AZ EGÉSZ VILÁGRA KITERJEDŐ IMAEST INDULT

Nyomtatás

 A Normafa melletti Szent Anna réten, Jézus kérésére megépítendő kápolnáért, a Magyarországról kiinduló engesztelő mozgalomért,  a lelkek megszentelődéséért, Magyarország és az egész világ megmentéséért.

  Magyar idő szerint minden nap 20.00 órától a világ bármely pontján, közösen imádkozunk.

 

Ima: A Teremtővel, Jézussal, Szűz Máriával, az Égiekkel történő közvetlen kapcsolatfelvétel. 
Mint tudjuk, rendelt ideje van a földön mindennek, s cselekedeteink egyik legfontosabbika az "Ég megszólítása", maga az imádkozás. (Paksi Zoltán)

Legyen Ön ebben az időpontban a világ bármelyik pontján, amennyiben lehetősége engedi, kérjük, naponta imádkozzon a fenti célok eléréséért.
Alakítsunk baráti közösségekben ima csoportokat. Tájékoztassuk erről a környezetünkben élőket, az egyház híveit, és továbbítsuk jelen felhívást külhonban élő honfitársaink részére is!

Amennyiben csak 1 mondat erejéig van lehetősége az imára, Jézus kérésére szerint kérjük, mondja el:
1. "Győzni fogunk Magyarország és a Világ Győzelmes Királynője által!"
(Jézus: "A magyar, Anyámba vetett szent bizalommal, szent büszkeséggel hangoztassa...")

A rendelkezésére álló idő függvényében, nyugodt környezet, békés ráhangolódás esetén az előzőeken kívül, az alábbiakat is mondjuk és imádkozzuk együtt, közösen:
2. Teremtő Atyám, Jézus, Szűz Mária és minden égi segítőnk! 
Erősítsétek hitünket, segítsétek Magyarország és a világ békés megmentését! 

3. Mi Atyánk, 
aki a Mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a Mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne hagyj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

4. Imafüzér (Rózsafüzér-Szentolvasó) a Világ Győzelmes Királynője tiszteletére:
A keresztnél:
Itt függ a mi hitünk, a mi reményünk, a mi szeretetünk, életünk, üdvösségünk és győzelmünk!
Üdvözlégy... (háromszor):
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és Áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
A nagy szemeknél: Dicsőség az Atyának, dicsőség a Fiúnak, dicsőség a Szentléleknek, Szűz Mária, a Világ Győzelmes Királynője által, most és mindörökké, Ámen
Alleluja! Ave Maria! Éljen a Világ Győzelmes Királynője!
A kis szemeknél: Világ Győzelmes Királynője, mutasd meg hatalmadat!
A végén 3-szor: Szent, szent, szent a Seregek Ura, Istene, telve van az Ég és a Föld az Ő dicsőségével. Áldott, ki az Úr nevében jő. Dicséret, hála, szeretet és dicsőség legyen Neked Istenünk, hogy a Világ Győzelmes Királynőjét adtad minekünk!

www.egipatrona.hu/kapolna

KÉRJÜK A FELHÍVÁS SZÉLESKÖRŰ TOVÁBBÍTÁSÁT!

 

Blue joomla theme by Template Joomla