A népszavazásról

 

 Egyetért-e azzal, hogy az
Országgyűlés helyezze hatályon kívül a Budapest főváros
felszabadításánál elesett szovjet katonák emlékének

 megörökítéséről szóló, 1945. évi IX. törvényt?

 

Elvásik a veres csillag (Wass Albert)

Tét és tett

 
Népszavazási aláírásgyűjtés a Szabadság téri szovjet emlékmű elköltöztetéséért

 

Kezdődhet-e az igazi rendszerváltás mással, mint a megszálló szovjet hatalom szimbólumának eltávolításával? Különösen akkor, ha tudjuk, hogy mielőtt odaállították volna, a budapesti Szabadság téren a magyar államiság legfőbb jelképe, az Országzászló állt? Elfelejtette volna Magyarország népe, hogy történelmünk során a zászló védelmében milliók áldozták életüket? Dugovics Titusz hősi halált halt, magával rántva a mélybe az ellenséget, csak hogy a vár fokára idegen zászló ne kerülhessen!

Ez az első népszavazás 2006. október 23-a után. Az ’56-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulója után, mely napon, Budapesten meggyalázták Magyarország népét, azon a napon, amikor kiderült, hogy a rendszerváltásnak nevezett út járhatatlan. Járhatatlan, hiszen a pusztulásba vezet. Ezt a népszavazást újabbaknak kell követniük, mert az elhazudott, ellopott rendszerváltással padlóra küldött Magyarország létfontosságú kérdések egész sorára a népfelség megszólításával, azaz ügydöntő népszavazással keresi a választ, kapaszkodókat talpra állásához, az igazi rendszerváltáshoz.

Ennek a népszavazásnak ez a tétje!

Írd alá, ne tétovázz!

 

 

1945. évi IX. Törvény

 

a Budapest székesfõváros felszabadításánál elesett szovjet katonák

emlékének megörökítésérõl

 

1. § A magyar nemzet felismerve a Vörös Hadsereg sorsszerû küldetését, a Budapest székesfõváros felszabadításánál elesett szovjet hõsök emlékét hálája és kegyelete jeléül törvénybe iktatja.

 

2. § A nemzetgyûlés Budapest székesfõváros felszabadításánál elesett szovjet hõsök emlékét emlékmû felállításával örökíti meg.

 

3. § A jelen törvény kihirdetésének napján lép hatályba, végrehajtásáról a minisztérium gondoskodik.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates