Kónya-Hamar Sándor: Az utolsó szobor - Búcsú Szervátiusz Tibortól, temetésének napján

Szervátiusz Tibor 0Ma, május 15-én, 15 órakor vesznek végső búcsút Szervátiusz Tibor Kossuth-díjas szobrászművésztől, a nemzet művészétől Budapesten, a Fiumei úti sírkert művészparcellájában. A Magyarok Világszövetsége Kónya-Hamar Sándornak a nagy művész halála napján született írásával búcsúzik.

 

 

AZ UTOLSÓ SZOBOR   ( ACÉLMADÁR?!)

 

A Tamási Áron andezitből faragott síremlékművének elkészülte után, s a szekuritáté zaklatása közben – közbeszéd tárgya volt a Korunk szerkesztőségében is, hogy – Szervátiusz Tibornak volt  egy megvallott szándéka. A használt, kicsorbult, több mint száz vídiafejű acélvésőnek (melynek egy részét magam szállítottam, tudván, hogy ebben mások is segítik) –, sorsáról imígyen döntött: 

 

Szoborrá formálja-heggeszti majd  őket, s nem a farkaslaki emlékmű koronájaként, de a trianoni fájdalom emlékére!

 

Hogy valaha is nekifogott volna szándéka megvalósításának, nem tudom. De valahányszor, gyönyörködő pihenőre megálltunk Farkaslakán, az emlékmű és sír sétányán közelítve  ez mindig eszembe jutott. S mi tagadás, hiányoltam valamit,  mindig hiányérzetem támadt, a „tonnás hegyibeszédet” többször is körbejárva.

 

S azóta is, többször eltűnődtem az emlék és gondolat fölött. Milyen szoborra gondolhatott, és miért tett le szándékáról? Vagy nem tett le? Csak a közbejött menekülés, az anyaországba való áttelepülés  hiúsította volna meg?!

 

S egyszer őt is sikerült megkérdeznem, Tirnován Arid Vid szobrásztársa (már égi tömböket farag ő is!),  még kolozsvári műtermében, abban a kerekdombi sarokházban. Nagyon belém nézett, s csak annyit szűrt ki fogai között: „Hogy te mikre emlékszel!”  Többé soha nem találkoztunk.

 

Mire gondolhatott? Egy acélmadárra talán? A Firtos homlokának  felcsillagozására, mely fölött egykor, Trianon idejében – és Tamási szerint is –, igen, itt Erdélyben „Énlaka fölött Firtos lova hátán, elaludt a Gondviselés”?!

 

Erdélyi emlékműre tehát mindenképpen, vagy minden szobrász utolsó szobrára?! De hiszen akkor...?! Akkor alkothatott-e volna tovább?  Mert a csonka anyaországban – erdélyiek számára is érthetően – annyi léleképítő feladat és megbízatás várt még reá!? S mindazt becsülettel vállalta, és édesapja örökébe lépve,  s a maga útját járva, tette is rendületlenül!

 

S most eljátszom a gondolattal és emlékkel, azzal az acélmadár-szándékkal, mely nekem is szinte rögeszmémmé vált. Mert lehet-e gyönyörűbb befejezése egy szobrászéletnek és pályának, mint elhasznált, megmaradt, utolsó szerszámait is szoborrá alkotni? Mint költő, ha utolsó szavaiból épít verset, akár egy madár utolsó íveléseként, mely után a földre sem zuhanhat vissza? Jelképesen és láthatatlanul, de átélhetően, átérezhetően nagyon!

 

Ám az utolsó szobor sohasem születhet meg, miként az utolsó vers sem!  Csak készül,  a szobrász élete és anyaga viszonyában, álmaiban, szándékában és kitartásában, de sohasem megvalósíthatóan, megszülethetően. S az utolsó nap utolsó órájában mégis ő viszi el e földi életből, emberi sorsból, s  nem tudni hová. De visszatérhetetlenül!

 

Szervátiusz Tibort is megszületni vágyó, de megvalósíthatatlan „acélmadara” vitte el! S érezzük  immár az ismeretlenbe való,  de emlékünkben megmaradó  együttes repülés csodálatos ívelését?  Vagy elég, ha velünk maradt szobrait látogatjuk és csodáljuk meg?

 

Kolozsvár, 2018. április 25.

 

KÓNYA-HAMAR SÁNDOR

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

9606/180515

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldje vissza a nem kívánt közleményt sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, és írja be tárgy-rovatába a meglévő tárgy elé ezt a szót: Leiratkozás.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates