"Hamvaidnak elhozása végett..." - Konferencia Petőfi Sándor haláláról

„Szégyen és pirulás nélkül tovább nem tűrhetjük a bizonytalanságot s még jókor el kell magunkról hárítani a késő kornak bizonyosan bekövetkező vádját, hogy kortársunknak, a nemzet nagy költőjének sírját felkeresni restek valánk, s a helyett megelégednénk naponkint megújuló mendemondákkal, melyeket részint a jóakarat, de többnyire a rövidlátóság s nem ritkán szándékos áltatás koholt végnélküli ámításunkra. Tudni akarjuk, tudnunk kötelesség: Petőfi Sándor hol és mikor halt meg!” – írta 1860-ban Pákh Albert, a Vasárnapi Újság alapító főszerkesztője, Petőfi barátja.

 

A feladat ma, százötven év múltán is ugyanaz: Fel kell kutatnunk, és el kell temetnünk Petőfi Sándort! Ezért lesz a Magyarok VIII. Világkongresszusa keretében Petőfi Sándor halálának szentelt konferencia.

 

 

 

 „Hamvaidnak elhozása végett…”

Konferencia Petőfi Sándor haláláról

Budapest, 2012. augusztus 19., 9-17 óra

MVSZ – Magyarok Háza

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

 

A konferencia elnöksége:

Kiss Endre József, Fuksz Sándor

Program

 

Beléptetés: 9-10 ó

 

Előadások

 

 1. 10.00-10.05 ó <> Fuksz Sándor, az MVSZ Petőfi Bizottságának koordinátora, Nagytárkány:

   KÖSZÖNTÉS, tudnivalók

 1. 10.05-10.15 ó <>  Patrubány Miklós István Ádám, az MVSZ elnöke, Budapest – Kolozsvár:

   MEGNYITÓ

 1. 10.15-10.40 ó <> T. Erdélyi Ilona irodalomtörténész, akadémikus, Budapest:

   Petőfi Sándor és Erdélyi János

            10.40-10.45 ó <> Hozzászólás

 

 1. 10.45-11.10 ó <> Gábos Dezső, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke, Fehéregyháza:

   Petőfi-kultusz Erdélyben

            11.15-14.20 ó <> Hozzászólás

 

kávészünet

 

 1. 11.30-11.55 ó <> Winkler Zoltán tanár, irodalomtörténész, Szolnok:

   Arany János balladáinak rejtett üzenete Petőfi irodalmi végrendeletéről

11.55-12.00 ó <> Hozzászólás

 

 1. 12.00-12.25 ó <> Országos Petőfi Sándor Társaság, Kiskőrös:

   Petőfi időszerűsége napjainkban

12.25-12.30 ó <> Hozzászólás

 

 1. 12.30-12.55 ó <> Tar Mihály művelődésszervező:

    Petőfi a nép ajkán – népdalosodott versei

   Közreműködik a Halom Dalkör (Bodroghalom) és a Csepeli Hagyomány Óvóhely (Bp.)

ebédszünet

 

 1. 13.30-13.55 ó <> Farkas József történész, a történettudományok kandidátusa, Budapest:

  Kételyek és kérdések a Petőfi-családdal kapcsolatban

13.55-14.00 ó <> Hozzászólás

 

 1. 12.30-12.55 ó <> Vadász Sándor történész, ny. egyetemi tanár, Budapest:

  Kérdések és megközelítések az 1849-es cári intervencióval kapcsolatban

12.55-13.00 ó <> Hozzászólás

 

 1. 13.00-13.25 ó <> Kardos Lajos Petőfi-kutató, a barguzini expedíció résztvevője, Budapest:

  Régészet Barguzinban

13.25-13.30 ó <> Hozzászólás

 

 1. 13.30-13.55 ó <> Élő kapcsolás Barguzinból

13.55-14.00 ó <> Hozzászólás

 

szünet

 

 1. 14.15-14.40 ó <> Fuksz Sándor, Nagytárkány:

   Petőfi versek oroszul - In memoriam Szuromi Lajos

14.40-14.45 ó <> Hozzászólás 

 

 1. 14.45-15.10 ó <> Střibnỳ Richard, a Cseh Asztrológiai Szövetség elnöke, Prága:

   Petőfi-karakterológia

15.10-15.15 ó <> Hozzászólás

 

 1. 15.15-15.40 ó <>

   Petőfi Bizottságok (MTA, MEGAMORV, MVSZ) tevékenysége (1989-2012)

15.40-15.45 ó <> Hozzászólás

 

 1. 15.45-16.10 ó <> Referátumok - Mihályi Molnár László (Szepsi), Bálint Béla (Sárospatak), Tóth Imre

16.10-16.15 ó <> Hozzászólás

 

 1. 16.15-16.30 ó <> Kiss Endre József könyvtáros-művelődéstörténész, a konferencia elnöke, Sárospatak

   Zárónyilatkozat előterjesztése

 

 

A Petőfi-konferencia feladata

 

A Magyarok Világszövetségét az a meggyőződés vezérli, hogy a Magyar Nemzetnek alapvető joga a történelmi igazság megismerése, s ennek fényében, ha szükséges, kötelessége a végtisztesség megadása a magyar líra legendás alakjának. A „Hamvaidnak elhozása végett…” címmel rendezett konferencia nem a lezárása, hanem a folytatása annak a társadalmi dialógusnak, amely Petőfi származásának és születésének, eltűnésének és halálának, valamint az egyéb, életének és munkáinak nyitott vagy vitatott kérdéseiről kezdeményezett az MVSZ.

 

Ezen a fórumon Petőfi kultuszának azok a képviselői is hallathatják véleményüket, akiknek a nézetei nem egyeznek a tudomány mai állása szerinti hivatalossá nyilvánított – gyakran szakmai szempontból is meghaladott - nézetekkel.

 

A Konferencia célja az, hogy a nemzet nagy költője életművének a jobb megismerésével párhuzamosan

 • hangsúlyozza annak irodalmi és politikai jelentőségét,
 • kiemelje napjainkban időszerű üzeneteit,
 • hozzájáruljon az építő, nemzeti kultuszának erősítéséhez,
 • fórumot, fórumokat teremtsen a költői életrajz nyitott kérdéseinek továbbgondolására.

 

Következésképpen, az előadások foglalkoznak az irodalmi párhuzamok, az új megközelítések bemutatásával a népi kultúrától a kultusz és tudományosság viszonyán át az irodalomtörténeti jelentőségig. A MVSZ-nek nem célja egyik vagy másik vagy egy állandó „ellenzéki” irányzat, nézet támogatása, hanem mindezek mérlegelésével a fölmérése és összegzése annak, hogy mivel tartozik a nemzeti kegyelet a költőnek és a történelmi igazság föltárása hogyan szolgálhatja a továbbiakban a nemzeti gondolkodást?

 

A Konferencia ezért feladatának tartja, hogy

 • hiteles ismereteket gyűjtő és terjesztő munkát végezzen,
 • megbízhatóan kiértékelje az elmúlt két évtized ilyen irányú történéseit,
 • teret nyisson új megközelítések, eddig tiltott témák, megválaszolatlan kérdések tárgyalásának,
 • s ezek alapján saját állásfoglalását megszilárdítsa vagy újrafogalmazza.

 

Mint a Petőfi-kultusz egyik elkötelezett, országos jelentőségű szerve, nem adja fel a reményt arra nézve, hogy tevékenységével a nyitott kérdések megbízható és hiteles megválaszolására indíthatja a szakmát, a tudományosság ezekkel nem foglalkozó, mai irányítóit, ezért a Petőfi-kutatással kapcsolatos észrevételeit, ajánlásait, javaslatait, valamint követeléseit közzéteszi, ill. eljuttatja az illetékes intézményekhez.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Jövő a Szent Korona jegyében


Magyarok VIII.
Világkongresszusa

Ópusztaszer – Budapest,
2012. augusztus 15-20.

Free business joomla templates