19672081-1-41
Adószám
19672081 9133 549 01
Statisztikai számjel
MAGYAROK  VILÁGSZÖVETSÉGE 2013.
Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló
M É R L E G
adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Előző év Előző év/ek/ módosításai Tárgyév
ESZKÖZÖK  (AKTÍVÁK) 118 434   129 487
A. Befektetett  eszközök 73 409   72 307
    I. Immateriális javak 2 257   1 562
    II. Tárgyi eszközök 9 122   8 715
    III. Befektetett pénzügyi eszközök 62 030   62 030
B. Forgóeszközök 44 920   56 722
    I. Készletek 9 851   9 851
    II. Követelések 29 338   38 213
    III. Értékpapírok  350   0
    IV. Pénzeszközök 5 381   8 658
C. Aktív időbeli elhatárolások 105   458
FORRÁSOK  (PASSZÍVÁK) 118 434   129 487
D. Saját tőke 24 823   22 403
    I. Induló tőke 7 014   7 014
    II. Tőkeváltozás 22 289   17 809
    III. Lekötött tartalék      
    IV. Tárgyévi eredmény  -4 480   -2 420
E. Céltartalékok 0   0
F. Kötelezettségek 90 491   105 965
    I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 49 126   49 126
    II. Rövid lejáratú kötelezettségek 41 365   56 839
G. Passzív időbeli elhatárolások 3 120   1 119
Keltezés: Budapest, 2014. május 10.     
a szervezet vezetője
P.H.