Megjelenés előtt a Világkongresszus első kötete

Mint ismeretes, a Jövő a Szent korona jegyében cím alatt zajló Magyarok VIII. Világkongresszusa kimunkálta és elfogadta a magyar nemzet új meghatározását, avagy a nemzet új, magyar meghatározását. A korszakos határozathoz vezető utat, annak teljes szellemi erőterét dokumentáló 500 oldalas kötet megjelenés előtt áll. Ára 3.000 forint. A kötetet előre megrendelők kedvezményt élveznek. Egy könyv, amelynek olvasását az elején kell kezdeni.

 
 

A magyar nemzet új meghatározásához vezető döntéshozatal folyamata a Világkongresszus Nyitó-konferenciáján kezdődött, három vezérelőadással, amelyek a kötet második fejezetében olvashatók. Kocsis István előadása – A Szent Korona védőboltozata – minden eddiginél összefogottabban és nyilvánvalóbban ismertette a magyar nemzet évezredes alkotásának legjelentősebb és a világon egyedülálló eredményét, a Szent Korona által uralt országot. Dr. Drábik János „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!” című előadásában vállalta az egyik legbonyolultabb kérdéskör, a magyar-zsidó viszony feltárását. Dr. Orosz Mihály Zoltán a magyar-cigány viszonyt járta körül Magyarország válaszúton: integrálható vagy önálló nemzeti lét felé kell-e segíteni a cigányságot? című előadásában.

 

Ezt követte a Jövő a Szent Korona jegyében című, kétnapos Nemzetstratégiai konferencia, a maga harminckét előadásával, amelyek a kötet harmadik fejezetében találhatók.

 

Egy teljes vitanap csiszolta tovább az alakuló új nemzetfogalmat, amelynek végső szövegét másnap, a Világkongresszus ötödik munkanapján, augusztus 20-án  fogadta el a Záró-konferencia, mely határozatok a kötet első fejezetét alkotják.

 

Akik a Világkongresszus nemzetstratégiai kötetét megrendelik, és annak árát az MVSZ bankszámlájára 2012. szeptember 30-ig átutalják, 10%-os kedvezménnyel jutnak hozzá az október első hetében megjelenő könyvhöz. A megrendelők kéretnek, hogy utaljanak át kötetenként 2.700 forintot az alábbi számlára. Aki öt kötetet rendel meg, az 15%-os kedvezményhez jut, tehát 5*2.550 = 12.750 forintot kell átutaljon. Tíz kötet megrendelése esetén 20%-os kedvezmény jár, azaz 10*2400 = 24.000 forint utalandó át.

 

Az átutaláson tüntessék fel: Támogatás: M.VIII.VK – Nemzetstratégiai kötet

 

Ha számlát igényelnek, úgy a számlaadatokat írják meg a sajtoszolgalat@mvsz.hu címre.

 

Magyarországról történő átutalás esetén:

Magyarok Világszövetsége 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

bankszámlája: 10300002-20102159-70763285


Külföldről történő átutalás esetén:

Magyarok Világszövetsége

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.

bankszámlája: IBAN HU 07  10300002-20102159-70763285

MKB - Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.

1056 Budapest, Váci u. 38.

SWIFT Kód: MKKBHUHB

 

Tartalomjegyzék

 

PATRUBÁNY MIKLÓS: Alapvetés……………………………………………………………... 9

 

Magyarok VIII. Világkongresszusa – a Záró-konferencia határozatai

A magyar nemzet új meghatározása ............................................................................... 15

A Magyarok VIII. Világkongresszusának Záró-nyilatkozata ........................................... 35

 

Magyarok VIII. Világkongresszusa – a Nyitó-konferencia Előadásai

Kocsis István: A Szent Korona védőboltozata ......................................................... 37

DR. Drábik János: „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!” ............................. 65

Dr. Orosz Mihály Zoltán: Magyarország válaszúton: integrálható

vagy önálló nemzeti lét felé kell-e segíteni a cigányságot? ........................................... 107

 

Jövő a szent korona jegyében – a nemzetstratégiai konferencia előadásai

 

a Szent Korona világa

Bottyán Zoltán: Jövő a Szent Korona jegyében ................................................ 119

Prof. Dr. Vass Csaba: Hungária, az Archiregnum ............................................ 131

Dr. Bakos Batu: A Szentkorona misztériuma ..................................................... 165

Dr. Balogh Sándor: A Korona Tan misztikája ................................................ 169

Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa: Vallási és etnikai közösségek

a Szent Korona országában a teljes autonómiáig ...................................................... 177

Dr. Popovics Tibor Miklós: A Szent Korona országa és a ruszinok,      

mint II. Rákóczi Ferenc fejedelem leghűségesebb népe, „gens fidelissima” ............. 191

Szabó László: A Magyar Unitárius Egyház újraegyesülésének

nemzetpolitikai üzenete ............................................................................................. 209

Magyar nép, magyar nemzet

Pápai Szabó György: Magyar erkölcs, magyar jellem, magyar küldetés ….… 215

Dr. Cser Ferenc: A mellérendelő emberi viszony szerepe

a magyar nemzet történetében ................................................................................. 225

Dr. Boór Ferenc: A székiség vezérelve ............................................................ 233

Bakk István: A Pálos Rend szerepe a magyar nemzet életében ......................... 249

Dr. Zétényi Zsolt: Az ősi Alkotmány – 2012-ből szemlélve.

A történeti alkotmány törvényei és szokásai ……………………................................ 265

Botos László: A nemzettudat szerepe a nemzet életében ................................. 289

A nemzeti lét

Dr. Bogár László: A történelmi pusztulás lejtőjén

a magyar nemzet állama ........................................................................................ 297

Dr. Léh Tibor: Etnikai vagy állampolgári nemzet? .......................................... 301

Dr. Drábik János: A nemzet és az állam kiszolgáltatottsága a

globális háttérhatalomnak * A pénzhatalmi világelit magánháborúja .................. 315

Prof. Dr. Váralljai Csocsány Jenő: A népszaporulat

a nemzeti lét elsődleges feltétele ............................................................................ 337

Varga István: A nemzeti lét dimenziói, különös tekintettel

az értékteremtésre ................................................................................................ 369

Prof. Dr. Tanka Endre: A föld szerepe a nemzet életében ........................ 377

Borsos Géza: A Székely Nép helye a magyar nemzet testében ...................... 385

Borbély Imre: A társadalom döntéshozási szintjei, a hatalom,

a társadalom puha és kemény szabályzói. A nemzetfogalom definíciói és

elhelyezése a társadalom közösségalkotó erőterében.......................................... 393

Alakuló Nemzet

Gazda József: A magyar nemzettudat állapota és a magyar jövő .............. 423

váradi és micskei Dr. Baranyi Tibor Imre: A Nemzet mibenléte

az őshagyomány fényében ................................................................................. 437

Siklósi András: Szellemi, lelki, erkölcsi és hitbeli

adalékok a magyarság megmentéséhez ............................................................. 445

Csapó Endre: Nemzet a világszórványban .................................................. 453

Dr. Bene Gábor: Mi a nemzet? ................................................................... 459

Dr. Kőrösi Mária: Hazánkhoz – Hazánkért – Nemzetünkért – a

politikai geográfia tükrében .............................................................................. 469

 

 

„A Szent Korona Isten gondolata a magyar létről… A magyar küldetésről

                                                                                                Kocsis István

 

MVSZ Sajtószolgálat

7607/120925

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates