Pásztó - Fogadalomtétel szombatonként a Magyar Összetartozás Fogadalmi Helyén

A Magyarok Világszövetsége – pásztói szervezete munkájának gyümölcseként – 2014-ben avatta fel a Magyar Összetartozás Fogadalmi Helyét. 2016-ban, a Magyarok IX. Világkongresszusának záróakkordjaként a helyszínen felavatták a Fogadalmi székelykaput. 2017-ben Pásztón könnyezni kezdett a Szűzanya szobra, ami keresztény magyar emberek számára fontos jel. Mostantól kezdve szombatonként fogadalmat tehetnek azok, akik készek a magyarság jövőjét tevékenyen, cselekvésükkel szolgálni.

 

 

A fogadalomtétel főszervezője Bottyán Zoltán, az MVSZ elnökhelyettese.

 

Alább közzétesszük a Magyarok Világszövetsége felhívását.

Fogadalomtétel a Magyar Összetartozás Fogadalmi Helyén

Pásztó, Kishegy

Turul és Kettős Kereszt:

kétezer év magyar hitvilágának együttes megtestesülése

A Magyar Összetartozás Fogadalmi Helyét az a megrendítő tapasztalat hívta életre, hogy a második világháború után általánossá vált az, ami akár Mohács, Rákóczi, 1849, sőt Trianon után is elképzelhetetlen lett volna: nemzeti-területi szétszakítottságunknak végleges, megváltoztathatatlan állapotként való tudomásulvétele.

Karácsony Sándor már a két világháború között így látta: „a  nemzetnevelés tömegnevelésként el sem képzelhető; egyedül megvalósítható formája az egyének jellemekké formálódásán keresztül az igazi személyiségek számának lassú szaporodása.”

 

Mennyivel inkább igaz e meglátás azóta!

Kellett hát egy HELY, ahol Trianon 100. évfordulója közeledtével ünnepi alkalmakon összejöhetnek azok, akik küldetésüknek érzik magyarságunk kicsinyítőinek, besározóinak, ellenségeinek leleplezését, igazságunk felmutatását, elismertetését. Egy HELY, ahol összejöhetnek, és a lélek tisztaságával közösség előtt kimondott fogadalmukkal megerősítik magukat, hozzátartozóikat és a közösséget oszthatatlanságunk tudatában és a magyarság Szent Koronába írt küldetése iránti hűségben.

Jelentkezés fogadalomtételre

 

A fogadalomtételre szombati napokon 15 órai kezdettel a Magyarok Világszövetsége elnöke vagy személyes megbízottja előtt ünnepi keretek között kerül sor.

Az ünnepélyességhez a fogadalomtevők saját szereplésükkel maguk is hozzájárulhatnak.

Fogadalomtételre jelentkezni az mvsz@mvsz.hu vagy a Magyarok Világszövetsége, 1052 Semmelweis u. 1-3. címen személyi adatok és elérhetőség megadásával, a helyszínen pedig a Magyar Összetartozás Fogadalmi Helye jelentkezési lapjának kitöltésével lehet.

A fogadalmat tevők maréknyi földet hoznak magukkal lakó- vagy szülőhelyükről, amit fogadalomtételük végén a Kettős Kereszt alatti Hármas Halomra szórnak.

Fogadalomtétel után aláírásukkal hitelesítik a jelentkezési lapjuk alapján a Fogadalmi Hely Anyakönyvébe bejegyzett adataikat, majd emléksoraikat, esetleges üzenetüket, és/vagy az azt kifejező idézetet beírják az Emlékkönyvbe, és átveszik a fogadalomtételt tanúsító emléklapot.

A Magyarok Világszövetsége számít a fogadalomtevők cselekvő magyarságára.

 

Velünk az Isten!

Turul és Kettős Kereszt:

kétezer év magyar hitvilágának együttes megtestesülése

Zachar Béla atya áldotta meg a fogadalmi székelykaput

 

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

9323/170911

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates