Szent Péter-bazilika: 400 fős csíki kórus Márton Áron püspökért

Felcsiki kórusok Rómában 0Négyszáz fős felcsíki egyházi kórus énekelt a Magyarok Nagyasszonya búcsúünnepén, a Szent Péter-bazilikában Márton Áron püspök boldoggá avatásának előmozdítására. Az eseményről a Hargita Népe tudósított.

 

Négyszáz csíki énekelt a Szent Péter-bazilikában

Áron püspökért – Rómában

 

 

 

A felcsíki egyházi kórusok csaknem négyszáz tagja utazott pénteken Rómába. Az énekes zarándoklat fő célja Áron püspök boldoggá avatási eljárásának előmozdítása. Az egyesített kórus tegnap a Magyarok Nagyasszonya búcsúünnepén a római Szent Péter-bazilika Katedra-oltáránál tartott szentmisén vett részt.

Székelyek Rómában. Hangsúlyos jelenlét Fotó: Ambrus Róbert

Amikor 2015-ben Rómában járt a szépvízi énekkar, Somorjai Ádám vatikáni diplomata arra hívta fel a figyelmünket, hogy vigyünk oda csoportokat, hogy legyen, akiket ő bemondjon, tolmácsoljon a Szent Péter téren – magyarázta Gábor Zoltán szentszéki tanácsos, szépvízi plébános, a zarándoklat egyik szervezője. – Mi megfogadtuk ezt a buzdítását, tanácskoztunk a felcsíki plébánosokkal és kántorokkal, és most meghívást kaptunk Rómába Magyarország Vatikáni Nagykövetsége részéről október 8-ra, a Magyarok Nagyasszonya búcsújára. A csaknem négyszáz énekesből álló zarándokcsoport vasárnap, október 7-én szentmisén vett részt és énekelt a római Szent Ignác-templomban. Tegnap, a Magyarok Nagyasszonya búcsú-ünnepén – amely a Szent Péter-bazilika altemplomában található Magyarok Nagyasszonya magyar kápolna búcsúnapja is – a római Szent Péter-bazilika főoltára mögötti Katedra-oltárnál magyar nyelvű szentmisén vett részt a teljes nagy énekkar. A magyarok kápolnájában nem fért a nagy létszámú zarándokcsoport.

Fotó: Molnár Fülöp

 

– Ezen a Mária-búcsún főként Mária-énekeket énekeltek a kórusok – világosított fel Gábor Zoltán plébános. – Az előkészületek, a főszervező Incze Sándor szépvízi kántor irányításával több mint félévet vettek igénybe. Az előre kiválasztott énekek egy kottásfüzetben is megjelentek, a kiadványt minden kórustag kézbe vehette, eszerint gyakorolták be. A Szent Péter-bazilikában többek között a „Nyíljon ki szívetekben az örömvirág” és az „Angyaloknak nagyságos asszonya” kezdetű szenténekeket énekeltük el a pápai himnuszon, valamint a magyar és a székely himnuszon kívül. A búcsús szentmise főcelebránsa Palánki Ferenc Debrecen-Nyíregy­házi megyéspüspök volt, aki kiemelte, hogy a magyarság, „Szűzanya népe” Európa békéjén munkálkodik, és a krisztusi értékeket képviseli Európa közepén. Az ünnepi szentmisén a csíki zarándokok székely, illetve csángó ruhát viseltek, hangjuk betöltötte a bazilikát. Vezényelt Incze Sándor, Fórika Attila, Gombos Csaba és Bálint Zsolt. Előénekesek voltak: Bakos Mihály Károly, Kristály Attila, Bartos András, Fórika Attila, Gombos Csaba és Bálint Zsolt. Orgonált Borcsa Gergely és Bíró Zsolt. A 14 egyházi kórusból álló zarándokcsoport (Balánbánya, Csíkszentdomokos, Dánfalva, Madaras, Csicsó, Madéfalva, Delne, Szépvíz, Szentmiklós, Bor­zsova, Taploca, Gyimesfelsőlok, Gyimes­kö­zéplok egyházközségek és Csíksze­reda Millenniumi-templomának kórusai) holnap szintén népviseletben vesz részt a Szent Péter téren az általános pápai kihallgatáson. A zarándokok a szépvízi zászlón kívül egy 8 méteres magyar és egy 8 méteres székely zászlót is magukkal visznek.

– Az általános pápai audienciára 15 egyházi énekkel készültünk – mondta Gábor Zoltán. – Legszebb Mária-énekeinket énekeljük el. Ezek között van a „Boldogasszony Anyánk”, az „Egészen szép vagy, Mária” és a „Dicsértessék a Jézus, Mária neve”. Elénekeljük az „Isten, hazánkért térdelünk elődbe…” kezdetű szenténeket és P. Márk József csíksomlyói ferences szerzetes Márton Áron püspökről szerzett himnuszát is. Az énekes zarándoklatunk egyik fő célja ugyanis megemlékezni Márton Áron 1938-ban történt püspöki kinevezésének 80-dik évfordulójáról, és jelenlétünkkel előmozdítani Áron püspök boldoggá avatásának ügyét a Vatikánban. A holnapi általános pápai audiencia alkalmából a felcsíki csoporthoz Borboly Csaba megyei tanácselnök és Tamás József segédpüspök, általános helynök is csatlakozik. A zarándokcsoport egy nagy méretű fotókönyvet visz a pápának a felcsíki községekről, majd szerda délután hazafelé indul.

Daczó Katalin

 

https://hargitanepe.eu/negyszaz-csiki-enekelt-a-szent-peter-bazilikaban/

 

 

Gyűjts Trianon ellen tíz aláírást Te is!

Videó: Molnár V. József Trianonról

 

 

Továbbította az MVSZ Sajtószolgálat

9790/181010

 

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a

globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 


 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldje vissza a nem kívánt közleményt sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, és írja be tárgy-rovatába a meglévő tárgy elé ezt a szót: Leiratkozás.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates