"Hamvaidnak elhozása végett..." - Konferencia Petőfi Sándor haláláról

„Szégyen és pirulás nélkül tovább nem tűrhetjük a bizonytalanságot s még jókor el kell magunkról hárítani a késő kornak bizonyosan bekövetkező vádját, hogy kortársunknak, a nemzet nagy költőjének sírját felkeresni restek valánk, s a helyett megelégednénk naponkint megújuló mendemondákkal, melyeket részint a jóakarat, de többnyire a rövidlátóság s nem ritkán szándékos áltatás koholt végnélküli ámításunkra. Tudni akarjuk, tudnunk kötelesség: Petőfi Sándor hol és mikor halt meg!” – írta 1860-ban Pákh Albert, a Vasárnapi Újság alapító főszerkesztője, Petőfi barátja.

 

A feladat ma, százötven év múltán is ugyanaz: Fel kell kutatnunk, és el kell temetnünk Petőfi Sándort! Ezért lesz a Magyarok VIII. Világkongresszusa keretében Petőfi Sándor halálának szentelt konferencia.

 

 

 

 „Hamvaidnak elhozása végett…”

Konferencia Petőfi Sándor haláláról

Budapest, 2012. augusztus 19., 9-17 óra

MVSZ – Magyarok Háza

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

 

A konferencia elnöksége:

Kiss Endre József, Fuksz Sándor

Program

 

Beléptetés: 9-10 ó

 

Előadások

 

 1. 10.00-10.05 ó <> Fuksz Sándor, az MVSZ Petőfi Bizottságának koordinátora, Nagytárkány:

   KÖSZÖNTÉS, tudnivalók

 1. 10.05-10.15 ó <>  Patrubány Miklós István Ádám, az MVSZ elnöke, Budapest – Kolozsvár:

   MEGNYITÓ

 1. 10.15-10.40 ó <> T. Erdélyi Ilona irodalomtörténész, akadémikus, Budapest:

   Petőfi Sándor és Erdélyi János

            10.40-10.45 ó <> Hozzászólás

 

 1. 10.45-11.10 ó <> Gábos Dezső, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke, Fehéregyháza:

   Petőfi-kultusz Erdélyben

            11.15-14.20 ó <> Hozzászólás

 

kávészünet

 

 1. 11.30-11.55 ó <> Winkler Zoltán tanár, irodalomtörténész, Szolnok:

   Arany János balladáinak rejtett üzenete Petőfi irodalmi végrendeletéről

11.55-12.00 ó <> Hozzászólás

 

 1. 12.00-12.25 ó <> Országos Petőfi Sándor Társaság, Kiskőrös:

   Petőfi időszerűsége napjainkban

12.25-12.30 ó <> Hozzászólás

 

 1. 12.30-12.55 ó <> Tar Mihály művelődésszervező:

    Petőfi a nép ajkán – népdalosodott versei

   Közreműködik a Halom Dalkör (Bodroghalom) és a Csepeli Hagyomány Óvóhely (Bp.)

ebédszünet

 

 1. 13.30-13.55 ó <> Farkas József történész, a történettudományok kandidátusa, Budapest:

  Kételyek és kérdések a Petőfi-családdal kapcsolatban

13.55-14.00 ó <> Hozzászólás

 

 1. 12.30-12.55 ó <> Vadász Sándor történész, ny. egyetemi tanár, Budapest:

  Kérdések és megközelítések az 1849-es cári intervencióval kapcsolatban

12.55-13.00 ó <> Hozzászólás

 

 1. 13.00-13.25 ó <> Kardos Lajos Petőfi-kutató, a barguzini expedíció résztvevője, Budapest:

  Régészet Barguzinban

13.25-13.30 ó <> Hozzászólás

 

 1. 13.30-13.55 ó <> Élő kapcsolás Barguzinból

13.55-14.00 ó <> Hozzászólás

 

szünet

 

 1. 14.15-14.40 ó <> Fuksz Sándor, Nagytárkány:

   Petőfi versek oroszul - In memoriam Szuromi Lajos

14.40-14.45 ó <> Hozzászólás 

 

 1. 14.45-15.10 ó <> Střibnỳ Richard, a Cseh Asztrológiai Szövetség elnöke, Prága:

   Petőfi-karakterológia

15.10-15.15 ó <> Hozzászólás

 

 1. 15.15-15.40 ó <>

   Petőfi Bizottságok (MTA, MEGAMORV, MVSZ) tevékenysége (1989-2012)

15.40-15.45 ó <> Hozzászólás

 

 1. 15.45-16.10 ó <> Referátumok - Mihályi Molnár László (Szepsi), Bálint Béla (Sárospatak), Tóth Imre

16.10-16.15 ó <> Hozzászólás

 

 1. 16.15-16.30 ó <> Kiss Endre József könyvtáros-művelődéstörténész, a konferencia elnöke, Sárospatak

   Zárónyilatkozat előterjesztése

 

 

A Petőfi-konferencia feladata

 

A Magyarok Világszövetségét az a meggyőződés vezérli, hogy a Magyar Nemzetnek alapvető joga a történelmi igazság megismerése, s ennek fényében, ha szükséges, kötelessége a végtisztesség megadása a magyar líra legendás alakjának. A „Hamvaidnak elhozása végett…” címmel rendezett konferencia nem a lezárása, hanem a folytatása annak a társadalmi dialógusnak, amely Petőfi származásának és születésének, eltűnésének és halálának, valamint az egyéb, életének és munkáinak nyitott vagy vitatott kérdéseiről kezdeményezett az MVSZ.

 

Ezen a fórumon Petőfi kultuszának azok a képviselői is hallathatják véleményüket, akiknek a nézetei nem egyeznek a tudomány mai állása szerinti hivatalossá nyilvánított – gyakran szakmai szempontból is meghaladott - nézetekkel.

 

A Konferencia célja az, hogy a nemzet nagy költője életművének a jobb megismerésével párhuzamosan

 • hangsúlyozza annak irodalmi és politikai jelentőségét,
 • kiemelje napjainkban időszerű üzeneteit,
 • hozzájáruljon az építő, nemzeti kultuszának erősítéséhez,
 • fórumot, fórumokat teremtsen a költői életrajz nyitott kérdéseinek továbbgondolására.

 

Következésképpen, az előadások foglalkoznak az irodalmi párhuzamok, az új megközelítések bemutatásával a népi kultúrától a kultusz és tudományosság viszonyán át az irodalomtörténeti jelentőségig. A MVSZ-nek nem célja egyik vagy másik vagy egy állandó „ellenzéki” irányzat, nézet támogatása, hanem mindezek mérlegelésével a fölmérése és összegzése annak, hogy mivel tartozik a nemzeti kegyelet a költőnek és a történelmi igazság föltárása hogyan szolgálhatja a továbbiakban a nemzeti gondolkodást?

 

A Konferencia ezért feladatának tartja, hogy

 • hiteles ismereteket gyűjtő és terjesztő munkát végezzen,
 • megbízhatóan kiértékelje az elmúlt két évtized ilyen irányú történéseit,
 • teret nyisson új megközelítések, eddig tiltott témák, megválaszolatlan kérdések tárgyalásának,
 • s ezek alapján saját állásfoglalását megszilárdítsa vagy újrafogalmazza.

 

Mint a Petőfi-kultusz egyik elkötelezett, országos jelentőségű szerve, nem adja fel a reményt arra nézve, hogy tevékenységével a nyitott kérdések megbízható és hiteles megválaszolására indíthatja a szakmát, a tudományosság ezekkel nem foglalkozó, mai irányítóit, ezért a Petőfi-kutatással kapcsolatos észrevételeit, ajánlásait, javaslatait, valamint követeléseit közzéteszi, ill. eljuttatja az illetékes intézményekhez.

 

e-max.it: your social media marketing partner
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Jövő a Szent Korona jegyében


Magyarok VIII.
Világkongresszusa

Ópusztaszer – Budapest,
2012. augusztus 15-20.

Free business joomla templates