15/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 14. állomást állíttatta Lucza Sándor Bandi és neje Zsélyi Erzsébet

 A kisbárkányi keresztút tízennegyedik állomása Lucza Sándor Bandi és neje Zsélyi Erzsébet adományából készült. Kisbárkány egy 120 lelkes színmagyar Nógrád megyei  falu, amelyre az MVSZ úgy tekint, mint a Szent Korona jegyében történő nemzetépítés mintájára. A keresztutat Bottyán Zoltán, az MVSZ elnökhelyettese mutatja be a Bozó Béláné előszavával és Nagy Richárd tisztelendő úr gondozásában kiadott füzetecske szövegét is közzétéve.

  

        Állíttatta: Lucza Sándor Bandi és neje Zsélyi Erzsébet

 

 

Már a szent test sírba téve

Újon metszett szirt ölébe,

Onnan kél fel harmadnapra,

Halált, pokolt letiporja.

 

 

XIV. állomás

Jézust a sírba teszik

 

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged!

Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.

 

Jézus testét betakarják és sírba teszik. Most már nem kell félni tőle, hogy fellázítja a népet, csodákat tesz, megleckézteti az írástudókat és halottakat támaszt fel. Mégis félnek a farizeusok, attól, amit Jézus mondott, feltámadásáról. Népüket, nemzetünket, magyarságunkat, hitünket is sokszor eltemették. Megásták sírunkat 1849-ben, 1921-ben, 1956-ban. Az egyházat fel akarták számolni, megszüntetni, de egyházunk megújult és folytatja működését. Volt, mikor rejtegetni kellett a Mária-szobrot vagy a nemzeti színű zászlót. Újra méltó helyen van a Szent Jobb és a Szent Korona, ismét itthon őrködnek felettünk. Határainkon túl élő testvéreinket is szeretnék örökre eltemetni, rájuk hengerítve a feledés kövét. Hisszük és reméljük, hogy megkínzott, halálra ítélt testvéreinknek megszólalnak majd a húsvéti harangok.

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk!

 

 

Bottyán Zoltán:

 

Az evangéliumok nagyon hasonlóan beszélik el a jelenetet. Jézus halandó testének a végtisztességet arimáthiai József és – Jánosnál – Nikodémus adja meg, de – mint a keresztút során is így volt – most is jelen vannak az asszonyok. Máté így mondja el:

„És elhelyezé azt (ti. arimáthiai József) a maga új sírjába, amelyet a sziklába  vágatott: és a sír szájára egy nagy követ hengerítvén, elméne. Ott vala pedig Mária Magdaléna és a másik Mária, akik a sír átellenében ülnek vala.” (Mt 27, 60-61.)

Bagi András munkája ehhez a leíráshoz ragaszkodik, míg a gobelinen meglepő módon egy férfi és egy nő viszi Jézus testét. Nyilván József és „a másik Mária”. Ez a kép inkább a stációk szemléletét tükrözi az asszonyok szerepének kiemelésével.

Jézus anyja mély fájdalomban tanúja a sírba helyezésnek. A gobelin e tekintetben is eltér az evangéliumi leírástól: nem sziklába vágott, épített sírt látunk.

Beszélni kell itt Jézus pokolraszállásáról is. A Magyar Katolikus Lexikon erről a következőket írja:

„üdvtörténeti esemény a Jézus kereszthalála és föltámadása közötti időben.

A pokolraszállás kifejezésben a pokol nem a kárhozottak bűnhődésének helyét jelöli, hanem a →holtak országát, ahol az összes halott tartózkodik. /…/

A Hitvallás a hagyományos értelmezés szerint azt mondja, hogy Jézus az alvilágnak abba a részébe szállt le, melyben az ószövetségi igazak megváltásukra vártak.

Krisztus az igazaknak viszi meg az örömhírt, tehát igehirdetéssel üdvözíti őket. /…/

Más magyarázat szerint, amíg Krisztus teste a sírban nyugodott, maga a Logosz, a Fiú ment el a megholtakhoz. /…/”

 

A hitvallás ezen tétele azonban át is vezet minket a kisbárkányi keresztút utolsó stációjához, melyet a következő részben mutatok be.

 

 

 

Korábban írtuk:

 

1/16 - Közösségépítés a Szent Korona jegyében - Bottyán Zoltán bemutatja Kisbárkányt

2/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - Az 1. állomást állíttatta Lucza Miklós, neje Sánta Erzsébet és családjuk

3/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 2. állomást állíttatta Ifj. Edőcs László és családja

4/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - Az 3. állomást állíttatta Bozó Béla és neje Zsélyi Rozália

5/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 4. állomást állíttatta Sejben Sándor és neje Lucza Piroska

6/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - Az 5. állomást állíttatta az Ocsovai család

7/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 6. állomást állíttatta Lucza Sándor és neje Zsuzsanna

8/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 7. állomást állíttatta Sánta Emilné

9/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 8. állomást állíttatta Id. Lucza Tibor és neje, gyermekei: Attila, Erika, Tibor

10/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 9. állomást állíttatta Lucza Béláné és Sejben Lászlóné

11/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 10. állomást állíttatta Zsélyi József, neje Lucza Sarolta és gyermekeik

12/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 11. állomást állíttatta Bozó Gyuláné

13/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 12. állomást állíttatta Sánta Béláné, G. Sejben Gábor, Zéti Béla és családjuk

14/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 13. állomást állíttatta Bozó György, Bozó Tamás, Bozó Norbert és családjuk

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

9252/170512

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates