14/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 13. állomást állíttatta Bozó György, Bozó Tamás, Bozó Norbert és családjuk

 A kisbárkányi keresztút tízenharmadik állomása Bozó György, Bozó Tamás, Bozó Norbert és családjuk adományából készült. Kisbárkány egy 120 lelkes színmagyar Nógrád megyei  falu, amelyre az MVSZ úgy tekint, mint a Szent Korona jegyében történő nemzetépítés mintájára. A keresztutat Bottyán Zoltán, az MVSZ elnökhelyettese mutatja be a Bozó Béláné előszavával és Nagy Richárd tisztelendő úr gondozásában kiadott füzetecske szövegét is közzétéve.

          

     Állíttatta: Bozó György, Bozó Tamás, Bozó Norbert és családjuk

 

Keresztfádról már levesznek,

Szent Szűz szívén pihen tested,

Bár pihennél mindig nálam,

Tiszta szívem templomában.

 

 

XIII. állomás

Jézust leveszik a keresztről

 

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged!

Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.

 

Jézus agyonkínzott, holt testét leveszik a keresztről és a legméltóbb ravatalra, Szűzanya ölébe fektetik. Mária nem hagyta el Jézust, szeretetével végigjárta a keresztutat. Első szent királyunk európai nemzetté, keresztény állammá formálta hazánkat. Mi, magyarok mindig Mária tisztelő nép voltunk. Sajnos, a mai világ nem ezt a példát követi. Bemagyarázzuk magunknak, hogy az anyagiak mindennél fontosabbak. Lehet akármennyi kincsed, attól soha nem leszel olyan boldog, mint egy szerető családban. A szeretet mindig a másikra figyel, mint ahogy a Szűzanya is szüntelenül figyelt egyszülött Szent Fiára. Könyörögjünk, hogy minden édesanya szívében megszülessen ez a szeretet. Irgalmas szeretetedre kérünk Urunk, amint megbocsátottál a tékozló fiúnak, a házasságtörő asszonynak, úgy töröld el tartozásunkat és mentsd meg nemzetünket a pusztulástól.

Könyörülj rajtunk Uram! Könyörülj rajtunk!

 

 

Bottyán Zoltán:

 

Mivel Jézus keresztrefeszítése pénteki napon történt, s a zsidók nem akarták, hogy a testek még szombaton is ott legyenek a kereszten, levételük elrendelését kérték Pilátustól. Ha azonban valamiért a halál beállta előtt vették le a keresztről a megfeszítettet, eltörték lábszárát. Ezt tették a két latorral is.

„Mikor pedig Jézushoz érének,és látják vala, hogy ő már halott, nem törék meg az ő lábszárait; Hanem egy a vitézek közül dárdával döfé meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jöve ki abból. Elméne azért (arimáthiai József) és levevé őt” (Jn 19,33-38.)

A szinoptikus evangéliumokban pedig így olvassuk: „És magához vévén József a testet, begöngyölé azt tiszta gyolcsba.”

A keresztről levett Krisztust ölében tartó anya a legnagyobb festőket, szobrászokat, grafikusokat is megihlette. Mind közül talán kegismertebb Michelangelo Buonarroti Pietà-ja, mely a római Szent Péter-bazilika egyik oldalhajójában látható.

A zenében és irodalomban a kereszt alatt fiát sirató Mária felülmúlhatatlan szenvedése jelenik meg. Nekünk, magyaroknak egyik legkorábbi nyelvemlékünk, az Ómagyar Mária-siralom már teljes költői erővel szólaltatja meg Mária fájdalmát. Olvassuk újra két kiragadott szakaszát. A mély fájdalom átélése, a költői szépség mellett érezzük meg benne egyedülálló nyelvünk csodálatos kifejezőerejét is:

Világ világa,
virágnak virága,
keserűen kínzatul,
vos szegekkel veretül /…/

           

Végy halál engümet,
eggyedüm íllyen,
maraggyun urodum,
kit világ féllyen!

Munkácsy Mihály trilógiája nemzeti kulturális örökségünk része. Harmadik darabja, a Golgota, ebbe a témakörbe illeszkedik. Aki teheti, keresse fel Debrecenben, a Déry Múzeumban.

 

 

Korábban írtuk:

 

 

1/16 - Közösségépítés a Szent Korona jegyében - Bottyán Zoltán bemutatja Kisbárkányt

2/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - Az 1. állomást állíttatta Lucza Miklós, neje Sánta Erzsébet és családjuk

3/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 2. állomást állíttatta Ifj. Edőcs László és családja

4/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - Az 3. állomást állíttatta Bozó Béla és neje Zsélyi Rozália

5/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 4. állomást állíttatta Sejben Sándor és neje Lucza Piroska

6/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - Az 5. állomást állíttatta az Ocsovai család

7/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 6. állomást állíttatta Lucza Sándor és neje Zsuzsanna

8/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 7. állomást állíttatta Sánta Emilné

9/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 8. állomást állíttatta Id. Lucza Tibor és neje, gyermekei: Attila, Erika, Tibor

10/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 9. állomást állíttatta Lucza Béláné és Sejben Lászlóné

11/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 10. állomást állíttatta Zsélyi József, neje Lucza Sarolta és gyermekeik

12/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 11. állomást állíttatta Bozó Gyuláné

13/16 - Nemzetépítés Kisbárkányban - A 12. állomást állíttatta Sánta Béláné, G. Sejben Gábor, Zéti Béla és családjuk

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

9251/170511

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates