Bottyán Zoltán a pásztói könnyező Szűzanyáról

Harmadik hete kering a hír a világhálón, hogy Pásztón könnyezik a Szűzanya. AZ MVSZ Sajtószolgálatot Bottyán Zoltán, az VSZ Pásztón lakó elnökhelyettese tudósította. Pásztóiként meglehetős izgalmat váltott ki belőlem a hír, reformátusként azonban meglehetős szkepticizmussal nyugtáztam. Vártam a hivatalos egyházi nyilatkozatot a csodásnak minősülő jelenségről.  Annál is inkább, hogy az ország különböző részeiből villámpostán is, telefonon is többen kértek tőlem hiteles beszámolót. A hivatalos nyilatkozat azonban mindez ideig nem jelent meg.

 

Minthogy azonban július 19-én reggel két hétre külföldre távozom, nem halaszthattam tovább a  tudakozódást.

Mint kiderült, ez nem is olyan egyszerű. A csodás/különös jelenség helyszíne nem a városka központjában, a parókiával szemben álló Szent Lőrinc plébániatemplom, hanem a kissé távolabb fekvő Szentlélek Temető kápolnája, mely ma már néha szentmisének is helyet ad. Ez azt jelenti, hogy rendes körülmények között a Szentlélek-templom csak temetéskor, illetve meghatározott alkalmakkor tart nyitva. A csodás jelenség megtapasztalására érkezők folyamatos fogadása egyelőre még nincs biztosítva, és a nyári körülmények között megoldása nem kis gondot okoz a plébániának.

Nekem szerencsém volt.

A pásztói könnyező Szűzanyáról

Zahar Béla plébános úr vidéki útjáról már a koraesti órákban visszaérkezett a plébániára, s azonnal a Szentlélek-templomba sietett, hogy este nyolcig – a temető zárásáig – lehetővé tegye, hogy a hívek és érdeklődők megtekintsék a Mária-szobrokat. A Sajtószolgálat számára készséggel adott külön tájékoztatást, s engedélyezte a fényképezést és videózást is.

Tőle tudtam meg, hogy először a július 1. előtti csütörtökön, tehát Péter-Pálkor észlelte a kicsiny Mária-szobor, a „Rosamistica” könnyezését egy hívő, aki videóra is vette, és közzétette. Az egyház azóta kivár. Várja a megfigyelések eredményét és ennek alapján a felettes egyházi szervek, a püspökség állásfoglalását. Tény, hogy a templomocska két Mária-szobrának a szemében könnyeket vagy arra emlékeztető jelenséget, csillogást észleltek, észlelnek azóta is a hívek.

A Mária-jelenés nem ismeretlen Pásztó környékén.  1947. július 2-án este Sánta Lászlónénak, megjelent a Szűzanya a Mátrában, Fallóskúton, mely korábban a ma Pásztó részét képező Hasznoshoz tartozott.

Az eseményről ezt írja a http://matrahegy.hu/falloskut/maria_kapolna :

„. Egy forrást mutatott neki, melynek gyógyító ereje van azok számára, akik hittel közelítik meg. /…/

1948 tavaszán a Szűzanya újra megjelent Sántánénak és azt kívánta, hogy kápolna épüljön a forrás mellé. Sántáné közel fél éven át hiába kilincselt az egri érseknél, majd a civil hatóságoknál, hogy megszerezze az építési engedélyt. A község híveitől összegyűlt a szükséges pénz, a kápolnát 1948. december 8-án adták át rendeltetésének és ugyanekkor helyezték el benne a Mária-szobrot.

/…/

Fallóskúton a Szűzanya közbenjárására számos imameghallgatás történt. Sántáné - minthogy tevékenységét a kommunista rendszer károsnak és veszedelmesnek tekintette - kétszer, összesen 21 hónapot töltött kivizsgálás, illetve gyógykezelés céljából ideggyógyintézetekben, hol mind lelkileg, mind testileg sokat szenvedett, de "téveszméi" feladását nem tudták elérni az orvosok. Az egyház a kápolnát a hozzá tartozó földterülettel együtt 1987 őszén vette át és ezzel megkezdődött Fallóskút kulturált búcsújáróhellyé való kiépítése.”

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

9302/170719

Támogassa személyi jövedelemadójának 1%-val a Magyarok Világszövetségét!

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)

 

A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)

 

A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.

 

A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

 

Az MVSZ Sajtószolgálat közleményei olvashatóak a www.mvsz.hu honlapon is. Hírlevelünkről való leiratkozáshoz, küldjön üres levelet a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre, amelynek tárgy-rovatában mindössze ennyit közöl: Leiratkozás.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates