dr. Nagy László és Patrubány Miklós levélváltása az Erdély-tüntetés 30. évfordulóján

Erdély tüntetés 30 éve 0

Az MVSZ Sajtószolgálata az 1988-ban, Szent László napján megtartott hatalmas Erdély-tüntetés 30. évfordulójáról egy, az eseményeket részletesen bemutató közleménnyel emlékezett meg. Másnap dr. Nagy László, a Szent László Lovagrend rendi kormányzója, az 1988-as tüntetés szervezője levélben mondott köszönetet az MVSZ elnökének, aki válaszlevelében az MVSZ elvi alapállását helyezte előtérbe.

 

Alább közzétesszük dr. Nagy László és Patrubány Miklós tanulságos levélváltását.

 

Erdély tüntetés 30 éve 1MVSZ Sajtószolgálata

útján

Patrubány Miklós

Elnök úr kezeihez

 

Budapest

Email: sajtoszolgalat@mvsz.hu

 

Igen Tisztelt Elnök Úr!

 

Köszönetemet szeretném kifejezni Elnök úrnak  - az időközben elhunyt  szervezőtársaim  nevében is – azért a  tárgyszerű és korrekt   közleményükért , amelyet sokak jóvoltából én is megkaptam. Ez a közlemény a történelmi jelentőségű nagy erdélyi tüntetés 30 évfordulójához méltó módon vázolta fel Európa jövendőjére is közvetlenül kiható /!/  korabeli budapesti eseményeket.

Ugyanakkor nem mehetek el szó nélkül azon  tudatosan kiüresített  és ellaposított   cikk mellet sem , amely 2018. június 27-én, Szent László napján, a nagy erdélyi tüntetés 30. évfordulóján a kormány közeli Magyar Hírlapban jelent meg.

E cikk  tökéletesen alátámasztotta azt a köztudott tényt, hogy a régi rend pozícióba helyezett  vagy maradt hívei alapjaiban veszélyeztetik  történelmileg is a magyar nép, a magyar nemzet  ősi szabadságeszméinek  és ideáinak a valóságos felmutatását, amit a Szent István Bazilikában történt szakrális és nemzetpolitikailag is jól átgondolt   zászlóbontásunk  üzent az újjáéledő, nemzetegyesítő Magyarország számára is!

A  Szent István-i Magyarország  keresztény-nemzeti alapjairól induló küzdelmünk világos ideológiai üzeneteit nem lehet  „visszarángatni” utólag sem a marxista  történelemkutatás  hamis alapjaira látszatnemzeti mondatokkal sem!!!  Stop! Egy lépést sem tovább!  A 30 évvel ezelőtti magyar  nemzeti demonstráció  céljaiban és törekvéseiben,  valamint szakrális kötődéseiben is élesen elkülönül a Nagy Imre-féle 1989-es újratemetés ideológiai alapjaitól  és megfontolásaitól is.

 

Tisztelt Elnök Úr!

 

Az önök közleménye visszaadta a mi magyar nemzeti önbecsülésünkbe vetett hitemet, amikor demonstrálta, hogy nem engedhetjük meg, hogy a történelmi tetteinket utólag egyes, önmagukat mentegető körök ravaszkodva  újra betonba döngöljék. Kinyilvánítom, hogy sem  a több, mint 10.000 erdélyi menekültet mentő hazafias munkámért, sem a világszerte jegyzett  nemzetközi küzdelmeiért nem várok mást a 80. évemben sem, mint a valóság hű felmutatását az utókor számára. Ez untig elég minden igaz magyarnak.  Mi nem igényeljük a vállveregetéseket senkitől sem. Nem árt ezt is megjegyezniük az illetékeseknek.

 

Budapest 2018. június 28.

 

Őszinte tisztelettel:

 

Dr. Nagy László  sk.

ügyvéd-politikus,

Magyar Királyi Szent László Lovagrend

rendi kormányzója

 

 

Erdély tüntetés 30 éve 2dr. Nagy László ügyvéd-politikus

a Magyar Királyi Szent László Lovagrend rendi kormányzója részére

Budapest

Tisztelt Rendi Kormányzó Úr!

Kedves Magyar Testvérem!

Hozzám intézett köszönő levelét, amelyet az 1988-as Szent László-napi Erdély-tüntetés kapcsán írt, sajtószolgálatunk továbbította nekem.

 

Csak megerősíteni tudom azt, ami szóban forgó közleményünkből is nyilvánvalóvá kell váljék, hogy a harminc évvel ezelőtti nagy budapesti tüntetést a Magyarok Világszövetsége egy igen fontos eseménynek tekinti.

 

Amikor az évforduló közeledtével egy részletes visszaemlékezés közzétételéről döntöttünk, akkor elsősorban Alapszabályunk betűjének és szellemének jegyében eljárva méltányosságot kívántunk gyakorolni. A Magyarok Világszövetsége ugyanis az igazság és a tisztesség mellett a méltányosságot tartja a legfőbb magyar értékeknek, amelyek nélkül a magyar közösségek gyarapodása elképzelhetetlen.

 

Visszamenőleg is gratulálok Önnek – miként valamennyi szervezőnek – ehhez a nagy tetthez. A mai magyar viszonyokra jellemző, hogy magam, aki immár közel öt évtizede a magyar történéseknek éber figyelője vagyok, és három évtizede mondhatni testközelből követem azokat, e jeles tüntetés számos körülményét alig, vagy éppenséggel pontatlanul ismertem.

 

Tisztelt Rendi Kormányzó Úr!

Mostani levélváltásunkat egy kései kézfogásnak tekintem – amelynek már legkésőbb negyed százada meg kellett volna történnie – egy szebb magyar jövő érdekében.

 

Magyar testvéri szeretettel köszöntöm Önt.

 

Velünk az Isten!

 

Patrubány Miklós István Ádám,

a Magyarok Világszövetségének elnöke

 

Budapest, 2018. július 3-án      

 

U.i. Miután hozzám intézett levelét nyílt levélként kezelte, válaszomat is nyilvánosnak tekintem.

 

 

Gyűjts Trianon ellen tíz aláírást Te is!

Videó: Molnár V. József Trianonról

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

9678/180704

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldje vissza a nem kívánt közleményt sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, és írja be tárgy-rovatába a meglévő tárgy elé ezt a szót: Leiratkozás.

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates