Emlékfa-ültetés Ópusztaszeren a magyar nemzet kiemelt szolgálatáért

A hagyománynak megfelelően, ópusztaszeri mozzanattal kezdődnek a Magyarok VIII. Világkongresszusának munkálatai. Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján délben emlékfákat ültetnek mindazoknak – magyaroknak és nem magyaroknak –, akik kiemelkedő érdemeket szereztek a magyar nemzet szolgálatában, és akiket ezen érdemeik elismeréseként, az évek során A Magyar Nemzetért emlékérem ezüst- vagy arany fokozatával tüntettek ki.

 

A Magyarok VIII. Világkongresszusának nyitó-eseményeként nyolc emlékfa ültetésére kerül sor, amelyek tövében egy réztábla őrzi a kitüntetett személy nevét.

 

            A kitüntetettek közül heten posztumusz részesülnek a kitüntetésben. Az egyedüli élő kitüntetett a Belgiumban élő Pierre Gillet atya, jezsuita szerzetes, az Emberi Jogok Közép-Európában Bizottság nevet viselő, Belgiumban bejegyzett szervezet elnöke. Húszéves, megalkuvást nem ismerő harccal sikerült az európai nagypolitika fővárosában a figyelmet a felvidéki magyarok hátrányos helyzetére, a benesi dekrétumok tarthatatlanságára irányítaniuk. Pierre Gillet az idén lett A Magyar Nemzetért Ezüstérem kitüntetettje.

 

            A Magyar Nemzetért Aranyérem posztumusz kitüntetettje néhai Dr. Gidai Erzsébet közgazdász professzor, volt országgyűlési képviselő, a trianoni békeparancs tarthatatlansága miatt rendíthetetlenül harcoló politikus. Őt 2009-ben, az Igazságot Európának! című petíció elfogadásának évében tüntette ki a legmagasabb kitüntetéssel Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke.

 

            Néhai Árva Vince atya, pálos szerzetesnek A Magyar Nemzetért Aranyéremmel történő  posztumusz kitüntetésére az emlékfa-ültetési ceremónia keretében kerül sor Ópusztaszeren. Árva Vince atyát, az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend, a Pálos Rend életben tartásában,

 a kommunizmus évtizedei alatt szerzett érdemei elismeréseként, valamit a Rend alapítója, Boldog Özséb szentté avatását szolgáló posztulátum huszonkét év megfeszített munkájával való elkészítéséért tünteti ki a Magyarok Világszövetsége, négy évvel halála után.

 

            A többi kitüntetettnek a hazától távol végzett magyarságszolgálatáért ültetnek emlék-fát.

 

Két Szent Orsolya rendi szerzetes nővér, Csóka M. Norberta és Gombos M. Pia 2010-ben, posztumusz kapta meg A Magyar Nemzetért Ezüstérmet, a II. világháború után, az Angliába szakadt magyarok körében, szerzetes nővérként végzett áldozatos, keresztény nemzetszolgálata elismeréseként.

 

            Három nagyszerű férfiút, akik ugyancsak távol a hazától szereztek elévülhetetlen érdemeket a magyar nép őstörténetének feltárásában, szintén Ópusztaszeren tüntet ki a Magyarok Világszövetségének elnöke.

            Dr. Nagy Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban írta meg főművét, a magyar nép eredetéről, amelynek évtizedekkel halála után a Magyarok Világszövetsége egy teljes magyarságtudományi füzetet szentelt, A magyar nép kialakulásának története. A sumir kapcsolat címmel. 1972  Karácsonya idején Floridában fiatal színesbőrűek úgy megverték, hogy belehalt sérüléseibe. Feleségét halára gázolták, fiát pedig infarktus vitte el szülei erőszakos halála miatti keserűségében.

 

            Dr. Baráth Tibor Kanadában írta meg főművét, A magyar népek őstörténete című, három kötetes könyvet. Óriási tudású történész volt, aki előbb a kolozsvári egyetemen, majd Párizsban a Sorbonne-on  tanított, miután közel egy évtizedig a párizsi magyar intézet főtitkára volt. Évezredek folyamatait hihetetlen ihlettel párosuló hatalmas tudásával tárta fel, tette követhetővé a huszadik század embere számára.

 

            Magyar Adorján, Montenegróban, az Adria partján élte le hosszú életét, ahol édesapja, mint a monarchia leszerelt huszárkapitánya birtokot vásárolt. Hatalmas főműve, az 1500 kézírásos oldalon megírt Ősműveltség a második világháború idején elveszett. Hetvenéves fejjel újból munkához látott és újra írta. Bár kilenc évtizedet élt, kiadását mégsem érhette meg, mert az csak húsz évvel halála után jelent meg nyomtatásban. Magyar Adorjánt hatalmas műveltsége, zseniális gondolattársításai, valamint kultúrákat, földrészeket, évezredeket átívelően és azokat összekötően megszülető felismerései megkerülhetetlenné teszik mindazok számára, akik az emberiség kialakulásával, a magyar nép őstörténelmével, illetve a magyar néprajzzal foglalkoznak.

 

            Dr. Nagy Sándort A Magyar Nemzetért Ezüstéremmel, Dr. Baráth Tibort és Magyar Adorjánt A Magyar Nemzetért Aranyéremmel tünteti ki posztumusz a Magyarok Világszövetsége.

 

            A Magyar Nemzetért emlékérem a Magyarok Világszövetségének legnagyobb kitüntetése, amelyet az Elnökség tagjainak javaslata alapján, a szövetség elnöke ítél oda. Eredetileg  A Magyar Nemzetért  Ezüstérem volt az MVSZ legmagasabb kitüntetése, ám azt négy évvel ezelőtt, a Magyarok VII. Világkongresszusának évében kiegészítették A Magyar Nemzetért Aranyéremmel.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Jövő a Szent Korona jegyében


Magyarok VIII.
Világkongresszusa

Ópusztaszer – Budapest,
2012. augusztus 15-20.

Free business joomla templates