A Fejér Szövetség sajtóközleménye: Rácz Sándor köztársasági elnöki tisztségre jelölése megkerülhetetlen

A Fejér Szövetség sajtóközleménye: Rácz Sándor köztársasági elnöki tisztségre jelölése megkerülhetetlen

2012. április 11.

A Fejér Szövetség elnöksége teljes támogatásáról biztosította Rácz Sándort, mint köztársasági elnökjelöltet, és az alábbi közleményt juttatta el sajtószolgálatunkhoz.

 

 

A Fejér Szövetség és annak minden társszervezete és a többezres létszámú pártolója nevében

A Fejér Szövetség elnöksége teljes támogatásáról biztosítja a Magyarok Világszövetsége köztársasági elnökjelöltjét, Rácz Sándort,az 1956-os forradalom hősét, a Magyarok Világszövetsége örökös tiszteletbeli elnökét és elismerését fejezi ki azért, hogy vállalja a jelöltséget a legfőbb közjogi méltóság tisztségére.

A Fejér Szövetség, mint a történelmi alkotmány jogfolytonosságának szellemében szövetségre lépett szervezetek és mozgalmak, magánszemélyek közössége, s mintegy a Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetség tagja mindaddig, míg a Magyar Országgyűlés nem nyújt biztosítékot arra, hogy maradéktalanul helyreállítja az 1944. március 19-én megszakadt történelmi alkotmány jogfolytonosságát, határozottan ellenez minden "pártkatonát", egyáltalán bármely pártnak elkötelezett jelöltet az államfői tisztségre.

A Fejér Szövetség elodázhatatlannak tartja, hogy a Magyar Országgyűlés végképp szakítson az 1949. évi XX. évi - "sztálini alkotmány" - sajnálatos módon mindmáig hatályában tartott törvény szellemiségével. Az arra alapozott mai választási gyakorlat lényege - bármely tisztviselő, így a legnagyobb közjogi méltóságok esetében is - magában a jelölésben testesül meg. Jelen körülmények között a választás csupán formalitás, csupán hivatkozási alap teremtésként szolgál az egyoldalúan vezérelt köztájékoztatási rendszer eszközeként.

A Magyar Kormány és a Magyar Országgyűlés irányában egyre fogyatkozó társadalmi közbizalom és tekintély helyreállításának egyetlen lehetséges útja, ha az országvezetés vállalja azt a felelősséget, melyet az egyetemes magyar nemzettest védelmében az alapjogi értelemben mindmáig érvényben lévő történelmi alkotmányosság megkövetel. A hatalom gyakorlóinak vissza kell térniük a természetes rend, a törvényes útra. Ez az egyetlen kivezető út a magyar társadalmat "modern" rabszolgaságba sodró, az önrendelkezésünktől megfosztó jelen folyamatokból.

A Fejér Szövetség csakis és kizárólag olyan köztársasági elnök jelöltet tud elfogadni, aki eddigi tevékenységével, nyilatkozataival határozottan és következetesen kiállt azon cél mellett, amely cél a Magyar Országgyűlés által tavaly elfogadott Alaptörvény "Hitvallás" fejezetében is szerepel, azaz Magyarország 1944. március 19-én megszakadt alkotmányos rendjének helyreállítása, az egyetemes magyar nemzet érdekvédelme, Magyarország függetlensége és az elszakított magyar nemzettestekönrendelkezési törekvései, önálló érdekvédelme és mielőbbi egyesítése mellett. Rácz Sándor mindmáig élő jelképe annak a magyar nemzeti és forradalmi szellemnek, amely esélyt nyújthat arra, hogy Magyarország az alkotmányos jogfolytonosság és nemzetegyesítés, a jogos közéleti és vagyoni elszámoltatás útjára lépjen!

Egyúttal, mint a Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetséghez csatlakozott szövetség képviselői megerősítjük és továbbítjuk a TAHSZ titkárság 2012. április 5-én közzétett felhívásában foglaltakat, azaz hogy

"... A jelen helyzetben, ahogy eddig is, az ország vezetésének (Magyar Országgyűlés, Kormány, ... ) teljes felelőssége, hogy Magyarország tekintélyét helyreállítsa.

 A TAHSZ által megfogalmazott 11 pontos Felhívásában, s különösen a 10. pontjában világosan és egyértelműen megfogalmazta, hogy mit vár el Magyarország legfőbb hatalmi szereplőjétől, az Országgyűléstől.

10.  A Magyar Országgyűlés addig is átmeneti jogszabályokban biztosítsa a meg nem újuló természeti kincsek eladásának tilalmát, a nemzeti vagyon és közszolgáltatások nemzeti tulajdonba vételét, megőrzését és működtetését, valamint a magyar élet, nemzet, haza védelmében a szociális és létbiztonsághoz, munkához, lakhatáshoz és egészséghez való alapvető jogokat!

A Felhívás és az Állandó Értekezlet 11 pontos Nyilatkozata értelmében a Történelmi Alkotmányunkat Helyreállító Szövetségbe tömörült szervezetek egyértelműen kijelentették, hogy nem fogadják el alapjogi értelemben "legitimnek" a jelenlegi országgyűlést és kormányt mindaddig, amíg egyértelmű biztosítékát nem nyújtják annak, hogy helyreállítják a történelmi alkotmányos jogfolytonosságot, mint az egyetemes magyar nemzettest alázatos szolgálatának sarkalatos pontját. Következésképpen a TAHSZ szervezetei nem támogatnak semmilyen pártkatonát államfő jelöltnek és semmilyen kezdeményezést, amely az ország vezetésének felelősségét megosztja, vagy áthárítja a majd 70 éves köztájékoztatási mulasztást folytatva és gyakorolva egy népszavazási vagy bárminemű joggyakorlati módszerrel is az államfő kinevezésében (választásában). A felelősség bármely módszer esetén is a jelenlegi hatalomgyakorlóké.

 

A TAHSZ csakis és csakis olyan személyt fogad el átmenetileg "legitim" köztársasági elnöknek, egyáltalán jelöltnek, aki egyértelmű biztosítékát adta esküjével, avagy nyilatkozataival annak, hogy maradéktalanul helyre kívánja állítani a magyar történelmi alkotmány 1944 március 19-én megszakadt jogfolytonosságát. ...

Rácz Sándor személyében, aki mind a négy Országos TAHSZ Értekezlet első számú szószólója, megnyitó szónoka volt, látjuk biztosítékát annak, hogy az a folyamat elindulhat, amelyet a TAHSZ 11 pontos Felhívása az ország vezetésétől világosan és egyértelműen megkövetel."

A fentiek alapján a Fejér Szövetség elnöksége egyhangúlag támogatja Rácz Sándor jelölését a köztársasági elnöki tisztségre.

Kelt: Székesfehérvárott, 2012. április 6-án

Sajó Victor
Fejér Szövetség elnöke
a Fejér Szövetség (Fejér MAG Egyesület, Fejér Szövetség Mozgalom, Gárdonyi Bonsai Egyesület, Magyar Szent Korona Alapítvány, Magyarok Világszövetsége, Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, Trianon Társaság Fejér megyei szervezete) nevében

Mellékletek: A TAHSZ felhívása: Nem én kiáltok, a föld dübörög, Rácz Sándor feddhetetlen jelölt

 

Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat - 7484/120411

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates