19672081-1-41
Adószám
19672081 9133 549 01
Statisztikai számjel
MAGYAROK  VILÁGSZÖVETSÉGE 2013.
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
E R E D M É N Y K I M U T A T Á S
adatok eFt-ban
A tétel megnevezése Előző év Előző év/ek/ módosításai Tárgyév
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.) 26 868   19 871
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 26 868   19 871
   1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 12 004 0 10 363
       a) alapítótól 0   0
       b) központi költségvetésből 632   451
      c) helyi önkörmányzattól 250   350
      d) egyéb  /részletezés: E melléklet/  11 122   9 562
   2. Pályázati úton elnyert támogatás 0   0
   3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 11 476   6 697
   4. Tagdíjból származó bevétel 3 387   2 316
   5. Egyéb bevétel 1   495
B. Vállalkozási tevékenység bevételei 0   480
C. Összes bevétel (A.+B.) 26 868   20 351
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 31 348   22 771
    1. Anyagjellegű ráfordítások 23 102   16 627
    2. Személyi jellegű rráfordítások 3 888   3 317
    3. Értékcsökkenési leírás 1 270   1 102
    4. Egyéb ráfordítások 2 556   1 321
    5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 2   404
    6. Rendkívüli ráfordítások 530    
Keltezés: Budapest, 2014. május 10.    
a szervezet vezetője
P.H.
19672081-1-41
Adószám
19672081 9133 549 01
Statisztikai számjel
MAGYAROK  VILÁGSZÖVETSÉGE 2013.
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
E R E D M É N Y K I M U T A T Á S
adatok eFt-ban
A tétel megnevezése Előző év Előző év/ek/ módosításai Tárgyév
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0   0
    1. Anyagjellegű ráfordítások      
    2. Személyi jellegű rráfordítások      
    3. Értékcsökkenési leírás      
    4. Egyéb ráfordítások      
    5. Pénzügyi műveletek ráfordításai      
    6. Rendkívüli ráfordítások      
F. Összes ráfordítás (D.+ E.) 31 348 0 22 771
G. Adózás előtti eredmény (C.- F.) -4 480 0 -2 420
H. Adófizetési kötelezettség 0 0 0
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.- H..) 0 0 480
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.) -4 480 0 -2 900
Tájékoztató  adatok
A. Személyi jellegű ráfordítások      
   1. Bérköltség     2318
       ebből: - megbízási díjak     60
                   - tiszteletdíjak     0
   2. Személyi jellegű egyéb kifizetések     577
   3. Bérjárulékok     422
B. A szervezet által nyújtott támogatások      429
    ebből: a Korm. rend. 16.par. (5) bekezdése szerint kötelezettségként    
                elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás)      
Keltezés: Budapest, 2014. május 10.    
a szervezet vezetője
P.H.