A Szent Korona Isten gondolata a magyar létről... - Megjelenés előtt a nemzetstratégiai kötet

„A Szent Korona Isten gondolata a magyar létről… A magyar küldetésről” – írja a Magyarok VIII. Világkongresszusának Nyitó-konferenciájára készült előadásában Kocsis István. A Jövő a Szent Korona jegyében címmel augusztusban lezajlott világkongresszus háromnapos nemzetstratégiai konferenciája kidolgozta, és a Záró-konferencia elfogadta a magyar nemzet új meghatározását. Az új nemzet-meghatározást a világkongresszus Nyitó-konferenciájának hét előadása – Böjte Csaba, Bottyán Zoltán, Drábik János, Kocsis István, Orosz Mihály Zoltán, Patrubány Miklós, Rácz Sándor – valamint a nemzetstratégiai konferencia 37 előadása alakította. Még szeptemberben megjelenik a Magyarok VIII. Világkongresszusának nemzetstratégiai előadásait tartalmazó, közel ötszáz oldalas kötet. Ára várhatóan 3000 Ft lesz. A világkongresszus küldöttei 30%os kedvezménnyel vásárolhatják meg.

 

 A Szent Korona Isten gondolata a magyar létről… A magyar küldetésről.”

Kocsis István

 

A Szent Korona megbecsültségével a magyar történelemben semmi sem vetekedhetett,

 

A Szent Korona tana megőrző erejévé vált a magyar alkotmánynak, a magyar államiságnak, meghatározójává a magyar közjogfejlődésnek, de jelentősége nem akkor volt a legnagyobb, amikor a magyar nemzet jólétben és biztonságban élt, hanem akkor, amikor nehéz helyzetekbe került. Történelme legnehezebb helyzetein a Szent Korona segítségével lett úrrá a magyar nemzet. Megteremtője volt a nemzeti egységnek a magyar történelem legnehezebb, legdrámaibb helyzeteiben. Felfoghatatlan ennek a jelentősége,a ma már szinte hihetetlen, hogy Valakinek köszönhetően a nemzeti egység mindig helyreállt,amikor a széthúzás végzetes lehetett volna.

 

A Szent Korona oldotta fel mind a katolikus-protestáns ellentétet, mind a politikai meggyőződésből, pártállásból fakadó ellentéteket. (…)

 

A Szent Korona tana nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a magyar közjog a Habsburg-kor nehéz évtizedeiben: közvetlenül a török kiűzése után, I. Lipót korában, majd II. József korában, majd az 1849-et követő másfél évtizedben megtörhetetlennek, sebezhetetlennek, legyőzhetetlennek bizonyult. (…)

 

1918-ig elképzelhetetlen volt, hogy felelős magyar politikus szembeforduljon a Szentkorona-tannal, megtagadja.

Azzal, hogy (Károlyi Mihályék) megtagadták a Szentkorona-tant és az egész történelmi magyar közjogot, védekezésképtelenné tették az országot. A Szentkorona-tan megtagadásának volt a következménye, hogy 1918 után, a fegyverszüneti egyezmények megkötése után a magyarság képtelenné vált megakadályozni az ország nagy részének a megszállását. (…)

 

Az a nagy baj, hogy a mai kor embere s Szent Korona eszméjét – misztériumát és tanát – már nemigen képes felfogni. A Trianon előtti magyar állampolgár, mondhatni, az anyatejjel szívta magába. Beszélnie sem kellett róla,minden öntudatos magyar – és magyarországi nem magyar – számára olyan volt, mint a levegő. Bűvös védőburkolatnak tekintették, amelyből kitörni lehet, de nem érdemes.

Részlet Kocsis István - A Szent Korona védőboltozata című előadásából

Elhangzott a Magyarok VIII. Világkongresszusának Nyitó-konferenciáján

Budapest, 2012. augusztus 16., ELTE – Gólyavár

Még szeptemberben megjelenik a Magyarok VIII. Világkongresszusának nemzetstratégiai előadásait tartalmazó, közel ötszáz oldalas kötet, amelynek nyitó előadásából idéztük a fenti részletet. Ára várhatóan 3000 Ft lesz. A világkongresszus küldöttei 30%os kedvezménnyel vásárolhatják majd meg.

 

MVSZ Sajtószolgálat

7603/120915

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

TRIANON98MVSZweb 200


Az MVSZ erkölcsi alapja
Az MVSZ erkölcsi alapja
europa A magyar kérdés rendezése
nem tűr halasztást

Keresünk százezer magyar embert!

Adakozók:  590
Országok:  17  
Települések: 191  
Alakítók:  72
Összesen: (2012.04.26) 8669908 Ft

Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok érvényesítéséreAz MVSZ erkölcsi alapja

Free business joomla templates