Tanulmányi Kitüntetés

Első ízben osztották ki a Magyarok Világszövetsége oktatási kitüntetését

2010-ben először került meghirdetésre a Magyarok Világszövetsége tanulmányi kitüntetése, melyet az MVSZ Oktatási Bizottsága kezdeményezése nyomán 39 olyan középiskolás kapott meg, aki az elmúlt tanévben tanulmányi és az afeletti teljesítményei, illetve a magyar nemzetközösségért végzett aktív cselekedetei, megtartó erejű magyarságtudata alapján a kitüntetésre érdemesnek bizonyult. A Magyarok Világszövetsége egy szép Emléklappal erősítette meg ezen fiatalokat abban, hogy életvitelükkel jó úton járnak, és bíztatta őket további példamutatásra.

 A Magyarok Világszövetségének tanulmányi kitüntetését kapta Erdélyből Kallós Lilla Katalin, Református Gimnázium, Szatmárnémeti, Felvidékről Biricz Lilla, Comenius Gimnázium, Zselíz, Dőry Vivienn, Nagykaposi Gimnázium, Kiss Kendi Dániel, Nagykaposi Gimnázium,  Kiss Tamara, Horesská Gimnázium, Királyhelmec, Kollár  Bernadett, Comenius Gimnázium, Zselíz, Lőrincz Viktória, Comenius Gimnázium, Zselíz, Majtán Krisztina, Comenius Gimnázium, Zselíz, Melczer Lilla, Comenius Gimnázium, Zselíz, Oriskó Péter, Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta, Puss Anikó, Pázmány Péter Gimnázium, Érsekújvár, Szentandrási Tamás, Kodály Zoltán Gimnázium, Galánta, Tóth Noémi, Comenius Gimnázium, Zselíz, Volter Teodóra, Comenius Gimnázium, Zselíz, Magyarországról  Balajthy Gergely, Lévay József Református Gimnázium, Miskolc, Győrfi Katalin, Fráter György Katolikus Gimnázium, Miskolc, Kovács Ráhel, Lévay József Református Gimnázium, Miskolc, Majoros Vivien, Lévay József Református Gimnázium, Miskolc, Mezei Bianka, Lévay József Református Gimnázium, Miskolc, Szűcs Miklós, Lévay József  Református Gimnázium, Timkó Réka, Lévay József  Református Gimnázium.

 A jelölések között voltak olyan magasan kiemelkedő teljesítményt nyújtó középiskolások, akik esetében az Oktatási Bizottság az elismerést erkölcsi kötelességének tartotta megkülönböztetéssel illetni. Mindezek okán a Magyarok Világszövetségének kiemelt tanulmányi kitüntetését kapta Erdélyből Bencze Mikolt, Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó, Higyed Emília, Református Gimnázium, Szatmárnémeti, Kiss Tünde, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti, Zaharia Gabriella Tímea, Református Gimnázium, Szatmárnémeti, Felvidékről Bittera Zsuzsanna, Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimnázium, Nagymegyer, Petőcz Gyula, Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimnázium, Nagymegyer, Sárközi Márta, Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Gimnázium, Nagymegyer, Magyar János,  Nagykaposi Gimnázium, Mikó Albert, Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Léva, Végh Lilla, Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, Léva, Magyarországról Benkő Gábor, Lévay József Református Gimnázium, Miskolc, Farkasvölgyi Noémi,  Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és   Kollégium, Pásztó, Juhász Erika, Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Gyula, Kempf Márta Anna, Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Gyula, Kiss Zoltán, Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Gyula, Monti Norbert, Herman Ottó Gimnázium, Miskolc, Szögeczki Sára, Fráter György Katolikus Gimnázium, Miskolc, Szoboszlai László, Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Gyula.

 Ezen fiataloknak nemcsak tanulmányaik kimagaslóak, hanem a jelölések alapján életvitelük megfelel a Magyarok Világszövetsége alapszabályában megfogalmazott értékeinek, úgymint az igazságosság, a méltányosság és a tisztesség, melyek akkor érvényesülhetnek, ha áthatja közösségeiket a szolidaritás, a szeretet és az életigenlés. A magyar közösségek gyarapodása mindezekkel együtt, a kitüntetett és a jövőbeli kitüntetésre érdemes magyar ifjak segítségével valósulhat meg, reményeink szerint. Elismeréssel vagyunk a kitüntetett ifjai szülei, tanárai, nevelő iránt is.

A Magyarok Világszövetségének 2010 tavaszán kiosztott oktatási kitüntetése az emléklapon túl a Magyarságtudományi Füzetek első négy számából és az Aradi Vértanúk mártíriumának 160. évfordulójára kiadott CD-ből állt, amit a kiemeltek esetében egy a „Hogyan történhetett?!” – Kiáltvány Trianon 90. évfordulóján című dupla CD-vel egészítettünk ki.

Kívánjuk minden kitüntetett középiskolásnak, hogy a magyarságért végzett áldozatos munkája a közössége előtt is példamutató és a magyarságunkat megtartó, éltető erejű legyen!

Magyar idősebb testvéri szeretettel:

Budapest, 2010. június 22.

Óváriné Dr. Balajti Zsuzsanna,

a Magyarok Világszövetsége Oktatási Bizottságának elnöke

 Továbbította az MVSZ Sajtószolgálata

  

Trianon90 CD cimke_1_Page_1.jpg

Megrendelés, kedvezmények:

A Magyarok Világszövetsége szeretné, ha a „Hogyan történhetett?!Kiáltvány Trianon 90. évfordulóján című dupla CD eljutna minden magyarhoz, akinek fáj Trianon! Ezért, azoknak, akik vállalják, hogy árulják azt, jelentős kedvezményt ajánl fel: 10 db fölött az ár 2500 Ft + postaköltség, 25 db fölött az ár 2000 Ft + postaköltség. A bolti ár: 3000 Ft.

  

Megrendeléseket a terjesztes@mvsz.hu és az elnok@mvsz.hu címeken fogadnak. A megrendelt tételeket a befizetés megérkezésének másnapján postázzák.

 Külföldre:

1 db dupla CD Európába                  18 EUR

2 db dupla CD Európába                  30 EUR

25 db dupla CD Európába                 300 EUR (12 eur/db)

25 db dupla CD USA-ba                   400 USD (16 usd/db)

25 db dupla CD Kanadába                450 CAD (18 cad/db)

25 db dupla CD Ausztráliába            500 AUD (20 aud/db)

  


Trianon90 CD cimke_1_Page_2.jpg

Kérjük, az összeget szíveskedjen átutalni a

Magyarok Világszövetsége

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

bankszámlájára:

IBAN HU 26 10300002-20102159-70383285

MKB Rt. – Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

1056 Budapest, Váci u. 38.

SWIFT Kód:MKKBHUHB

Kérjük, ne feledje a pontos postai címét az átutalás megjegyzésében feltüntetni, azért, hogy a CD-ket haladéktalanul postázhassuk.

Felhívás és a jelentkezési lap letöltése

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates