Így búcsúzott Dr. Lázár Imre Nagy Andrástól

Nagy András búcsuztatása 0A Makovecz-ravatalozótól a gyászolók menete felkísérte Nagy Andrást hamvait örök nyughelyükre, ahol Dr. Lázár Imre, a Károli Gáspár Egyetem professzora mondott emlékezetes búcsúbeszédet. A búcsúzó közösség döbbenten hallgatta.

 

 

Tisztelt Gyászoló Család, és mindannyian, kik magunkra maradván itt egybegyűltünk

Kiss Ferenc, barátod, harcostársad írta búcsúztatójában:„A férfiak nem siratnak. Ez a szerep a nőkre osztatott, a bölcsődal és a sirató a nőké marad, amíg a világ világ.” De van olyan fájdalom, amitől meglett emberek gyermekként sírnak, amikor a siratás a férfi lélek szüksége is, van olyan fájdalom, mely a nyakas kálvinistát is Máriához fordítja, különösen így Mária születésének és szenvedésének ünnepei közén, amikor az ég is megnyílik országa fölött.

Üdvöz légy, tengeri csillag, Krisztusnak édesanyja, Mindig szeplőtelen Szűz, mennyországnak ajtaja, Üdvöz légy Gábrieltől, Évától vett ínségtől, Vedd el nyavalyáink terhét, Vaknak nyisd meg szemeit, és Minden Gonoszt távoztass el tőlünk, Oh legkegyelmesebb Szűzanya, Mária, Isten Anyja, könyörögj érettünk, Kik hozzád menekszünk, ámen.

Uram én kilépek ajtóm eleibe, Föltekintek áldott mennyországba, Nyitva látom mennyország kapuját, Szentek-szent kápolnáját,

Jaj kedves András,  jaj eljött az utolsó óra, jaj el kell menni abba a hideg fekete sötét földbe … kedves jó András itt maradtunk magunkra, …a fogyatkozó Nomád Nemzedék, jaj drága Barátom  nem ezt terveztük, a szőlőlugas árnyékában de sok jó traktára készültünk,  unokákkal együtt, drága András , hogy továbbadjuk,  amit még meséltek, Nagyszüleink, drága  András, elnémulnak a nagyszülők, elmennek korán, elválasztja őket a tenger, Skype fonálon függeszkedik a gyengülő figyelem,  térj vissza jöjj haza hozzánk abba bánatos hajlékba kedves jó András … jaj kedves András hogy felejtsük el a sok jóságod, jaj mehetünk már akármerre, mert nem vagy itt velünk, hogy tiszta vonalaiddal, kérlelhetetlen minőség elveddel, mértéket mutass, intő újjal a fércnek és a nyegleségnek … jaj a nemzedéknek, mely elveszti méltóságait és nem is tud róla,

Drága András a paraszti szemérem, a minőség nemes szerénysége elrejtett sokaktól, ez a világ nem érti Édesapád szavát,  „adjon úgyis ha nem kérem,”  és Te nem hivalkodtál soha, jaj hányan tudták díjaid, melleden a Lovagkeresztet. Jaj, ki gyűjti össze a könyvtárnyi látomást, amit borítóra feszítettél, lapok közé rejtettél. Jaj a nem olvasó nemzedéknek, akik nyomot vesztenek, el nem juthatnak örökségedhez, jaj a digitális amnéziának, drága András, te aki őskultúrák, őskultúránk szellemidéző lélekvezetője voltál rajzaiddal, jaj, András az  ősemlékezet képei vezetnek most világok között, dacolsz a visszafordíthatatlannal, rajzaid az időtlenbe emelnek bennünket.

Jaj, András emlékeztess bennünket, ne hagyj magunkra, drága barátom, adjuk munkáid kézről kézre, az időtlenbe vezetnek, nyiss ablakot a fénynek, melyet színről színre látsz már.

Drága András, megvédett a csend, átkeltél a nagy vízen, csónakos fejfáit megrajzoltad az átkelésnek.  Kedves András, ránk hagytad intelmes írásaidban a hiányra figyelmező tekintetet, a mérőónt, hogy a megtévesztő felszín vizein biztonságban hajózhassunk, drága András, igen, újra kell alapítani a Kodály iskolákat, ránk testáltad soraid között, örökséged a Nomád Nemzedék unokáinak fakaszt forrást.

András, András, megalit, egy tömbből faragott barátom, bár félted volna a halált, de te megvetetted a betegséget, a gyengeséget mindenkor, minden helyzetben. Most itt is, túl is,  állsz kötésig, rendületlenül a halhatatlanságban, mint egy sztyeppei sztélé, kelyhét maga előtt tartó kőszobor.

Drága András, példát adtál, figyelmeztető példát. Ments meg bennünket a dologtalanságtól, plántáld belénk a munka paraszti alázatát, és méltóságát, a minőséget, melynek vértanú hercege voltál.

Drága kedves András… jaj, ránk bíztad az újrakezdés ügyét… a minőség szívós ellenállását…az első szeretetet,  fogunkban tartva, mentve át a másik partra, ha lesz az emberiségnek még emberi arca…

Oh beteg a test, Kész a lélek, Vígan várják a mennyei szentek, Oh én édes fényes napom, Mit kérsz, meg nem szolgálhatom, Tiszta szállást nem tarthatok, Nyiccs kaput, angyal, Nyúccs kezet, Mária, Hogy mü es mehessünk boldogul boldog mennyországba, Urunk színe látására, ámen.

Lázár Imre

 

Korábban írtuk:

Váratlanul elhunyt Nagy András grafikusművész

 

 

Gyűjts Trianon ellen tíz aláírást Te is!

Videó: Molnár V. József Trianonról

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

9751/180913

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldje vissza a nem kívánt közleményt sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, és írja be tárgy-rovatába a meglévő tárgy elé ezt a szót: Leiratkozás 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates