Aláírásgyűjtés

 

Kedves Magyar Testvérünk! Kérjük, hogy aláírásgyűjtés előtt olvassa el ezt az oldalt !

 

 

Elvásik a veres csillag (Wass Albert)

Tét és tett

 
Népszavazási aláírásgyűjtés a Szabadság téri szovjet emlékmű elköltöztetéséért

 

Kezdődhet-e az igazi rendszerváltás mással, mint a megszálló szovjet hatalom szimbólumának eltávolításával? Különösen akkor, ha tudjuk, hogy mielőtt odaállították volna, a budapesti Szabadság téren a magyar államiság legfőbb jelképe, az Országzászló állt? Elfelejtette volna Magyarország népe, hogy történelmünk során a zászló védelmében milliók áldozták életüket? Dugovics Titusz hősi halált halt, magával rántva a mélybe az ellenséget, csak hogy a vár fokára idegen zászló ne kerülhessen!

Ez az első népszavazás 2006. október 23-a után. Az ’56-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulója után, mely napon, Budapesten meggyalázták Magyarország népét, azon a napon, amikor kiderült, hogy a rendszerváltásnak nevezett út járhatatlan. Járhatatlan, hiszen a pusztulásba vezet. Ezt a népszavazást újabbaknak kell követniük, mert az elhazudott, ellopott rendszerváltással padlóra küldött Magyarország létfontosságú kérdések egész sorára a népfelség megszólításával, azaz ügydöntő népszavazással keresi a választ, kapaszkodókat talpra állásához, az igazi rendszerváltáshoz.

Ennek a népszavazásnak ez a tétje!

Írd alá, ne tétovázz!

Ezt a népszavazást a DEPORT ’56, az 1956-os Deportálások Tényfeltáró Bizottsága kezdeményezte, és vívta ki a népszavazási aláírásgyűjtés elkezdésének lehetőségét. Égi jel, hogy e lehetőség pontosan 2006. december 5-én, a magyar állampolgárság visszaállításáért folytatott népszavazás évfordulóján nyílt meg. A DEPORT ’56 e napon – népszavazási szándéka jogerőssé válásának napján – kérte fel az aláírásgyűjtés megszervezésére és lebonyolítására a Magyarok Világszövetségét, amely egy hónappal korábban, 1956. november 4-ének 50. évfordulóján jelentett be hasonló népszavazási szándékot. És íme, gyűlnek az aláírások!

 

Aláíró ívek igénylése

Aláíró íveket elsődlegesen a Magyarok Világszövetségétől lehet igényelni. Ha személyesen jelentkezik, az MVSZ székházának portáján a nap huszonnégy órájában kiszolgálják Önt – MVSZ - Magyarok Háza, H-1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3. (az Astoria metróállomásnál). Postán vagy elektronikus levélben is elküldjük a kért aláíróívet(ket), ha igényét bejelenti. Kampányigazgató: Okos Márton, e-mail: okos.marton@mvsz.hu mobil: 06-20-9336293. Az igénylő mellékelje címét, mobil-telefon számát, valamint személyi azonosítóját.

Ugyanakkor elküldjük az aláíró ívek mintapéldányát Magyarország minden polgármesterének és minden papjának, lelkészének. Aki aláírásokat szeretne gyűjteni, tőlük is kérhet üres fénymásolt példányokat, melyeket maga is fénymásolhat.

Végül, de nem utolsó sorban, üres aláíróívek beszerezhetők azoknál a civil szervezeteknél, amelyek e vállalásban mellénk állnak, és amelyek névsorát folyamatosan közöljük honlapunkon: www.mvsz.hu/nepszavazas/ .

 

Az aláírt ívek célba juttatása

Egy aláírt ív rendkívüli érték. Nem csak az aláírásgyűjtő munkája adja értékét, hanem sokkal inkább minden egyes aláíró hite és reménysége. Miként félelme is: vajon személyi azonosítójával igazolt aláírását nem fordítják-e valaha ellene? Ezért az aláírt ívek célba juttatása a legnagyobb odafigyelést igénylő feladat.

Kérjük tehát aláírásgyűjtőinket, hogy óvatosan tépjék el a szaggatott hajlítás mentén az aláírt ívet. Majd:

·         Az aláírt íveket jutassák el lehetőleg hetente Budapestre, az MVSZ - Magyarok Házába, ahol mindenkor átveszik azokat.

·         Ha tehetik, ne bízzák a postára, mert rossz tapasztalataink vannak. Az, aki az MVSZ székházának portáján lead egy vagy több aláírt ívet (a továbbiakban köteg), lebélyegzett és aláírt igazolást kap, amellyel igazolhatja az átadás tényét, időpontját és az átadott ívek számát. E sárga cédulát számon lehet, és kell kérni a megbízottakon. Minden egyes átvett aláíróív-köteget köszönőlevélben is visszaigazolunk. E levél tartalmazza az érkezett ívek és az érvényes aláírások számát is. A levél a megbízott címére, vagy – amennyiben az kiderül –, az aláírásgyűjtő címére megy.

·         Amennyiben mégis a postára bíznák a kitöltött aláíróíveket, kérjük, küldjék ajánlott levélben. Köszönőlevél ez esetben is érkezik. Ha a köszönőlevél két héten belül nem érkezne meg, akkor panaszt kell tenni a postán.

·         A következő címre postázzon: Magyarok Világszövetsége - 1364 Budapest, Pf. 369.

·         Az aláírt ívek biztonságos célbajutását segíti, ha a postázással egyidejűleg sms-t is küld a 06-20-3137777 számra. Az sms-ben írja le nevét, lakhelyét, a feladott ívek számát és a postázás dátumát. Így mi is követhetjük a postázott ívek sorsát.

 

Aláírásgyűjtés

Népszavazási aláírásokat bárki, jóhiszemű, törvénytisztelő magyar ember gyűjthet. Gyűjtheti bárhol Magyarország területén, kivéve a munkahelyeket, közszállítási eszközöket és az önkormányzatok épületeit.

A legnehezebb feladat a személyi azonosító kitöltése. Tizenegy számjegyű szám. Az első a férfiaknál 1-es, a nőknél 2-es. A következő hat számjegy a születés időpontját jelöli ééhhnn szerkezetben, ahol éé az év, hh a hónap, nn a nap. Az utolsó négy számjegyet a legtöbb állampolgár nem tudja kívülről. A személyi azonosítót az új, kártyás igazolvány esetében a lakcímkártya hátoldala tartalmazza. Régebbi személyi igazolványok esetében be van bélyegezve annak valamely oldalára. Ám vannak olyan esetek is, amikor az állampolgár egyetlen okmányán sem szerepel a személyi azonosító. Ez esetben segíthet a választások óta megmaradt kopogtató cédula, amelyen szerepel ez a személyi adat. Ha ez sincs, akkor az önkormányzat jegyzőjéhez kell fordulni.

Kérjük aláírásgyűjtő testvérünket, hogy ne feledje a lap alján aláírni az ívet. Ha lehet, tegye azt akár olvashatóan is.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates