A Magyarok Világszövetsége Elnökségének ajánlata: az új Európa

mvsz1Ülésezett a Magyarok Világszövetségének Elnöksége. A nyolcvanadik évében járó Szövetség december 5-én, a Magyarok Világszövetsége és a Magyar Nemzet Oszthatatlanságának Napján korszakos határozatot hozva megtette Európa népei és országai részére a maga ajánlatát egy teljesen új Európára. A Magyarok Világszövetségének Elnöksége egy olyan új államtömörülésre tett javaslatot, amelyben a tagállamok állammodellként a Szent Korona Országát használják.

 

Az Elnökség egyhangúan támogatta Patrubány Miklós elnök müncheni előadásában előadott javaslatát a migránsválsággal a maga Trianonjához érkezett Európának. Az elnök a nemzetállamok alkonyán a Szent Korona Országát ajánlotta állammodellként, amely egyedüliként állítja az állami élet középpontjába az isteni értékeket, és mentheti meg a keresztény Európát. A Szent Korona Országát, mint állammodellt két jeles cseh közéleti ember, František Palackýtörténész és Rudolf Kučera politológus a legtökéletesebb, minden iskolában tanítandó és más államokban is alkalmazandó példának nevezte. (Lásd itt.) Az MVSZ ajánlata ugyan minden európai népnek és államnak szól, de olyan országokban van elsődlegesen esély befogadására, amelyekben a kereszténység még elevenen él, mint Bajorország, Lengyelország, Horvátország, Olaszország és természetesen Magyarország. De a balti államok, Szlovákia, Ausztria csatlakozása sem kizárt.

Patrubány Miklós először novemberi nemzetpolitikai előadásában jelentette be javaslatát, majd azt két nappal később, november 17-én  Münchenben fejtette ki, egy szimpóziumon, amely Magyarország Főkonzulátusának épületében zajlott, és amelyet levélben köszöntött Orbán Viktor miniszterelnök valamint Dr. Beate Merk Bajorország európai ügyekért felelős államminisztere. A fogadtatás rendkívül kedvező volt.

Amennyiben a Nemzeti konzultáció Trianonrólsikeres lesz, a Magyarok Világszövetsége a Szent Korona Országát kívánja felajánlani az utódállamok népeinek. Lásd itt: szlovákul, ruszinul, ukránul, románul, szerbül, szlovénül és németül.

MVSZ Sajtószolgálat

9424/171206

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates