Dr. Hosszú Gábor felmentését kéri a szabványügyi testület rovásírás munkacsoportja

Szeptember 7-én ülésezett a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) rovásírás munkacsoportja. A munkacsoport a Magyarok VIII. Világkongresszusa után megtartott első ülésén megejtett szavazásával kérte Dr. Hosszú Gábor megbízásának haladéktalan visszavonását. Krauth Péter, az MSZT informatikai bizottságának elnöke elfogultan védte Dr. Hosszú Gábort, megpróbálva a határozathozatalt megakadályozni. Kísérlete azonban megtört a rovásírás szakmai szervezeteinek egységes akaratán. A Magyarok Szövetsége (MSZ) is teljes támogatásáról biztosította a visszahívást kezdeményező Magyarok Világszövetségét (MVSZ).

 

Gyetvay György Gergely történész, a Magyarok Világszövetségének meghatalmazottja, ismertette az Élő rovásírás kerekasztal egyhangú ajánlásait, amelyeket a Magyarok VIII. Világkongresszusának Záró-konferenciája határozatra emelt. Ezt követően kérte, hogy a Magyar Szabványügyi Testület vonja vissza az ISO-hoz N4007, N4144, N4145, N4183 szám alatt, a testület nevében Dr. Hosszú Gábor által beterjesztett javaslatokat, amelyekkel ő önkényesen fölülbírálta a Magyarok Világkongresszusa négy évvel korábbi állásfoglalását.

 

Dr. Hosszú Gábor, felrúgta a rovásírás-szakma által már 2008-ban kialakított konszenzust, és álságos eljárással megpróbálta egybemosni az ősi, élő székely-magyar rovásírást az ezer éve halott kazár írással. Eljárását Gyetvay György Gergely már korábban szakmailag tévesnek és politikailag megengedhetetlennek nevezte, amely sérti a magyar nemzet érdekeit, és ezért a Magyarok Világszövetsége nevében kérte Dr. Hosszú Gábor haladéktalan visszahívását.

 

A Magyarok Világszövetségének határozati javaslatait támogatta a Magyarok Szövetsége és egy kivétellel valamennyi jelenlevő szakmai szervezet. Az egyetlen kivétel a Dr. Hosszú Gábor elgondolásait évek óta menedzselő, Szegedi Csanád európai parlamenti képviselő látványos támogatását élvező Rovás Alapítvány.

 

 

A rovásírás munkacsoport ülésén részt vevő szakmai szervezetek láthatóan egyetértettek a Gyetvay György Gergely által írásban is benyújtott határozati javaslatokkal, ám Krauth Péter, az informatikai bizottság elnöke megpróbálta a határozathozatalt megakadályozni mondván, hogy nem bocsátja a javaslatokat szavazásra. (!?) Krauth Péter obstrukciója végül megtört a jelen levő hat szakmai szervezet egységes akaratán. Jellemző, hogy a személyét érintő, fegyelmi jellegű ügyben Dr. Hosszú Gábor – minden írott és íratlan szabályt felrúgva – nem tartózkodott, hanem önmagára szavazott. Ugyancsak marasztalta volna őt még egy, a rovásírással foglalkozó szakmai szervezetek számára teljesen ismeretlen személy, akit – mint az informatikai bizottság tagját – vélhetően Krauth Péter és Dr. Hosszú Gábor hívtak a testület ülésére.

 

 

 Dr. Hosszú Gábor, aki négy évig késleltette a székely-magyar rovásírás számítógépes szabványosítását, és megpróbálta egybemosni az ősi székely-magyar rovásírást a kazár írással. Visszahívását követelik.

 

 

Krauth Péter, az MSZT informatikai bizottságának elnöke, aki történtek után is ragaszkodna Dr. Hosszú Gáborhoz.

 

 

A testület több mint két órás ülésének végén megszólalt Tisza András, az első, teljesen rovásírásos újság, az Írástudó kiadó-szerkesztője, aki rendkívül kemény szavakkal bírálta dr. Hosszú Gábort és álságos eljárásának támogatóit. „Mára Hosszú Gábor teljesen hiteltelenné vált. Egy pillanatig sem szabad továbbá a székely-magyar rovásírás szabványosításának ügyét rábízni, mert nem lehet tudni, hogy melyik pillanatban mit „umbuldázik” bele a szabványtervezetbe” – nyilatkozta sajtószolgálatunknak a munkacsoport ülését követően Tisza András.

 

Sajtószolgálatunk megkereste Gyetvay György Gergelyt a Magyarok Világszövetségének meghatalmazottját is, aki a munkacsoport ülésén történteket kommentálva így összegzett: Meg vagyok döbbenve Krauth Péter, az informatikai bizottság elnökének ülésvezetésén. Véleményem szerint a Magyar Szabványügyi Testület egyetlen tisztségviselőjének sincs joga szembehelyezkedni, annak a kerekasztalnak az egyhangú szavazattal meghozott határozataival, amelyet a Magyar Szabványügyi Testület egyetértésével és támogatásával hívtak össze, és amelynek határozatait megerősítette a Magyarok VIII. Világkongresszusa.

 

ELVÁRJUK, hogy a Magyar Szabványügyi Testület vezetősége szerezzen érvényt az Élős rovásírás kerekasztal, a Magyarok VIII. Világkongresszusa, és az MSZT rovásírás munkacsoportja határozatainak – nyilatkozta sajtószolgálatunknak Szondi Miklós, a Természetesen Egyesület vezetője, több rovásírásos könyv szerzője, aki 2008 óta jelen volt a székely-magyar rovásírás számítógépes szabványosításának minden jelentős egyeztetésén, és az MSZT testületei elé benyújtott írásos előterjesztésében részletesen dokumentálta, hogy miként siklatta ki, és fékezte négy évig dr. Hosszú Gábor a 2008-ban kialakult és máig is bizonyítottan fennálló szakmai konszenzust.

 

 

 

MVSZ Sajtószolgálat

7600/120909

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates