Neves Csatlakozók

Kovács János - Nemzeti Hírháló:

Bármikor és bárhol megtörténhet a Garabandalban kapott égi üzenet, az eljövendő nagy Csodáról: „A Szűzanya – mondja Conchita – megtiltotta, hogy elmondjam, hogy miben áll ez a Nagy Csoda. Az idejét sem szabad elmondanom, csak nyolc nappal eljövetele előtt. Csak annyit mondhatok, hogy egy örvendetes egyházi eseményhez – és a szent Eucharisztia mártírjának ünnepéhez kapcsolódik, hogy egy csütörtök este 20 óra 30 perckor következik be, hogy mindenki, aki a faluban vagy a környező hegyekben tartózkodik, látni fogja, és hogy a betegek meggyógyulnak és a hitetlenek hinni fognak. Ez lesz a legnagyobb csoda, amit Jézus a világért valaha is tett. Semmi kétség nem lesz afelől, hogy Istentől jön, és hogy az emberiség javát szolgálja. A Csoda jele – un senal del milagro – mindörökre a fenyőfáknál marad, ezt le lehet majd filmezni vagy közvetíteni lehet a televízióban.” 
Tovább: http://www.uzenetek.eu/blog/garabandal/

 

 Dr. Simon PéterMohács:
Nem kis teherrel érkezik egy kis-magyar a világra, ha Trianon gyászos évfordulójának napján születik. Sokszor jutott ez eszembe, amikor a június 5-i születésnapomat ünnepeltük. Minden igazolványomon ott állt a megnyugtató dátum, mely ráadásul abban az évben éppen Pünkösd napja volt. Már a hatvanadik életévemet tapostam, amikor Édesanyám 86 évesen végül bevallotta, hogy valójában június 4-én jöttem a világra. Izzó magyar lelke nem tudta elviselni, hogy kisfia majd egy életen keresztül cipelje ennek terhét. Cselhez folyamodott és sikerült a szülés dátumát a következő napra regisztráltatni. Áldott emlékű, büszke magyar lelkű Anyám tettét egy novellámban örökítettem meg.
Úgy érzem, hogy kötelességem ezen a gyászos 95-ik  évfordulón Trianonban személyesen részt venni, tiltakozni, s egyben Édesanyám hőstettéért az Istennek hálát adni!

 

 

  Micsoda drámai üzenetet küldött a balsors a magyarságnak, amikor azonos napra sodorta a külső és a belső nemzetvesztés dátumait: 1920. június 4-ét és 1956. június 4-ét!  Csak a nemzethalál himnikus dalnoka, Vörösmarty Mihály szavaival lehet valamelyest érzékeltetni, hogy mit és miként veszítettünk a trianoni békediktátum magyarságot marcangoló rendelkezéseivel, illetve a kommunista minisztertanács 1043/1956-os ukázával. Míg az előbbi következményeként  országunk lélekszáma 20 886 487-ről 7 615 117-re esett vissza, addig az utóbbi  – a máig tartó abortuszdiktatúra jegyében – már eddig is ugyanennyit, vagyis hétmillió magyar magzatgyermeket is abortált.   

 

Hallottuk a szót. Mélység és magasság

Visszhangozák azt. S a nagy egyetem

Megszűnt forogni egy pillanatig.

Mély csend lőn, mint szokott a vész előtt.

A vész kitört. Vérfagylaló keze

Emberfejekkel labdázott az égre,

Emberszívekben dúltak lábai.

Lélegzetétől meghervadt az élet,

A szellemek világa kialudt.

S az elsötétült égnek arcain

Vad fénnyel a villámok rajzolák le

Az ellenséges istenek haragját.

És folyton-folyvást ordított a vész.

Mint egy veszetté-bőszült szörnyeteg.

Amerre járt, irtóztató nyomában

Szétszaggatott népeknek átkai

Sóhajtanak fel csonthalmok közől,

És a nyomor gyámoltalan fejét

Elhamvadt városokra fekteti.

 

Emlékezzünk és tanuljunk, de gyászunkban se feledkezzünk meg a magyarok Nemző-Teremtő Istenének tiszteletéről! Tehát: kegyelmet magunknak, kegyelmet magzatunknak! Békét az anyaméhben! Életre fel!  

--

Dr. Téglásy Imre elnök

Alfa Szövetség

Human Life International - Hungary

www.alfaszovetseg.hu

mobil: +36 30 9 226 775 

 

 

 

Image result for papp lajosI. Világháború lezárásakor Trianonban, Európa legártatlanabb nemzetét feszítették keresztre. De keresztáldozatunk nem volt hiábavaló, nem vész kárba.

 

Nem mi szereztük a Kárpát-Hazát akik most élünk, ezért nincs jogunk lemondani róla.

Őseink vérrel, verítékkel tartották meg a Teremtőtől nekünk kijelölt Kárpát-medencét.

A magyarok küldetése a Kárpát-medence őrzése. Be kell fogadnunk és tanítanunk a körülöttünk élő népeket.

Nem fegyverrel, hanem szeretettel, szeretetben tudjuk csak visszavenni azt, ami a teremtői szándék szerint ősidők óta a miénk.

 

Papp Lajos szívsebész professzor

 

 

 

http://www.egipatrona.hu/mvsz/images/vargatibor.jpgdr. Varga Tibor, a Szent Koronát középpontjába állító történelmi magyar alkotmány jeles szakértője négy alaptételre emlékezteti a Versailles-i Trianon-95 megmozdulás részvevőit és velük együtt minden magyar embert:

1. A világ bűne Trianon.

2. Legyünk konok magyarok!

3. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?

4. Leszünk mi még szent királyság!

 

 

 

 

 

A CS.Í.T. zenekar ezt üzeni a Versailles-i tüntetőknek: 

 

A Jóisten áldását kérjük utatokra!

Lélekben Veletek vagyunk!

 

Küldik 1920 ( ébredj fel szép Hazám!) című dalukat, amely itt hallgatható meg: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_J70ppW-wI

 

 

 

 

http://budahazy.org/images/stories/articles/2010/december/egyes.jpgAz én születésnapom június 3-án van, egy nappal Trianon gyásznapja előtt, ezért nem tudok felszabadultan úgy ünnepelni a születésnapomon, hogy ne jusson eszembe, hogy a másnap miféle nap is. Már gyerekkoromban elültette bennem nagymamám a trianoni igazságtalansággal szembeni meg nem alkuvás magvát, ami életutamon előre haladva szárba is szökkent. Már a '90-es évek elején Nagy Magyarországos karszalaggal a kezemen mászkáltam állandóan, és az ezredforduló környékén Magyar Revíziós Mozgalom néven civil mozgalmat hoztam létre, amivel az utcai járókelőknek tartottunk minden hónapban "fejtágítást" Trianon igazságtalanságáról.

Kiábrándító belegondolni, hogy a rendszerváltás óta hány alkalmat szalasztottak el az országunkat aktuálisan irányító különböző hazaáruló politikusok, hogy visszaszerezzünk valamit elorzott földünkből. Azt gondolom, hogy az Ukrajnában elindult bomlási folyamat, már nem lehet az, amelyik a nekünk szolgáltatott valamilyen igazságtétel nélkül érhet véget, ezt az újabb hazaárulást már nem szabad hagynunk! Minél több közszereplőnek és szervezetnek kell nyíltan kimondani itthon és külföldön is, hogy igenis a mi határaink igazságtalanul vannak jelenleg meghúzva és változást tartanánk ebben indokoltnak! Ebből a szempontból is tartom fontosnak a versailles-i figyelemfelhívó tiltakozó megmozdulást.

Budaházy György

 

 

 


 

                                                                             

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Free business joomla templates