Felhívás a magyar kormányhoz Beke István megvédésére

Szövegközi kép 4A magyar államnak nyíltan ki kell állnia kézdivásárhelyi magyar állampolgáráért, a székely Beke Istvánért, aki magyar konzuli védelmet kért. Értesüléseink szerint  a Beke István-ügy hátterében a Székelyföld tömbmagyar jellegének felszámolására irányuló román politikai szándék áll.

 

A Magyarok Világszövetségének álláspontja szerint eljött az ideje annak, hogy a magyar állam nyíltan kiálljon Beke Istvánért. 

 

A román bíróság újabb 3o nappal meghosszabbította Beke István előzetes letartóztatását anélkül, hogy a vádhatóság hitelt érdemlő bizonyítékokat mutatott volna be annak alátámasztására, hogy a székely hazafi valóban terrorcselekményt készített elő. Ezzel eljött az ideje annak, hogy a budapesti kormány nyíltan kiálljon a Székelyföldön élő, magyar állampolgársággal is rendelkező Beke Istvánért.

 

A Bukarestbe hurcolt székely hazafi családjától szerzett információnk szerint Beke István - élve magyar állampolgári jogával - konzuli védelmet kért Magyarországtól. 

 

Ha ezek után még egyáltalán szüksége van rá, legyen a magyar állam számára egyszerre példa és hivatkozási alap is, az ahogyan Románia 2oo1-ben kiszabadította és nemzeti hőssé avatta azt a moldvai köztársasági Ilarie Ivascu-t, aki a Dnyeszteren túli területeknek Moldvától való elszakadása ellen rajtaütéses támadásokat végrehajtó fegyveres csoportot szervezett és vezetett.

 

Értesüléseink szerint  a Beke István-ügy hátterében a román államnak az a szándéka áll, hogy a közelgő közigazgatási reform keretében a Székelyföldet darabokra szaggassa, vagy egy döntően román többségű régióba sorolja. Az amúgy elfogadhatatlan és számos nemzetközi egyezményt sértő politikai lépésnek a nemzetközi közvélemény előtt való "eladásához" jó ürügy lehet a román állam számára egy valós székelyföldi terrorfenyegetésre való hivatkozás. Az effajta zavarosban való halászás mindenkor kezeügyében állt a román politikának.

 

Mind Romániával, mind azzal az EU-val szemben, amely tárt karokkal várja Moldva csatlakozását, hatásos politikai eszköz lehetne a magyar kormány számára az Ilarie Ivascu-párhuzam felvetése.

 

A magyar állam eredményes fellépése Beke István védelmében több mint elvárható. 

  

               Románia egyik régiósítási terve: 

Székelyföld a sárga román többségű tömbben feloldva

 

 

Korábban írtuk:

Az MVSZ kiáll Beke István és az ő igazságáért tüntető kézdivásárhelyiek mellett  

Tüntessünk a román követségek és a román állami intézmények előtt 

 

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

8867/151230

 

 

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

 

 

 

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály) 

 

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Free business joomla templates