MVSZ: Törvényhozási javaslat a Tordai Országgyűlés 450. évfordulójára

mvsz1Patrubány Miklós január 8-án levelet írt Kövér László Házelnöknek, amellyel javasolta, hogy az Országgyűlés nyilvánítsa törvény erejével az 1568-as tordai országgyűlés zárónapját, január 13-át a Vallásszabadság napjává, ekként állítva emléket annak, hogy a magyarság a Tordai Országgyűlés révén Európát egy évszázaddal, Amerikát kettővel megelőzve, elsőként iktatta törvénybe a legfőbb emberi szabadságot, a lelkiismeret, avagy a hit szabadságát.

Az MVSZ elnöke elküldte törvényhozási javaslatát az Országgyűlés alelnökeinek, az országgyűlési képviselettel rendelkező magyar pártok elnökeinek, frakcióvezetőinek.

 

 

Sajtószolgálatunk kérdésére Patrubány Miklós elmondta, hogy amikor a Vallásszabadság napját 2018. január 7-i, vasárnapi jegyzetében kezdeményezte, nem volt tudomása arról, hogy január 13-án az unitárius egyház az erdélyi magyar történelmi egyházak támogatásával és magyar állami vezetők részvételével január 13-ra megemlékezést szervez Tordára, az egész emberiség életére kiható országgyűlés helyszínére.

Az elnök álláspontja szerint a vallásszabadság 1568-ban történt tordai meghirdetésében kétségtelenül meghatározó szerepe volt az akkor első magyar alapítású keresztény felekezetként létrejövő unitárus egyháznak és Erdély akkori, unitárius vallásra tért fejedelmének, János Zsigmondnak. A Tordai Országgyűlés határozatának meghozatalában azonban szerepe volt a többi keresztény felekezetnek is, a katolikusnak, a lutheránusnak és a reformátusnak.

Patrubány Miklós elmondta, hogy jóllehet ő maga csíki katolikus, amiről sokakban bizonyos fokú bigottság-kép él, ő maga mindenkor a vallásszabadság híve volt, amit tavaly az unitárius egyház a tiszteletbeli unitárius cím adományozásával méltányolt.

Az MVSZ elnöke tájékoztatta törvényhozási javaslatáról az erdélyi történelmi egyházak püspökeit is.

 

Korábban írtuk:  Vallásszabadság - Erdélyben született, 450 éve - A magyar nemzet nagy ajándéka az emberiségnek - Patrubány Miklós jegyzete

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

9461/180112

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates