Alapvetés

Jövő a Szent Korona jegyében

Magyarok VIII. Világkongresszusa

Ópusztaszer – Budapest, 2012. augusztus 15-20.

Alapvetés

A Magyarok VIII. Világkongresszusának legfőbb feladata egy teljesen új magyar nemzetstratégia alapjainak kidolgozása és elfogadása. Egy olyan nemzetstratégia alaptételeit kell megfogalmaznia, amelyik alkalmas arra, hogy tartósan emelkedő pályára helyezze a magyar nemzetet.

Tekintettel arra, hogy a mai magyar nyilvánosságban és a politikai közbeszédben a magyar nemzet fogalma zavaros, ellentmondásos és ráadásul több elemében ellentmond a világon uralkodó nemzetfogalmaknak, a nemzetstratégia kidolgozásának előfeltétele a magyar nemzet új meghatározásának – úgy is mondhatnánk a nemzet új, magyar meghatározásának – kimunkálása és elfogadása.

Nem kétséges, hogy a magyar nemzet meghatározása során, annak középpontjába a magyar nemzet által belülről megélten és kívülről elismerten megteremtett értékeket kell helyezni. Ezen értékek a történelmi idők során, nemzeti tragédiák árán és életet nyitó győzelmek hozadékából teremtődtek, nemzedékek vérével-verejtékével, építő munkájuk, közjogi harcaik, honvédő áldozatuk gyümölcseként, honvesztő árulások és eltévelyedések ellenére.

A Magyarok VIII. Világkongresszusa azért nyerte a Jövő a Szent Korona jegyében címet, mert a Magyarok Világszövetségét az a meggyőződés vezérli, hogy a magyar nép (nemzet) legkiemelkedőbb hozzájárulása az egyetemes emberiség felemelkedéséhez annak az államrendnek a kialakításában testesül meg, amely egyedülálló mértékben helyezi középpontba az ott élő emberek nemére, fajára, nemzetiségére és vallására való különbségtétel nélkül az emberi méltóságot, amelyet a Szent Korona tanra alapoztak eleink, és amelyet a Szent Korona országának nevezünk.

A magyarság által megteremtett államnak a legfőbb ismérve a főhatalomnak az emberi esendőségtől való mentessége, legfőbb értéke a jog folyamatos uralma és legfőbb eszköze a jogfolytonosság.

 

A magyar nemzet új fogalmának és az erre épülő új magyar nemzetstratégia kimunkálása a Magyarok VIII. Világkongresszusa keretében sorra kerülő, háromnapos nemzetstratégiai konferencia feladata, melynek címe azonos a világkongresszuséval, és melynek témakörei: 1. A magyar nemzet (nép) sajátosságai az évezredek fényében; 2. A magyar nemzet fogalmának alakulása az elmúlt ezerszáz évben; 3. A magyar nemzet tagoltsága (szerkezete): társadalmi, etnikai, hitbéli; 4. A magyar nemzet és a részévé vált népek viszonya: székelyek, jászok, kunok, palócok, matyók; 5. A magyar nemzet társadalma, állama: archiregnum, apostoli királyság, Jeruzsálem királya; 6. A magyarság és a cigányság; a magyarság és a zsidóság; 7. A magyar nemzet a világ tükrében: más nemzetek nemzet-fogalma; más nemzetek fiai a magyar nemzetről; a magyar nemzet rokonai és barátai.

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Jövő a Szent Korona jegyében


Magyarok VIII.
Világkongresszusa

Ópusztaszer – Budapest,
2012. augusztus 15-20.

Free business joomla templates