Feltlts alatt
Magyarok Világszövetsége

Dsida Jenő: Karácsonyi utazás

Dsida Jenő: Karácsonyi utazás

 

Készülődés

Karácsony közeleg. 
Én állok itt az ablakom előtt 
nézem a halkan pihéző havat 
s egy kis bokrétás, száradó fenyőt 
törögetek.

Ma szívem is van, 
Meg-megdobban a kabátom alatt 
és csilingeli ezer kicsi csengő: 
Karácsony közeleg! 
Karácsony közeleg!
Register to read more...

Kiss Endre József adventi intelme a méltatlanokhoz

Kiss Endre   Advent 2017 0Kiss Endre József lelkész, a Magyarok Világszövetsége Elnökségének és Petőfi Sándor Bizottságának tagja az alábbi, adventi áhítatba font intelmet juttatta el Sajtószolgálatunkhoz.

 

„Ne adjátok azt, ami szent a kutyáknak, gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, nehogy lábukkal megtiporják azokat, majd ellenetek fordulva szétszaggassanak titeket.       (/Hegyi Beszéd/ Máté ev.: 7,6.)

Register to read more...

Video: Dezertálókból államalapítókká - a cseh légió ténykedése Szibériában - Drábik János előadása

Drábik   Cseh légió 0Drábik Jánosnak a Szent László Magyarságtudományi Akadémián elhangzott nagyszerű előadásából megtudhatjuk, hogy miként jött létre az I. világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregéből tömegesen az oroszokhoz dezertáló csehekből Szibériában a cseh légió, és azt is, hogy miként vált általuk az államisággal sem rendelkező Csehszlovákia előbb I. világháborús hadviselő féllé, majd tényleges országgá. Az oroszoktól és az amerikaiaktól is állig felfegyverzett cseh légió Szibériában többnyire odahurcolt magyar hadifoglyokkal ütközött...

Register to read more...

Dr. Aradi Éva és Tokay Rozália a Magyar Nemzetért Érdemérem kitüntetettjei

Aradi   Tokay 0December 5-én, a Magyarok Világszövetsége és a Magyar Nemzet Oszthatatlansága Napján Budapesten ülésezett a Magyarok Világszövetségének Elnöksége. Az ünnepi alkalommal kitüntetések átadására is sor került. Dr. Aradi Éva indológus, számos magyarságkutató könyv szerzője és Tokay Rozália képzőművész, a kolozsvári Magyar Mozgássérültek Társulatának elnöke részére a Magyarok Világszövetsége a Magyar Nemzetért Érdemérem Ezüst Fokozatát ítélte oda. A kitüntetést Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke adta át.

Register to read more...

Nk-Trianonról - Dr. Kovács István - A nap aláírásgyűjtője

NK Trianon   Miért 0Dr. Kovács István a borászszakma egyik legkiválóbbika, országosan ismert szakember, a Magyarok Világszövetségének régi tagja. Mi sem természetesebb, minthogy maga is bekapcsolódott a Nemzeti konzultáció Trianonról aláírásgyűjtésébe. December 20-án ezer aláírással és majdnem ugyanannyi kitöltött angol és magyar nyelvű meghatalmazással kopogtatott be az MVSZ székházába. Eddig ő a csúcstartó.

Dr. Kovács István a Gyöngyös környéki falvakban gyűjtött, hiszen ő maga is Gyöngyössolymoson él. Nem egyedül, hanem családtagjaival, barátaival, ismerőseivel együtt. Eddig a legtöbb aláírás Gyöngyöspatán gyűlt...

A gyöngyöspatai aláírásgyűjtésre még visszatérünk.

  Register to read more...

Nk-Trianonról - Dr. Stollár Andrásné - A nap aláírásgyűjtője

NK Trianon   Stoller Andrásné 0A Nemzeti konzultáció Trianonról legnehezebb része az utcai aláírásgyűjtés. Ennek eddig kétségkívül legtöbbet vállaló és teljesítő szereplője Dr. Stollár Andrásné Zsóka.

Zsóka a rajt napjától, október 15. óta, immár nyolc hete, heti hat alkalommal több órán keresztül gyűjti a támogató aláírásokat az Astoria aluljáróban. Ráadásul nem másodmagával, hanem egyes-egyedül teszi mindezt. Az eredmény változó: az első napon százhúszan írták nála alá a két indítványt. De voltak napok, amikor két ív sem telt meg. Ám hetente egy-két alkalommal 40-50-en is aláírják az íveket. Register to read more...

Video: Ajánlatunk Európának a nemzetállam alkonyán: a Szent Korona Országa - Patrubány Miklós decemberi nemzetpolitikai előadása

Ajánlatunk Európának 0Decemberi nemzetpolitkai előadásában Patrubány Miklós részletesen kifejtette az egy hónappal korábban Münchenben, a magyar főkonzulátuson megtartott német nyelvű előadásában felvezetett, majd az MVSZ Elnöksége által 2017. december 5-én egyhangúan felkarolt javaslatot: Most, amikor Európa a migránsválsággal saját Trianonjába rohan, most, amikor jelentős háttérerők a nemzetállam lebontásán fáradoznak, a Magyarok Világszövetsége felajánlja mindazon országoknak és népeknek, amelyek körében még élő a kereszténység, a Szent Korona Országát, mint követendő állammodellt, és kezdeményezi a felajánlást elfogadó államok és nemzetek szövetségre lépését, azaz egy Új Európa létrejöttét.

Register to read more...

Page 1 of 53

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates