Buzdítások

Buzdítás Kunszentmiklóson, a Bakér Mentében

2011. december 16-án

Tisztelt Elnök Úr!
Levélváltásaink során jeleztem Önnek, hogy a Bakér Mente nevű helyi havilapunkban közzé teszem afelhívásukat. A lap ma jelent meg a szokott 8-900 példányban, a kissé keményített szöveget a csatolmányban küldöm.
Az újság kihordói holnap viszik szét az  előfizetőknek és a boltokba, így remélem, hogy hamarosan számos "Kunszentmiklós"  feliratot olvashatok majd a honlapjukon!
Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánok Önnek és Munkatársainak.
Barátsággal: Jakab László.


Keresünk... - Sydney - Török Zsuzsanna felhívása

FELHÍVÁS

A Magyarok Világszövetsége egy Magyarságtudományi Egyetem létrehozását tûzte ki célul. Az új egyetemi oktatás abban a szellemben történik majd, mellyel a Magyarságtudományi Füzetekben és a Magyarságtudományi tanulmányok olvasása során találkozhattunk.  

Az alábbiakban közzétesszük az MVSZ felhívását.

Aki támogatná szeretné ezt az ügyet, kérjük, hogy adományát  ($50, vagy havi $5, 12 hónapon keresztül) juttassa el csekken, vagy money orderen a NSWHID nevére. Cím: PO BOX 522 Winston Hills 2153. NSW. A támogatók névlistáját az MVSZ honlapján teszik közzé. Adakozók 

Köszönettel,

Török Zsuzsanna

Keresünk százezer magyar embert! 

Keresünk százezer magyar embert, aki kész támogatni azt az önzetlen nemzetszolgálatot, amelyet a Magyarok Világszövetsége immár 12. éve az állami költségvetési támogatástól megfosztva, a magyar nemzet szolgálatában végez.

  Az elmúlt évtizedben, lett légyen az a magyar állampolgárság visszaszerzése érdekében kitűzött népszavazás anyagi eszközök nélküli megszervezése, vagy lett légyen az Magyarok Világkongresszusa, vagy lett légyen az tüntetés megszervezése Trianonban, az országunkat ízeire szaggató békeparancs helyszínén, vagy lett légyen az a benesi dekrétumok tarthatatlanságának Brüsszelbe vitele, vagy lett légyen az a készülő európai alkotmánynakeddig soha nem volt közösségi jogokkal való kiegészítése, vagy lett légyen az, az 1956-os, üdvtörténeti jelentőségű Magyar Forradalom és Szabadságharc leverésére bevetett szovjet katonai erő által okozott károk kiértékelése, vagy lett légyen az a magyarságtudományi tanulmánykötet, és később a Magyarságtudományi Füzetek kiadása – a Magyarok Világszövetsége mindig nulláról indult….


Keresünk... - Fejér Szövetség a Magyarságtudományi Egyetemért

2011. november 8.

Tisztelt Elnök Úr!

A Fejér Szövetség részéről első átutalásként 62.000 Ft-ot utaltunk a megadott folyószámlára a Magyarságtudományi Egyetem alapítására. ... Tovább

Kedves Magyar Testvérem!

A Magyarok Világszövetsége tizenkét évi keserves magyar állami támogatás nélkül hatalmas, mondhatom mérföldköves teljesítményeket hajtott végre, amelyek ismétlésétől elállok, mert ha egy kicsit is követted a magyar érdek szorgalmazását, ez úgy is ismert előtted, amit különben is az alábbi Magyarságtudományi Egyetem meghirdetése felsorol.  Én inkább ennek a megalakulandó Magyarságtudományi Egyetem fontosságát hangsúlyozom.

Történelmünket a győztes és magyarságot elnyomni szándékozók írták.  Évszázadokon át a lealacsonyító, lelkünket, becsületünket, önbizalmunkat megtörő becsmérlő tanítást alkalmaztak iskoláinkban, aminek hatása vezetett a jelenlegi végküzdelembe.  Új, magyar érdekű tanítást akarjuk bevezetni.  Ehhez kérjük anyagi támogatásod. 

A Magyarságtudományi Egyetem felhívása keres 100,000 magyart, minden hazájáért érző és szolgáló nemzettestvért, aki tíz hónapon át 5 dollárt hónaponként vagy egyszerre 50 dollárt adományoz.   

Hogy megkerülhesd a banki tarifát, küldd adományod a Magyarságtudományi Intézet nevében, Magyarságtudományi Egyetem megjelöléssel, csekken vagy money-orderen USA dollárban, amely az adóból levonható.  Erről azonnali nyugtát küldünk és ezt az összegyűlt nagyobb összeget egyben továbbítjuk az MVSZ bankszámlájára. 

Én a Magyarok Világszövetsége által felajánlott: „Ha valaki arra vállalkozik, hogy 20-25 adakozó adományát összegyűjtve, a gyűjtéssel járó ügyvitelt egyszerűsítve, költségeit csökkentve segítse munkánkat, úgy neki a híres-nevezetes Magyarságtudományi tanulmányok kötetét küldjük ajándékba”  ezt nem igénylem, mert ennek költsége további 50 USA dollárral nehezítené a célunk megvalósítását. 

Tisztelettel:

Botos László

Magyarságtudományi Intézet

107 Pasadena Ave.

Groton, NY 13073

2011. október 27.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates