Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc Hősiesség, Tisztesség, Méltóság

Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc

Hősiesség, Tisztesség, Méltóság

 

A szerkesztő üzenete:

A Magyar Forradalom és Szabadságharc 55. évfordulójára megjelent kötet – mert valójában kötetről, és nem a hagyományos értelemben vett tudományos füzetről van szó! – szerzői a szerkesztő kivételével nem hivatásos történészek. Visszaemlékezésüknek azonban – ahogyan dr. Pákh Tibor fogalmaz – a személyesen megélt történelemben 1956-os szabadságharcunknak óriási jelentősége van. 1956-os forradalmárok vallanak a legszemélyesebb élményeikről. A vallomások döntő többsége először lát nyomdafestéket, először jut el a nagybetűs Olvasóhoz.

A Hősiesség, Tisztesség, Méltóság alcímet viselő kötet szerzői között ott találjuk Albert Camus Nobel-díjas írót, akinek A magyarok vére című, metaforává nemesedett vallomását ezúttal nemcsak magyar, hanem francia, angol és német nyelven is olvashatjuk. Márai Sándor Mennyből az angyal című verse nemcsak egyetlen forradalmi antológiából, de a mostani ünnepi kiadványunkból sem hiányozhat. Rácz Sándor, a Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnöke, a Magyarok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke örök érvényű igazságot fogalmaz meg a forradalomról. Akárcsak Hannah Arendt.

XVI. Benedek pápának, az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának az ötvenedik évfordulóra kiadott angol nyelvű üzenetét, az Európai Parlament állásfoglalását, José Manuel Barrosonak, az Európai Bizottság elnökének az Országházban az 50. évfordulón, az ünnepi megemlékezésen elhangzott felszólalását, az Orosz Felsőház nyilatkozatát, a kanadai parlament határozatát, az MVSZ rendkívüli, emlékező Küldöttgyűlésének az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc ötvenedik évfordulóját köszöntő Népek Krisztusa, Magyarország címet viselő nyilatkozatát – magyar, angol és francia nyelven – Ötven év múltán – A világ 1956-ról 2006-ban fejezetcím alatt tárjuk az olvasó elé.

Tizenöt egykori ötvenhatos forradalmár Az általam átélt forradalom címen fogalmazza meg 1956 egyetemes tanulságait és legszemélyesebb élményeit. A visszaemlékezők egy része Magyarországon, más részük a nagyvilágban szétszóródva élte, éli a maga, 1956 eszméitől elválaszthatatlan életét. A visszaemlékező, egykori forradalmárok előrehaladott korúak. A most közölt vallomások – úgymond – történelmi hátszelet kapnak, hiszen egyéni életútjuk felvillantásával az azóta eltelt ötvenöt esztendőről is megcáfolhatatlan ítéletet mondanak. Mindannyian elismerést, hírnevet vívtak ki a magyar nemzet egészének, amivel a magyar nemzet máig nem élt, nem kamatoztatta az 1989. évi rendszerváltást követően.

Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc napjai című fejezet Nagy Imre mártír miniszterelnökről közöl összeállítást, közli Mindszenty József hercegprímás első üzenetét valamint 1956 kronológiáját. A füzet tartalmazza a Magyarország hatvanhat városában végrehajtott sortüzek térképét és a megtorlás vértanúinak névsorát is.

A kiadvány zárófejezete jogos követeléseinket és 1956 „temetetlen hulláit” tartalmazza. A Magyarok Világszövetsége tényfeltáró elemzése kimutatja, hogy az 1956-os szovjet katonai intervenció 50 milliárd dollár kárt okozott Magyarországnak és a magyar népnek. A fasizmus minden üledéke? – A szörnyű levél címen, 251 magyar író szörnyű levelét olvashatjuk az ENSZ ötös-bizottsága 1956-ról szóló jelentésének közgyűlési tárgyalása ellen. A Magyarországon ma is álló ’56-os szovjet emlékművek jelzik, hogy nagyon sok a tennivaló addig, amíg a Magyar Forradalom és Szabadságharc méltó helyet foglal el minden magyar tudatában és emlékezetében.

Mindez olyan többletet kölcsönöz a kiadványunknak, amelyhez hasonlóval nagyon kevés antológia, válogatás büszkélkedhet, hiszen a visszaemlékezők a terjedelmi korlátok miatt csak a legfontosabb emlékekre, élményekre összpontosíthattak. Minden soron, mondaton átsüt, átüt – mint a fehér gézen a vér – a megélt élmény, emlék semmi máshoz nem hasonlítható varázsa.

A történészek dolga, hogy alapos kutatásokkal az állításokat igazolják, esetleg árnyalják.

Tófalvi Zoltán

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

MTF-15

http://www.mvsz.hu/mtf/15/15_borito.jpg

1956: üdv-világ-magyar történeti jelentőségű esemény

Albert Camus: A magyarok vére

John F. Kennedy nyilatkozata 1956 negyedik évfordulóján

Rácz Sándor: A forradalom a társadalom legmagasabb szerveződése

 Dr. Hegedűs Loránt: Az 1956. évi hótiszta forradalom és igaz szabadságharc

Patrubány Miklós: 1956: Szabadság, Tisztesség, Méltóság

Szőnyi Zsuzsa: Az 1956-os Forradalom visszhangja Olaszországban

Dokumentum – A megtorlás áldozatai – Felolvasva 1989. június 16-án

Az erdélyi magyarság 1956-os véráldozata

Ötven év múltán – A világ 1956-ról 2006-ban XVI. Benedek pápa üzenete

Az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának 479. sz. Határozata – 2005.10.06.

Az Európai Parlament állásfoglalása az 50. évfordulóról – 2006.10.06.

José Manuel Barroso felszólalása az 50. évfordulón – 2006.10.23.

„Népek Krisztusa, Magyarország”

Élő ’56-osok visszaemlékezése

Dr. Kiss Tamás /Balassagyarmat/ – „Mi szegediek megtettük az első lépést”

Kéri Edit /Budapest/ - Kéri Edit és 1956

Dr. Pákh Tibor /Budapest/ – Megélt ötvenhatom

Trencsényi László /Budapest/ - Emlékezés a magyar nemzet dicsőséges forradalmára

Dr. Balogh Sándor /New York/ – Emlékezés 1956-ról

Szarvas József /London/ – A várpalotai események 1956-ban

Sujánszky Jenő /Párizs/ – Az 1956-os emlékeim rövid leírása

v. Csap Lajos /Dél-Afrika/ – Az ’56-os élményeim dióhéjban

Dr. Endrédi Szabó Lajos /Bécs/ – Egy „somogyországi” résztvevő helyzetértékelése 1956-ról

Dávid Gyula /Kolozsvár/ – Az én ’56-om az volt, ami utána következett

Dr. Somodi István /Budapest/ – Kossuth tér, 1956. október 25.

Csorba István /Miskolc/ – Emlékezés 1956-ra

Fehérváry Zoltán / Győr/ – Az én ’56-om

Hajdú Szabolcs /Dánia/ – Az én ’56-om

Az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc napjai

Mindszenty József hercegprímás nyilatkozata kiszabadulásakor

1956 kronológiája

Oltalmazott rendőrterror Magyarországon

Budapest, 2006. október 23. – Percről percre
A világ államfői a „kurvaország”-ozó Gyurcsánnyal

Jogos követeléseink és 1956 „temetetlen hullái”

1956 „a fasizmus minden üledéke”?

’56-os szovjet emlékművek Magyarországon ötven év múltán

Free business joomla templates