Home

IX. - Gábor Ferenc: Írmagja se maradjon

A Magyarok IX. Világkongresszusa keretében megtartott Kárpát-medencei magyar vértanúság című konferencia rámutatott arra, hogy az Árpád-kortól a második világháború végéig, 1945-ig évszázadokon keresztül elkövetett magyarirtásokat, kegyetlenkedéseket, amelyek között „a legvéresebbek az ún. oláh- és rácjárások voltak”, és amelyeknek sok százezer magyar áldozata volt, fel kell tárni és a világ tudomására kell hozni, különösen az utódállamok többségi nemzeteinek tudomására. Elsősorban azért, hogy mindezek ne ismétlődhessenek meg. Ebbe a világkongresszusi felhívásba illeszkedik be Gábor Ferenc legújabb könyve, amely a Fekete-Körös völgyi magyarság ellen elkövetett népirtás-sorozat utolsó helyszínén, Gyantán történteket eleveníti meg. Írmagja se maradjon a címe Gábor Ferenc új könyvének, amelyet 40 részes folytatásban teszünk közzé, megelőzve annak nyomtatásban való megjelenését.

Bővebben...

VIII. - Gábor Ferenc: Írmagja se maradjon

A Magyarok IX. Világkongresszusa keretében megtartott Kárpát-medencei magyar vértanúság című konferencia rámutatott arra, hogy az Árpád-kortól a második világháború végéig, 1945-ig évszázadokon keresztül elkövetett magyarirtásokat, kegyetlenkedéseket, amelyek között „a legvéresebbek az ún. oláh- és rácjárások voltak”, és amelyeknek sok százezer magyar áldozata volt, fel kell tárni és a világ tudomására kell hozni, különösen az utódállamok többségi nemzeteinek tudomására. Elsősorban azért, hogy mindezek ne ismétlődhessenek meg. Ebbe a világkongresszusi felhívásba illeszkedik be Gábor Ferenc legújabb könyve, amely a Fekete-Körös völgyi magyarság ellen elkövetett népirtás-sorozat utolsó helyszínén, Gyantán történteket eleveníti meg. Írmagja se maradjon a címe Gábor Ferenc új könyvének, amelyet 40 részes folytatásban teszünk közzé, megelőzve annak nyomtatásban való megjelenését.

Bővebben...

A Bécsi Napló MVSZ-cikkének valótlan állításai - Tényfelsorolás

Amint arról Vajta Dénes tudósításában beszámoltunk, a Bécsi Napló legrissebb számában egy olyan írás jelent meg, amely számos valótlanságot tartalmaz, és amely durván rágalmazza a Magyarok Világszövetségének egészét valamint annak elnökét, Patrubány Miklóst. A Magyarok Világszövetsége egy összeállítást készített, amelyben tényszerűen felrorolja és cáfolja a Bécs Naplóban megjelent cikk valótlan állításait. Az MVSZ arra kéri tisztségviselőit, tagjait és híveit, hogy e tények ismeretében foglaljanak állást, írják meg véleményüket a Bécsi Naplóról a Bécsi Naplónak és a magyar nyilvánosságnak. Alább és csatoltan közzétesszük az ominózus rágalmazó írást és az MVSZ tényszerű helyreigazításait.

Bővebben...

MVSZ: Márton Áron és Mindszenty József emlékezete - A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjána Magyarok Világszövetsége – a kialakult hagyományt követve – megkoszorúzta a székháza falán elhelyezett Kovács Béla emléktáblát. A koszorúzás előtt az MVSZ elnöke rövid felszólalásában megemlékezett a kommunizmus két egyházfői áldozatáról Mindszenty József hercegprímásról és Márton Áron erdélyi püspökról. Az elnök felolvasta Márton Áronnak 1933-ban írt eszmefuttatását, amelyben a liberalizmus édes gyermekének nevezi a bolsevizmust.

Bővebben...

Vajta Dénes - Támadás az MVSZ ellen: A Bécsi Napló Budapesten

2017. február 23-án a Bécsi Napló  bemutatkozót tartott Budapesten, a Műcsarnokban a Magyar Művészeti Akadémia meghívottjaként. Az eseményen jelen volt Vajta Dénes is, aki Varga Csaba A kőkor élő nyelve című művének német fordítója, és aki korábban maga is Bécsben élt. Vajta Dénes megdöbbenve tapasztalta, hogy a jelenlevőknek kiosztottak a Bécsi Napló legfrissebb számát, amely egy durván rágalmazó írást közöl a Magyarok Világszövetségéről, ami ellen ő maga ott és akkor, nyilvánosan kifogást emelt. Alább közreadjuk Vajta Dénes beszámolóját, amelyet az MVSZ Sajtószolgálatának küldött.

Bővebben...

34. oldal / 44

Megosztás


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates