Dr. Nagy Sándor A magyar nép kialakulásának története

Dr. Nagy Sándor

A magyar nép kialakulásának története

A sumir kapcsolat

 

Széles körben tanítják, hogy a magyar nép a nagyon egyszerű, fejlődésében visszamaradt szibériai vogul nép származéka. Nyelve finn-ugor, barangolásai közben nálánál sokkal műveltebb népek nyelvéből összelopkodott szavakkal nemesítve. Ebben a könyvben, Dr. Nagy Sándor bizonyítékok sokaságával cáfolja a valótlanságuk miatt tarthatatlan tanításokat. Ez a könyv meggyőzően bizonyítja, az őscivilizáció egyik legismertebb népével való kapcsolatunk egykori létezését. E meglévő, észlelhető kapcsolatokat nem már előzőleg megírt könyvek felhasználásával igazolja, hanem ötvenéves kutatásainak következtetéseit tárja az olvasó és az érdeklődő közösség elé. Ez a könyv nem száraz nyelvészeti tanulmány, hanem egy rendkívül érdekfeszítő olvasmány.
A szerző a XI. századba visszanyúló nemesi család sarja. Már egyetemi hallgató korában, 1908-ban, elkezdte a sumir-magyar kapcsolat kutatását, az ősi magyar nyelv használatával. Feldolgozta mind a 63 kódex anyagunk, darabonként 800 oldalas kötetét. Magyarországon az elsők között volt, aki a régészet és a nyelvészet tudományát ötvözte őstörténeti kutatásaihoz. Az I. világháborúban, mint egyetemi professzor dolgozott Budapesten, és doktorált, mint első rangú nyelvész. A két világháború között a földművelési minisztériumban munkálkodott, mint igazgató.
1958-ban érkezett Amerikába, és több mint száz tanulmánya jelent meg a sumir-magyar kapcsolatról.
1972-ban, Karácsony idején, Floridában, Miami-ban Dr. Nagy Sándort és feleségét egy buszmegállóban fiatal feketék csoportja agyba-főbe verte, mert jómódú gazdag embereknek nézték őket. Az ott elszenvedett sérülésekbe Dr. Nagy Sándor pár hét múlva, 1973. január 17-én, a kórházban belehalt. Felesége kiheverte a bántalmakat, ám ugyancsak pár héttel később egy útkeresztezésben egy autó halálra gázolta. Fiuk két évvel később szívinfarktus
áldozata lett…
Botos László

„… ízelítőnek megírok egy érdekes esetet, amelyről egy magyar leventéből lett francia idegenlégionista adott hírt. Ez – névleg Stubacher László – a Nógrád megyei Romhány községből került ki a leventéinkkel – a magyar ifjúság színe virágával – Németországba a második világháború vége felé. A háború után azonban nem engedték őket haza, ahogyan kellett volna, hanem a franciák valami suskussal, amiben magyar vezető férfiak keze is benne volt,
besorozták őket a francia idegenlégióba. Mint katona került ki Stubacher francia Indokinába, a mai Dél-Vietnamba. Innen írt egy levelet Gazsi István romhányi lakosnak, aki azt volt szíves nekem elküldeni. Ebből idézem szó szerint a következôket:
‘Indokina keleti részén vagyok, Turán nevű tartományban, a történelem szerint innen indultak el az ősmagyarok nyugatra. Beszéltem egy idősebb magyar fiúval, aki már négy éve, hogy itt van. Ő mondta nekem, hogy az őserdőben még most is vannak néhol olyan törzsek, amelyeknek tagjai úgy beszélnek, mint mi.’ (…)
A következő kínai szavak úgy kiejtés, mint jelentés szerint teljesen azonosak magyar szavakkal. Pld. én-én, ég-ég, fi-fi, gaz-gaz, hang-hang, hit-hit, hiu-hiu, hó-hó, (hónap), honhon, hős-hős, ír-ír, is-is, íz-íz, hamu-homu, kincs-kincse, kő-kő, ló-ló, kupa-kupa, kút-kút, mag-mag, mos-mos, nap-nap, oszt-oszt, pad-pad, pej-pej, pír-pír, sík-sík, szén-szén, szép-szjep, szív-szív, szög-szeg, tő-tó, tor-tor, tű-tű, vív-ví, víz-víz, zsír-sjer, stb.
Ezekből bármely magyar megállapíthatja a teljes megegyezést.”
Részlet a füzetből

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Free business joomla templates