt! - Elcsalt szavazatok december 5-én - 1. rész - Az újpesti eset

Újra együtt! - 3/6 - Elcsalt szavazatok december 5-én - 3. rész - A budaörsi eset

Újra együtt! - 4/6 - Elcsalt szavazatok december 5-én - 4. rész - A megóvott 1139 szavazókör

December 5. tizedik évfordulója a Kossuth téren

Újra együtt! - 5/6 - Elcsalt szavazatok december 5-én - 5. rész - A debreceni eset

Újra együtt! - 6/6 - Zárszó tíz évvel ezelőttről a 2004. december 5-én elcsalt szavazatok ügyében

December 5.: A Magyarok Világszövetsége és a Magyar Nemzet Oszthatatlansága Napja

Surlófényben: December 5. és az állampolgársági törvény24. A „piszkos“ anyagiakról

Adventi jókívánság - A jó egészség titka: Hagymával az influenza, a tüdőgyulladás és más betegségek ellen