Magyarország páratlan Szent Koronája

A Szent Koronát és az Általa meghatározott államot helyezte a magyar nemzet új meghatározásának középpontjába a Magyarok VIII. Világkongresszusa. A Nyitó-konferencián elhangzott programértékű előadásában – A Szent Korona védőburkolata – Kocsis István így fogalmaz: „A Szent Koronát Istentől kapta – meghatározott céllal, meghatározott üzenettel – a magyar nemzet… Az Égből alászállt Szent Korona megerősíti a magyarságot annak hitében, hogy Isten sajátos értelmet szánt a magyar létnek.”

Ám hogy Magyarország Szent Koronájának magasztossága egyetemes, és idegeneket is megérint, jól példázza az Amerikában élő Dr. Balogh Sándor, nyugalmazott politológia-professzor írása, amelyet a világkongresszust követően tett közzé.

 

Magyarország páratlan Szent Koronája

Balogh Sándor írása

 

(…)

Nagy Károly megkoronázása

 

Van két érdekes festmény Európában, amelyek nem csak kiegészítik egymást, hanem történetük is igen érdekes. Bajorországi Lajost 1859-ben koronázták bajor királlyá. Ő megbízta Friedrich Kaulbach német festőt, hogy készítsen egy festményt Nagy Károly megkoronázásáról. Ezt a festményt a saját megkoronázását ábrázoló festménnyel szemben szándékozott elhelyezni. Nagy Károly volt a Szent Német-római Birodalom első császára, Európa atyja. A megbízás lényege az volt, hogy kidomborítsa Nagy Károly megkoronázásának jelentőségét és nagyszerűségét. A művésznek meg kellett találnia azt a koronát, amely alkalmas egy ilyen korszakos esemény bemutatására. Bár létezik egy X. századbeli korona, amely Nagy Károly koronája, avagy császári korona néven vált ismertté. Kaulbach mégsem ezt használta, hanem inkább Szent István Szent Koronáját választotta!

 

A kép ma is látható a bajor parlament alsóháza, a Landtag előcsarnokában (jobb oldalon)

 


Nagy Károly megkoronázása – a teljes festmény

Részlet a festményből, külön kiemelve a korona

Artúr király halálos ágya

 

Ugyancsak a XIX. század közepén egy angol festő, Edward Burne-Jones (1833-1898) mély kiábrándulást érzett a nemesi műveltség, a keresztény erkölcs és mindazon értékek hanyatlása miatt, amelyek a középkori Angliát jellemezték, amelyek helyébe megjelentek a modern izmusok. Hiányérzetét egy festménybe foglalta, amelynek témája Artúr király szellemének halála. Természetesen Artúr király egy kitalált személy, aki az angol lovagok és Camelot jóságát és nemességét jelképezi, abban a királyi udvarban, ahol az erény virágzott. A festmény Artúr király utolsó éjszakáját ábrázolja. Halálos ágyán a fejénél egy angyal ül, koronája pedig az ágy előtt, a földön van. De Artúr királynak nem volt valóságos koronája, amelyet meg lehetett volna festeni, ezért Burne-Jones ugyanúgy, mint Kaulbach, meg kellett találja a megfelelő koronát. Az olvasóra bízom annak eldöntését, hogy a véletlen műve volt-e, vagy valami más, hogy Burne-Jones ahelyett, hogy valamelyik brit birodalmi vagy más koronát használt volna, Artúr király mellé ugyanazt a koronát ábrázolta, amelyet Kaulbach Nagy Károly megkoronázásához. Igen, Szent István Szent Koronája hever Artúr király ágya előtt. Ekképp a Szent Korona és a két királyt ábrázoló kép a középkori európai keresztény civilizáció kezdetét és végét jelképezi.

„Artúr király végső elalvása” – Edward Burne-Jones (1833-1898) Pre-rafaelita festő alkotása

Artúr király halálos ágya előtt a Szent Korona – részlet Edward Burne-Jones festményéből

Érdemes megjegyezni, hogy mindkét festmény olyan részletesen mutatja be a Koronát, hogy lehetetlen nem felismerni. Burne-Jones még a csüngőket is odafesti, pedig ebben a korban nem valószínű, hogy fénykép állt volna rendelkezésére, a Szent Korona pedig lakat alatt volt elzárva. A korabeli magyar ábrázolások is mind egyszerűsített formában ábrázolják a Szent Koronát.

 

The Unique Holy Crown of Saint Stephen of Hungary

Article by Sandor Balogh

 (…)

The Coronation of Charlemagne

There are two interesting paintings in Europe that not only complement each other, but tell an. interesting story. Ludwig of Bavaria was crowned Bavarian king in 1859. He commissioned a German painter, Friedrich Kaulbach, to paint a picture of Charlemagne’s coronation. The painting would be placed across a painting of Ludwig’s coronation. Charlemagne was the First Holy Roman Emperor, and is considered the Father of Europe, Pater Europae. The task was to show the importance and magnificence of Charlemagne’s coronation, so the artist had to find a crown suitable for such a dignified event. There is a crown known as the Crown of Charlemagne or the Imperial Crown from the 10th Century. Yet Kaulbach did not use it. Instead, he had chosen the Holy Crown of Saint Stephen of Hungary!


The picture is still in the Hall of the Bavarian Landtag.

 


Detail of the painting. Inset shows the Crown in some detail.

 


Full view of Charlemagne’s Coronation.

The Death Bed of King Arthur

Also in the middle of the 19th Century an English painter, Edward Burne-Jones (1833–1898), was disappointed by the demise of the noble culture, Christian morality and values that characterized England of the middle ages, and the appearance of the various modern isms. He expressed his frustration by painting a picture, with the theme that the spirit of King Arthur is dead.. Of course, King Arthur is an invention that became the symbol of the good and noble in the English knights, and of Camelot, the Court where virtue flourished. So he painted the last night of the dying King Arthur in bed, an angel at his head, and his crown was on the floor, in front of the bed. But Arthur did not have a real crown that he could paint . Therefore Burne-Jones, just like Kaulbach, had to find a proper Crown. I let the reader to decide if it was coincidence, or something more, that Burne-Jones, instead of picking one of the British Imperial or other crowns, painted the same Crown for King Arthur that Kaulbach used for his Coronation of Charlemagne. Yes, it is the Holy Crown of Saint Stephen that lies in front of King Athrur’s bed. So, the Holy Crown and the image of the two kings symbolizes the beginning and the end of the medieval Christian civilization of Europe.


"The Last Sleep of Arthur" by the Pre-Raphaelite painter Edward Burne-Jones (1833–1898).

 


Section of "Arthur’s last sleep” with the Holy Crown.

It is interesting to note that the two paintings present the Holy Crown in detail, and the image on both painting is surprisingly accurate. It makes one think that in an age when photography did not exist yet, and the Crown was locked of under guard, both painters could paint such an accurate picture, when even in Hungarian literature one finds only simplified images of the Crown.

 

MVSZ Sajtószolgálat

7602/120914

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates