3. programelőzetes - Konferencia Teleki Pál miniszterelnök haláláról

A Magyarok VIII. Világkongresszusa keretében folytatódik a négy évvel korábban megkezdett, gróf Teleki Pál miniszterelnök halálának körülményeit vizsgáló konferencia. A konferencia elnöke dr. Pusztaszeri László történész, író. Érdekessége, hogy Prof. Dr. Iván László országgyűlési képviselő mellett beszáll a néhai miniszterelnök halálának körülményeit vizsgálók körébe egy hivatásos kriminalista is, dr. Garamvölgyi László dandártábornok, az Országos Rendőr Főkapitányság kommunikációs igazgatója személyében.

 

A Magyarok Világszövetsége, amelynek gróf Teleki Pál egyik alapító atyja és egyben örökös tiszteletbeli elnöke, nem fogadhatja el a néhai miniszterelnök halálát fedő homályt.

 

 

Teleki Pál halálának körülményei

Konferencia Teleki Pál miniszterelnök haláláról

Budapest, 2012. augusztus 19., 8-12 óra

MVSZ – Magyarok Háza

 

A konferencia elnöke:

Dr. Pusztaszeri László

Program

 

           Beléptetés: 8 ó - 8 ó 30

 

           Előadások

 

1.      8.30-8.35 ó   <>  Elnöki megnyitó: dr. Pusztaszeri László történész, író

 

2.      8.35-9.00 ó   <>  Prof. Dr. Iván László pszichiáter, országgyűlési képviselő:

     Adalékok Dr. gróf Teleki Pál személyiségrajzához

3.      9.05-9.30 ó   <>  Jager Zsuzsa tanár, a Pázmány Péter Katolikus egyetem Phd. hallgatója:

     Az első Teleki-kormány külpolitikájának lengyel vonatkozásai

4.      9.35-10.00 ó  <> dr. Sutarski Konrad történész, író:

     Teleki Pál és a lengyelek

 

30 perc kávészünet

 

5.      10.30-10.55 ó <> dr. Pusztaszeri László történész, író:

      Teleki Pál miniszterelnök halálának válaszra váró körülményei

6.      11.00-11.25 ó <> dr. Garamvölgyi László dandártábornok, az ORFK kommunikációs igazgatója:

      A haláleset a kriminalista szemével

7.      11.30-12.00 ó <> Elnöki zárszó és a konferencia javaslatának elfogadása

 

A szervező bizottság fenntartja a programváltoztatás jogát

 
 

A konferencia feladata

 

Az elmúlt két évtized során, gyakran hangzott el az immár közhelynek tűnő megállapítás, hogy tiszta és pontos múltkép nélkül, tiszta jövőképe egy nemzetnek, így a magyarnak sem lehet. A mi esetünkben, a tisztánlátás lehetősége, a vártnál több akadályba ütközött. A tudomány művelői és a nemzeti történelem iránt érdeklődők is felismerték azt a bénító összefüggést, amely a történettudomány és a diktatúrák között kialakult. A múltbéli események elfogulatlan tudományos vizsgálatát, az önmagukat haladónak és forradalminak nevező ideológiák szorították áthághatatlan, szűk keretek közé.

 

Aki tehát a kor valóságát kívánta volna az írott és egyéb források alapján, szakszerűen, sine ira et studio feltárni, szerencsés lehetett, ha csupán feddések, kiszorítások, mellőztetések árán került elhallgattatásra. A baloldali diktatúrák időszakában a hivatalos főítészek által kijelölésre kerültek azok a témák is, amelyekhez csak a „pártvonal” követésével lehetett közelíteni. Ezek sorában kell a két világháború közötti a Horthy Miklós kormányzósága alatti időszakot említeni. Mindazok a személyek pedig, akik a kormányzóság időszakában az állami és politikai élet területén vezető szerepet játszottak, „fasiszta” jelzőt kaptak, amitől eltérni, következmények nélkül nem lehetett. Ebbe a körbe sorolták a XX. század egyik legjelentősebb magyar tudós politikusát, Teleki Pál grófot is, akinek halála körül, máig számos, tisztázatlan kérdésbe ütközünk.

 

A Magyarok Világszövetsége, amelynek gróf Teleki Pál egyik alapító atyja és egyben örökös tiszteletbeli elnöke, nem fogadhatja el a néhai miniszterelnök halálát fedő homályt. Az igazság kiderítésével tartozunk emlékének, az Úrnak és önmagunknak.

 

A konferencián arra teszünk ismételt kísérletet, hogy ebbe, a többszörösen és más-más indítékokkal gerjesztett, illetve fenntartott homályba, a tudomány eszközeivel betekinthessünk.   

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Jövő a Szent Korona jegyében


Magyarok VIII.
Világkongresszusa

Ópusztaszer – Budapest,
2012. augusztus 15-20.

Free business joomla templates